Медієвістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
612професор Маценка С. П.Інн31
64доцент Петращук Н. Є.Інн31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
612Інн31професор Маценка С. П.
64Інн31доцент Петращук Н. Є.

Опис курсу

Навчальний курс спрямований на вивчення ґерманістичної медієвістики, яка в якості знань про найдавніший ступінь розвитку мови та літератури представляється як основа для осягнення сучасної німецької мови та літератури. На прикладі відомих вчених­медієвістів окреслюється методика опрацювання текстів середньовічної літератури. Напрацьовуються вміння працювати з літературою, позначеною в силу часової і культурної дистації ознакою «іншості» (оперування поняттями «мисленнєві форми», ментальність, образ світу). Із застосуванням сучасних теоретичних моделей та підходів (наратологія, історична антропологія, гендерні студії, медіальність) аналізуються й інтерпретуються тексти середньовічної літератури. Наголошується на актуальності такого аналізу для сприйняття сучасної літератури, особлива увага приділяється мовній характеристиці текстів.

Результати навчання:

  • знати:

Періодизацію німецької літератури, епоху Середньовіччя, праці видатних медієвістів, тексти німецької літератури Середньовіччя, форми і способи побутування літературних текстів.

  • вміти:

Аналізувати тексти німецької середньовічної літератури, застосовувати теорію домодерної текстуальності до аналізу літературних явищ Нового часу, використовувати знання з історії мови у практиці поглибленого засвоєння німецької мови.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус