Перша іноземна мова (англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
796Інп41Брегман  С. П., доцент Шмігер Т. В.
Інп42Тарапацька Л. М., доцент Ситар Р. А.
Інп43доцент Савчин В. Р.
Інп44Діжак  О. С.
Інп45Пехник Г. В.
850Інп41Брегман  С. П., доцент Шмігер Т. В.
Інп42Тарапацька Л. М., доцент Ситар Р. А.
Інп43доцент Савчин В. Р.
Інп44Діжак  О. С.
Інп45Пехник Г. В.

Опис курсу

Навчальний курс «Основна мова» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Переклад», що читається впродовж 4 років навчання за ОКР «Бакалавр». У 7 і 8 семестрах 4-го року навчання дисципліна охоплює 255 години практичних занять та самостійної роботи.

Мета дисципліни – продовження формування англомовної фонетичної, лексичної, граматичної компетенції, компетенції в аудіюванні та професійної комунікативної компетенції в межах загальної та спеціалізованої тематики рівня Advanced. В процесі опанування англійської мови особлива увага приділяється перекладознавчому аспекту.

Завдання дисципліни повторення, вдосконалення, набуття нових знань та вмінь, що охоплюють такі аспекти вивчення англійської мови як: читання, письмо, аудіювання, мовлення. Лексичний аспект вивчення іноземної мови передбачає нагромадження англійського вокабуляру, поповнення синонімічних рядів вже відомих лексем, корегування порушення правил правопису, словосполучуваності та вимови. Вивчення граматики англійської мови передбачає контрастивний аналіз української та англійської граматик. Аудіювання включає розуміння усного мовлення, розрізнення варіантів англійської мови. Читання: вміння відокремити головні ідеї від другорядних, розуміння основної думки тексту; письмо: вміння складати різні види переписки.

Рекомендована література

Базові навчальні посібники:

 

 1. Evans V., Dooley J., Edwards L. Upstream Advanced C1 Student’s Book / Virginia Evans, Jenny Dooley, Lynda Edwards. – Express Publishing, 2014. – 262 p.
 2. Evans V., Dooley J., Edwards L. Upstream Advanced C1 Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley, Lynda Edwards. – Express Publishing, 2014. – 144 p.
 3. Foley M., Hall D. Longman Advanced Learner’s Grammar / Mark Foley, Diane Hall. – UK : Pearson Education Limited, 2006. – 384 p.

 

Допоміжна література:

 

 1. Herzog A. D. Webster’s New World Essential Vocabulary / David A. Herzog. – Wiley, Hoboken, 2005. – 386 p.
 2. McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use. (Advanced) / Michael McCarthy, Felicity O’Dell. – Cambridge University Press, 2007. – 315 p.
 3. Misztal M. Tests in English Thematic Vocabulary / Mariusz Misztal – “Znannia”, 2004. – 350 p.
 4. O’Connell S. Focus On. Advanced English C.A.E / Sue O’Connell. – Pearson Education Limited, 2000. – 239 p.
 5. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. – Oxford University Press, 2003. – 897 p.
 6. Oxford Idioms. Dictionary for Learners of English. – Oxford University Press, 2006. – 470 p.
 7. Prodromou L. Grammar and Vocabulary for First Certificate / Luke Prodromou. – Pearson Education Limited, 2009. – 319 p.
 8. Skipper M. Advanced Grammar and Vocabulary / Mark Skipper. – Express Publishing, 2007. – 237 p.
 9. Students’ Companion. Webster’s Reference Library. – Geddes and Grosset. – 2006. – 384 p.
 10. Thomson A. J., Martinet A.V. A Practical English Grammar / A. J. Thomson, A.V. Martinet – Oxford University Press, 1994.
 11. Wellman G. The Heinemann English Worldbuilder / Guy Wellman. – Heinemann, 1990. – 170 p.
 12. Wyatt R. Check Your English Vocabulary for IELTS / Rawdon Wyatt. – A&C Black Publishers, 2012. – 124 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус