Методика викладання класичних мов

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Глущенко Л. М.Інк41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Протягом вивчення курсу студенти ознайомлюються з такими питаннями: історія викладання класичних мов від античності до наших днів; методика проведення вступної лекції, методи пояснення фонетики, граматики, лексики; прийоми аналітичного читання та перекладу текстів, виховної роботи, застосування наочності, способи контролю знань.

Результати навчання:

знати:  історію викладання класичних мов від античності до наших днів; методику проведення вступної лекції, методи пояснення фонетики, граматики, лексики; прийоми аналітичного читання та перекладу текстів, виховної роботи, види наочності та особливості їхнього застосування, способи контролю знань.

         вміти:  проводити вступну лекцію, застосовувати індуктивний та дедуктивний методи при поясненні фонетики та граматики, робити повний та частковий граматичний аналіз, вводити у навчальний процес елементи історизму, зіставний метод та наочність,  різними прийомами вводити нову лексику та закріплювати її,  застосовувати елементи виховної роботи, здійснювати контроль та оцінювати рівень знань студентів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус