Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Мацевко-Бекерська Л. В.Іна-51М, Іна-52М, Іна53М, Інн51М, Інф51М, Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна-52Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іна53Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Інн51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Інф51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.
Іні51Мпрофесор Мацевко-Бекерська Л. В.

Опис курсу

Курс розроблений для того, щоб магістри могли зрозуміти, системно осмислити і засвоїти специфіку методики викладання літератури як важливої психолого-педагогічної складової фахової реалізації викладача літератури. Водночас зміст курсу призначений для відпрацювання навичок компетентного викладання світової літератури в навчальних закладах різних рівнів, умінь не лише цілісно аналізувати літературно-художній твір, історико-літературний процес чи теоретичний концепт, але й навику практичного викладання курсу літератури. Після вивчення курсу магістри оволодіють необхідним комплексом знань та вмінь для подальшої самостійної роботи у сфері методики викладання літератури, навчаться самостійно готувати навчальне заняття, добирати й поєднувати різні методологічні підходи до викладання літератури.

Курс розроблений таким чином, щоб надати магістрам необхідні знання, обов’язкові для того, аби здобуту якісну філологічну освіту в ділянці літературознавства реалізувати у площині викладання літератури. Тому в курсі представлений як стислий огляд основних концепцій літературознавчого дискурсу, так і детальний аналіз ефективних інструментів, що потрібні для здійснення кваліфікованого викладання літератури в сучасних умовах.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури» є формування цілісної системи філологічного мислення та фахового аналізу художньо-літературних явищ; ознайомлення з основними поняттями методики викладання світової літератури, а також із формами і прийомами застосування практичних вмінь та навичок викладання літератури.

 

 

 

Рекомендована література

Основна література

Гладишев В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури. – Миколаїв, 2006.

Мартинець А. М. Методика викладання зарубіжної літератури. – Івано-Франківськ, 2014.

Мацевко-Бекерська Л. В. Методика викладання світової літератури. – Одеса, 2020.

Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. – К., 2007.

Наукові основи методики літератури / за ред. Н. Й. Волошиної. – К., 2002.

Пальчевський С. С. Акмеологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2008.

Педагогіка вищої школи. – Одеса, 2002.

Султанов Ю. Актуальні проблеми методики викладання літератури: вибрані праці. – Івано-Франківськ, 2013.

Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії. – Тернопіль, 2003.

 

Додаткова література

Васянович Г. Педагогічна етика. – Львів, 2005.

Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні. – Львів, 2005.

Зербіно Д. Наукова школа: лідер і учні (нова концепція). – Львів, 2001.

Ідея Університету: антологія / відп. ред. М. Зубрицька. – Львів, 2002.

Клименко Ж. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. – К., 2006.

Настільна книга педагога. – Харків, 2007.

Робінсон К. Школа майбутнього. Як виростити талановиту дитину. – Львів: Літопис, 2018.

Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. – К., 2004.

Часописи «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Зарубіжна література в закладах середньої освіти». 2000-2022.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Метамодерні горизонти читання: теорія і практика викладання літератури"

Завантажити силабус