Новогрецька література

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Глущенко Л. М.Інк51М

Опис курсу

Мета – розгляд питань становлення новогрецької літератури, ознайомлення з теоретичними засадами сучасної новогрецької літератури, біографіями найбільш відомих письменників та їх творами.

Завдання  –  формування у студентів системи теоретичних знань з історії грецької літератури, засвоєння студентами принципів вивчення історії мови та літератури у зв’язку з історією суспільства, сприяння розвитку у студентів умінь та навичок самостійної
роботи з науковою та художньою літературою, сприяння поглибленому вивченню історії грецької літератури.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні закономірності формування грецької літератури з давніх часів, основні течії та школи новітньої грецької літератури, біографії та творчість найвизначніших грецьких письменників 19-го та 20-го століть, напам’ять уривок з твору Д.Соломоса «Ύμνος εις την Ελευθερία» (строфи 96-98).

вміти: самостійно читати та аналізувати художні тексти з новогрецької літератури, працювати з науковою критичною літературою.

Рекомендована література

Базова

  1. Николау Н. Краткий словарь новогреческой литературы. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997.
  2. Vitti M. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. – Αθήνα, 2003.
  3. Γρηγοριάδης Ν., Καρβέλης Δ., Μπαλάσκας Κ., Πάγανος Γ. Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας. – Αθήνα, 1996.
  4. Δημαράς Κ. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. – Αθήνα, 2004.
  5. Πολίτης Λ. Σύντομη ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. – Αθήνα, 1977.

Допоміжна

  1. Μαστροδημήτρης Π. Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία. – Αθήνα, 1976.
  2. Παναγιωτόπουλος Ι. Πρόσωπα και κείμενα. – Αθήνα, 1955.
  3. Χάρης Π. Οι Έλληνες πεζογράφοι. – Αθήνα, 1963.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус