Петращук Наталія Євгенівна

Посада: завідувач кафедри німецької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-67

Електронна пошта: Nataliya.Petrashchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • Лінгвістика тексту
 • Історія німецької мови
 • Медієвістика
 • Методика навчання іноземних мов і культур
 • Методика формування міжкультурної компетенції
 • Театральна педагогіка

Курси

Вибрані публікації

Підручники та навчальні посібники

Petrashchuk N., Bujnytzka T., Maksymchuk B. Deutschspachiger Nachkriegsroman. Analytisches Lesen. Ein Studienbuch für Germanistikstudierende / T. Bujnytzka, B. Maksymchuk, N. Petrashchuk. – Lwiw, 2018. – 320 S.

Петращук Н.Є. Навчально-методичний комплекс DU 1 / Н. Бориско, К. Бруннер [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 452 с.

Петращук Н.Є. Рамкова Програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів./ Колектив авторів: Амеліна С.М., Аззоліні Л.С., … Петращук Н.Є.- К.: Ленвіт, 2006 – 90 с.

Петращук Н.Є., Максимчук Б.В. Історія німецької мови: практичний курс.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, /Б.В.Максимчук, Н.Є.Петращук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 279 с.

 

Наукові публікації у зарубіжних виданнях

Petrashchuk N., Maksymchuk B. Zum Werdegang und zum lingualen Status der adjektivischen Kurzform im Deutschen./Maksymchuk B., Petrashchuk N.// Wort – Text – Diskurs (Danziger Beiträge, Band 53)/ Hrsg.Magdalena Dus, Robert Kolodzeij, Tomasz Rojek.-2016, S.87-96.

Petrashchuk N., Dyakiv Kh. Universitäre DaF-Lehrerausbldung und wissenschaftlicher Nachwuchs in der Ukraine/ Petrashchuk N., Dyakiv Kh.// DaF-Lehrerausbildung und wissenschaftlicher Nachwuchs im Mittel-und Osteuropa. Hrsg. Ilona Feld-Knapp und Katalin Boocz-Barna. – München: Judicium Verlag GmbH München , 2016. – S.352-358.

Petrashchuk N., Paslawska A. Ukrainische Germanistik zwischen Tradition und Innovation/ Alla Paslawska, Natalia Petrashchuk// Zeitschrift des Verbandes der Polnischen Germanisten/ Hrsg. Zofia Berdychowska, Robert Kolodziej, Pawel Zarychta. – № 4 .- 2015. – S. 121 – 126.

Petrashchuk N., Sulym W. Zur curricularen Entwicklung des Germanistikstudiums an der Universität Lwiw/Natalia Petrashchuk, Wolodymyr Sulym//Die Lemberger Germanistik in der Ukraine. Innenaussichten, Außensichten, Dissertationsvorhaben/Hrsg. Bohdan Maxymtschuk, Stefan J.Schierholz. – Frankfurt am Main: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2011. – S.33 – 43.

 

Наукові публікації у вітчизняних фахових  виданнях

Petrashchuk N . Zur Entwicklung der Schreibkompetenz bei den Germanistikstudenten. /N.Petrashchuk// Наукові записки Кіровоградського державного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2010. – Вип. 89(5). – С. 24-26.

Петращук Н.Є. Kontaktanzeige als Textsorte im Deutschen und Ukrainischen / N. Petraschtschuk, H. Wassylyschyn // Наукові записки Кіровоградського державного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мово­знав­ст­во). – Кіровоград, 2009. – Вип. 81(2).– С. 252–256.

Петращук Н.Є. Funktionieren der Kondensationsphorik im Zeitungstext. /N.Petrashchuk //Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: філологічні науки (мовознавство), – Кіровоград, 2008. – Вип. 75(3). – С. 131-133.

Петращук Н.Є. Українська германістика в європейських інтеграційних процесах. / Б.В.Максимчук, Н.Є. Петращук //Вісник Львівського університету.- Випуск 10.- Львів, 2002. – С.295 – 298.

Петращук Н.Є. Функціонування катафори в газетному тексті./Н.Є.Петращук//Іноземна філологія/ /Іноземна філологія. – Вип.96. – Львів:ЛДУ, 1989.

Петращук Н.Є. Лінгвістична інтерпретація когерентності тексту./Н.Є.Петращук///Іноземна філологія. – Вип.81. – Львів : ЛДУ, 1986, С.70 – 75.

Петращук Н.Є. Структурно-семантичні типи номінативних ланцюжків тексту.//Н.Є.Петращук //Іноземна філологія. – Вип.83. – Львів : ЛДУ,  1986, С.83 – 86.

Петращук Н.Є. Текстотворення як процес реалізації комунікативного завдання//Н.Є.Петращук //Іноземна філологія. – Вип.86. – Львів:ЛДУ, 1987, С.69-74.

Петращук Н.Є. Форика як фактор текстотворення (на матеріалі газетного тексту німецької мови)./Н.Є.Петращук//Автореферат дис. … канд..філол. наук.- Львів, 1987, 16 с.

 

Наукові публікації в інших вітчизняних виданнях

Петращук Н.Є., Максимчук Б.В. Komplimentieräußerung als kommunikativer Diskurs. Богдан Максимчук, Наталія Петращук// Docendodiscimus:ювілейний збірник на пошану Сулима Володимира Трохимовича: збірник наукових праць/ упор. Богдан Максимчук, Алла Паславська, Тарас Пиц;Львівський національний університет імені Івана Франка. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –С. 265-279.

Petrashchuk N. Lernverfahren zur Entwicklung interkultureller Kompetenz im Germanistikstudium/Natalia Petrashchuk//Non progredi est regredi. Festschrift für Alla Paslawska/Hrsg. Wolodymyr Sulym, Mychajlo Smolij, Chrystyn Djakiw. – Львів: Видавництво Паїс Львів, 2013. – С.123-128.

Petrashchuk N., Мaxymtschuk B. Zu einigen Theorien der ukrainischen Germanistik und deren Einsatz im Fremdsprachenunterricht / Bohdan Maxymtschuk, Nataliya Petrashchuk // Матеріали Баварсько-українського конгресу германістів «Германістика на зламі віків», 26-30 квітня 2011 р., м. Мюнхен. –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С.83-95.

Petrashchuk N. Funktionale Leistung der Phorik im Zeitungstext / N.Petrashchuk // Ювілейний збірник на пошану професора Богдана Васильовича Максимчука. – Львів, 2011. – С. 221-226.

Петращук Н.Є. Ukrainische historische Germanistik als Forschung und Lehre./Б.В.Максимчук, Н.Є.Петращук // Bayerisch-Ukrainische Germanistentagung an der Ukrainischen Freien Universität. Dokumentation der 3. Bayerisch-Ukrainischen Germanistentagung 28-31.Oktober 2003, München.- Lwiw, 2005.-S.86-95..

Петращук Н.Є. Становлення германістики у Львівському університеті імені Івана Франка. / Т.О.Буйницька, Б.В. Максимчук, Н.Є. Петращук //Другий українсько-баварський конгрес 8.10-11.10. 2002 р. Львів, 2004. – С.37 – 43.

Петращук Н.Є. Germanistik als Hochschulfach in der Ukraine. /Н.Є.Петращук // Матеріали «Баварсько-українського конгресу германістів в Українському Вільному університеті», 25-28 січня 2001 р., Мюнхен. – Львів: ПАІС, 2003. – С.35-43.

Петращук Н.Є. Друга іноземна мова в умовах реформи вищої школи (з досвіду роботи над створенням нової концепції та програми з німецької мови як другої іноземної у Львівському національному університеті імені Івана Франка. /Б.В.Максимчук, Н.Є.Петращук //Іноземні мови та методика їх викладання: Збірник наукових статей. – Харків: ХДПУ ім.. Г.С.Сковороди, 2001. – С.175-178.

 

Тези доповідей на міжнародних і вітчизняних конференціях

Petrashchuk N., Maxymchuk B./ Geschichtliche Reflexe im System des Adjektivs der deutschen Gegenwartssprache /  Nataliya Petrashchuk, Bohdan Maxymchuk // Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: Матеріали XXVІ Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (27 – 28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. – С. 81-82.

Petrashchuk N. Analytisches Lesen als Förderungsmittel der Textkompetenz / Tetjana Bujnyzka, Bohdan Maxymchuk, Nataliya Petrashchuk // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018. – С. 31-32.

Petrashchuk N. Neue Forschungsschwerpunkte der Fachsprachenlinguistik / Nataliya Petrashchuk, Bohdan Maxymchuk // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV Міжнародної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів: ПАІС, 2018. – С. 95-96.

Петращук Н. Є. Komplimentieräusserung als kommunikativer Diskurs. / Б. В. Максимчук, Н. Є. Петращук // Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29 вересня – 30 вересня 2017 р.) – Чернівці : Видавничий дім “РОДОВІД”, 2017. – С. 85–86.

Петращук Н. Є. Quo vadis:Hochschulreformen in der Ukraine und Perspektiven des Faches “Germanistik” : Матеріали XХІІI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4 жовтня – 6 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – C. 126-129.

Die Curriculumsdiskussion in der Ukraine /Alla Paslawska, Natalia Petrashchuk, Michael Beck//Erstes Allukrainisches Deutschlehrerforum „Berufsbilder Deutsch – Deutsch in Scule und Hochschule in der Ukraine heute“. 25.-26.11.2016. NTU „Kiewer Polytechnisches Institut Ihor Sikorskyj. – S.68-69.

Петращук Н. Є. Das neue Curriculum für den Ma-Studiengang „Deutsche Philologie“ an der Universität Lwiw / Petrashchuk Natalia // Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : Матеріали XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 жовтня 2015 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C. 111 – 112.

Petrashchuk N.Zur Entwicklung der Schreibkompetenz bei Germanistikstudenten /Petrashchuk Nataliya// Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур: Матеріали XХІІI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 – 28 вересня 2013 р.). – Львів : ПАІС, 2013. – C. 177-179.

Петращук Н. Є. Das Germanistische Rahmencurriculum für den Ba-Studiengang an den Universitäten der Ukraine / Н. Є. Петращук // Die Rolle der deutschen Sprache für die Wissenschaft, Bildung und Kulturtransfer in der Ukraine. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів 28-29 жовтня 2011 року. – Ужгород: ФОП, 2011. – С. 153-154.

Petrashchuk N. Zur Entwicklung interkultureller Kompetenz im Germanistikstudium /N.Petrashchuk// Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2010 року. – Полтава, 2010. – С. 391- 393.

Petrashchuk N. Interkulturelle Lernziele im sprachpraktischen Deutschunterricht. /N.Petrashchuk// «Українсько-німецькі зустрічі: мова, література, дидактика». Матеріали Х Міжнародної конференції германістів України і Баварії. – Львів: ВЦ ЛНУ імені І. Франка, 2010. – С. 48-49.

Петращук Н.Є. Das curiculare Modell des Germanistikstudiums. / N. Petraschtschuk // Матеріали ХVI міжнародної науково-практичної конференції Асоціації Українських Германістів, (Чернівці, 16-17 жовтня 2009 р.). – Чернівці, 2009. – С. 96–97.

Петращук Н.Є. Texteigenschaften als Beschreibungsdimensionen. /Н.Є.Петращук// Thesen der XV. Internationalen wissenschaftlich-praktischen UDGV-Tagung, des VIII. Ukrainisch-Bayerischen Germanistenkongresses „DaF-Unterricht in Theorie und Praxis: Entwicklungsperspektiven“. – Ternopil, 2008. – S. 170-173.

Петращук Н.Є. Модульна підготовка фахівців з німецької мови. / Н.Є.Петращук// Thesen der ХIV. Internationalen wissenschaftlich-praktischen UDGV-Tagung „Deutsche Sprache und Literatur im europäischen Kontext“. – Donezk, 2007. – S. 106-108.

Петращук Н.Є. Концептуальний підхід до розробки навчальної програми для студентів-германістів України у контексті реалізації принципів Болонського процесу/Н.Є.Петращук // Thesen der ХІІІ. Internationalen wissenschaftlich-praktischen UDGV-Tagung „Deutsch als erste und zweite Fremdsprache im schulischen und universitären Fremdsprachen unterricht in der Ukraine“. – Lwiw, 2006. – S. 61-62.

Petrashchuk N Zum Problem der Beurteilung an den Hochschulen der Ukraine // Maxymchuk B., Petrashchuk // Thesen der 12. Internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz der Deutschlehrer „Berufsbildung eines Lehrenden und Spezifika des Lehr- und Lernprozesses an Bildungseinrichtungen der Ukraine im Kontext des Europäischen Referenzrahmens und Bologna-Prozesses“. – Lwiw, 2005. – S. 28-29.

Петращук Н.Є. Лінгвістика на службі викладання іноземних мов. /Максимчук Б.В., Петращук Н.Є. //Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2004. – С.118-123.

Петращук Н.Є. Деякі аспекти розвитку мовної компетенції студентів-германістів. / Б.В.Максимчук, Н.Є. Петращук // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2002. – С.186-190.

Петращук Н.Є. Друга іноземна мова в умовах реформи вищої школи (з досвіду роботи над створенням нової концепції та програми з німецької мови як другої іноземної у Львівському національному університеті імені Івана Франка. /Б.В.Максимчук, Н.Є.Петращук //Іноземні мови та методика їх викладання: Збірник наукових статей. – Харків: ХДПУ ім.. Г.С.Сковороди, 2001. – С.175-178.

Petrashchuk N., Maxymchuk B. Sprach-und Grammatikunterricht aus kommunikativer Sicht. /Б.В.Максимчук, Н.Є.Петращук// Мовна компетенція, креативність та актуальні проблеми викладання іноземних мов. Збірник матеріалів 6-ої міжнародної конференції германістів. – Харків: ХДУ, 1998. – С.71-72.

Повний список наукових та навчально-методичних праць (завантажити файл – Petrashchuk_Publications 100 Kb)

Біографія

1971 – 1976 студентка відділу німецької філології факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка; отримала диплом за спеціальністю « романо – германські мови і література», присвоєно кваліфікацію: Філолог. Викладач німецької мови.
1976 – 1978 старший лаборант кафедри німецької філології Львівського                                          державного університету імені Івана Франка
1979 – 1983 асистент кафедри німецької філології Львівського державного університету імені Івана Франка
1984  – 1987 аспірант кафедри німецької філології Львівського державного                                          університету імені Івана Франка
1987 захист кандидатської дисертації «Форика як фактор текстотворення» (науковий керівник – проф. Задорожний Б.М.) за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови»;  присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук
з 1991 по 2018 доцент кафедри німецької філології Львівського державного університету імені Івана Франка. Присвоєння вченого звання доцента                                          кафедри німецької філології 28.02.1991 р.
2001- 2006 Голова журі Всеукраїнської олімпіади з німецької мови
2001 нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти» МОН України
2001 – 2018 Керівник Центру німецької мови, акредитованого партнера Гете-Інституту

Різне

Підвищення кваліфікації та сертифікати

Мовний сертифікат Goethe-Zertifikat C2/ZOP (2004)

Сертифікат екзаменатора Гете-Інституту В1 (2016)

Сертифікат екзаменатора Гете-Інституту В2 (2016)

Сертифікат екзаменатора Гете-Інституту  FiD 1 (2017)

Сертифікат екзаменатора Гете-Інституту A2 (neu) (2017)

 

 • Курси підвищення кваліфікації в Інституті ім. Гердера (Лейпциг, 1983/1984)
 • Наукове стажування в Інституті нової та новітньої німецької літератури (Фрайбург,1993/ 1995/1997)
 • Наукове стажування в Інституті германістики (Відень, 1997/1998/2001)
 • Наукове стажування в університеті Ерлянген-Нюрнберг (доповіді, розробка нових програм,

участь у роботі авторського колективу підручника для студентів-германістів 3 курсу

« Login 3», підготовка нових лекційних курсів «Медієвістика», «Театральна педагогіка»,

«Методика викладання іноземної мови у закладах вищої освіти» (2007-2017)

 

Cемінари підвищення кваліфікації Гете-Інституту

 • Lernpsychologie, Methodentraining und Unterrichtsgestaltung (2002)
 • Lehrwerke in der Grund-und Mittelstufe (2003)
 • Prüferschulung für Zertifikat Deutsch und Zentrale Mittelstufenprüfung (2003/2004)
 • Methodik und Didaktik in der Grundstufe für Sprachlernzentren (2003)
 • Sprachkurs-Management I (2003)
 • Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (2003)
 • Sprachkurs-Management II (2004/2006)
 • Sprachkurs C1 mit ZOP (2004)
 • Oberstufenseminar (2005)
 • Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (2005)
 • Einführung in die Arbeit m Spielfilmen im DaF-Unterricht (2005)
 • Testen und Testentwicklung (2005)
 • Grundlagen der Prüfungs-und Testentwicklung (2006)
 • „Schritte international“ für Fortgeschrittene (2010)
 • Neuere Tendenzen DaF (2011)
 • Aufgabenstellung und Lernziele (2011)
 • Handlungsorientierter Deutschunterricht (2012)
 • Workshop für Leiterinnen und Leiter der SLZ Ukraine (2013)
 • Prüferschulung für die Abnahme der Prüfung B1 (2014)
 • Prüferschulung für die Abnahme der Prüfung B2 (2015)
 • Prüferschulung A2/ Fit 2 (neu) (2016)
 • Einsatz von Lehrwerken „Menschen“ und „Sicher“ (2017)

 

 

Розклад