Методика навчання іноземної мови

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
726доцент Саноцька Л. Г.Іна44, Іна45, Іна46
726Дацько Ю. М.Іна41, Іна42, Іна43
826Дацько Ю. М.Іна41, Іна42
826доцент Саноцька Л. Г.Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іна41Дацько Ю. М., Дячук Н. О.
Іна42доцент Федоренко О. І., доцент Кінаш Л. Я.
Іна43Крупська Н. Г.
Іна44Малашняк М. А., Крупська Н. Г.
Іна45Дячук Н. О.
Іна46
810Іна41Дячук Н. О., Крупська Н. Г.
Іна42доцент Федоренко О. І., доцент Кінаш Л. Я.
Іна43Дячук Н. О., Барановська О. Д.
Іна44Крупська Н. Г.
Іна45

Опис курсу

 

  • У курсі дисципліни подаються теоретичні основи методики навчання іноземної мови, шляхи формування мовленнєвих навичок та умінь, планування та контроль у навчанні іноземної мови на різних ступенях.

 

Результати навчання:

  • знати:

предмет, об’єкт та завдання методики навчання англійської мови; основні положення праць методистів, які розробляли теоретичні засади методики; напрями, методи, форми та засоби навчання англійської мови.

  • вміти:

здійснювати навчання англійської мови ; запроваджувати у навчальний процес нові інформаційні технології навчання іноземних мов; вміло застосовувати різноманітні методи, форми, прийоми навчання всім видам мовної діяльності для практичного володіння говорінням, читанням, аудіюванням, письмом; прогнозувати труднощі засвоєння навчального матеріалу з урахуванням рівня мовленнєвої підготовки учнів та конкретного класу; планувати і творчо конструювати навчальний процес в цілому, а також процес навчання конкретного матеріалу (лексичного, граматичного, країнознавчого); відбирати і застосовувати необхідні засоби наочності з метою активізації нового матеріалу; розробляти додаткові вправи відповідно до умов навчання і завдань уроку; визначати та виправляти помилки учнів; самостійно планувати уроки відповідно до тематичного плану; створювати доброзичливий психологічний клімат на уроці з урахуванням індивідуальних особливостей  учнів; оцінювати і коментувати відповіді учнів згідно з вимогами програми до кожного виду мовленнєвої діяльності.