Національна іспанська література

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
62Іспит
72Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Маєвська О. Т.Іні31
618Маєвська О. Т.Іні31
716Маєвська О. Т.Іні41
810Маєвська О. Т.Іні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
514Іні31Маєвська О. Т.
614Іні31Маєвська О. Т.
716Іні41Маєвська О. Т.
810Іні41Маєвська О. Т.

Опис курсу

Мета: формування знань з іспанської національної літератури від початку зародження іспанської мови до ХХ століття, ознайомлення студентів із провідними літературними напрямками, школами, докладне вивчення творчості провідних іспанських письменників, їхні новації та внесок у світовий літературний процесу, формування навиків аналізу твору, розвиток логічного мислення студентів, залучення до читання творів іспанської літератури різних періодів та жанрів.
Завдання: ознайомити із етапами та особливостями розвитку культурно-мистецького життя Іспанії на основі художньої літератури, навчити студентів самостійно аналізувати художні твори іспанських письменників, визначати жанри художніх творів, робити поетологічний аналіз твору.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
– знати: основні тенденції розвитку іспанської літератури від Середньовіччя до сучасності, естетичні та літературні погляди провідних національних письменників, програмні твори письменників, а також головні етапи їхньої творчості, переклади українською мовою творів національної літератури.
– вміти: визначати поетику і проблематику художніх творів, охарактеризувати життєвий і творчий шлях авторів, визначати різні жанри та знати їхні особливості, визначати риси притаманні певному мистецькому напрямку та обґрунтовувати приналежність художнього твору до одного чи іншого літературного напряму.

Рекомендована література

Базова
1. Давиденко Г.Й., Величко В.О. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII століття. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 292 c.
2. Качуровський І. Генерика й архітектоніка. Книга ІІ. – Київ: вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 376 с.
3. Козлик І. В. Вступ до історії західноєвропейської літератури середньовічної цивілізації. – Івано-Франківськ: Поліксан, Гостинець. 2003. – 341 с.
4. Плавскин З.И. Испанская литература XIX–XX вв. – Москва, 1982. – 247 c.
5. Пронкевич О. В. Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму. – К.: Пед. преса, 2007. – 256 с.
6. Пронкевич О. В. “Дон Кіхот”: роман – міф –товар. – НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2012. – 197 с.
7. Рюкуа А. Средневековая Іспания. – Москва: Вече, 2006. – 384 с.
8. Тертерян И. А. Современный испанский роман. – Москва: Художественная литература, 1989. – 366 с.
9. Alvar C., Mainer J.- C. Breve historia de la literatura española. – Madrid: Alianza Editorial, 1998. – 759 p.
10. García López J. Historia de la literatura española. – Barcelona, Vicens-Vives, S. A., 1990. – 789 p.
11. Сurso de literatura: española lengua extranjera. – Madrid: EDELSA, 2006. – 174 p.
12. Manual de Literatura Española en 15 tomos. – Pamplona, Cénit, Ediciones. S.L., 2001.
13. Serna J. de la y Hurtado J. Historia de la literatura espaňola. – Madrid, Revista de archivos, bibliotecas, museos, 1925. – 1127 p.
14. Strzałkowa M. Historia literatury hispańskiej. – Wrocław, 1966. – 304 s.

Додаткова
1. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. Л. В. Сидорченко. — М., 1999.
2. Затонський Д.В. У пошуках сенсу буття. – К.: Дніпро, 1967.
3. Зыкова А.Б. Экзистенциализм в Испании // в сборнике “Современный экзистенциализм”. – М.: Мысль, 1966. – 566 с.
4. Мамонтов С.П. Унамуно и Ортега-и-Гассет в культуре испанского мира. – Америка, 2000, №3.

5. Выгодский Д. Литература Испании и Испанской Америки 1898-1929. – Ленинград, 1929. – 42 с.
6. Мойсеєв І. Поетика Лорки // Всесвіт. – 1976. – № 12.
7. Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения. Проблемы типологии. — К., Одесса, 1983.
8. Тертерян И.А. Испытание историей. Очерки испанской литературы ХХ века. – М., 1973.
9. García López J. Historia de la literatura española. – Barcelona, Vicens-Vives, S. A., 1990. – 789 p.
10. Ramón del Valle-Inclán. Prólogo de Julián Marías. – Madrid: Planeta, 2004. – 336 p.

Інформаційні ресурси
http://cervantesvirtual.es
http://www.virtual-spain.com/literatura_espanola-contemporanea.html
http://www.aecid.es/web/es/bibliotecas/revistas/hispanica/

Матеріали

Робоча програма курсу “Національна іспанська література”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус