Перша іноземна мова (французька мова, 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Немає
84Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7112Інф41доцент Ярошко-Кушнір Н. С.
870Інф41доцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Опис курсу

Мета: Курс «Основна мова (французька)» спрямований на набуття студентами французької філології 4 курсу навичок усного і письмового висловлювання високого рівня, збагачення їхнього лексичного запасу абстрактною лексикою, синонімами, фразеологічними зворотами, приказками і прислів’ями. Курс покликаний розвинути навики усного говоріння у формі дискусій на теми проблем сучасного суспільства, поглибити знання синтаксису різного типу складнопідрядних речень (підрядних речень-підметів, означень, умовних, відносних підрядних речень), розвинути навики лексико-граматичного аналізу і аналітичного обговорення невідомого тексту з невідомою абстрактною лексикою.
Завдання:
1. Ознайомити студентів з новою абстрактною лексикою, фразеологією через тексти, узяті з сучасних дискусійних періодичних видань та вправи.
2. Організувати дискусії на суспільно-актуальні теми відповідно до тематики вивченого матеріалу.
3. Поглибити навики володіння синтаксичних конструкцій, пояснити особливості функціонування синтаксису складних речень, вживання способів у складнопідрядному реченні різних типів і відповідно до лексичних і стилістичних нюансів.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
– фразеологічні звороти з заданим ключовим словом, лексичний матеріал, теоретичний матеріал з синтаксису;
– складні граматичні конструкції та застосовувати правила синтаксису складного речення.
вміти:
– давати чіткі, детальні описи та презентації складних предметів, інтегруючи підтеми, розвиваючи окремі пункти та завершуючи відповідним висновком.
– виступати швидко, майже без утруднень, застосовуючи наголос та інтонацію з метою точної передачі більш тонких відтінків смислу.
– розуміти достатньо, щоб стежити за розгорнутим мовленням на абстрактні або складні теми поза сферою інтересів студента.
– впізнавати широке коло ідіоматичних виразів та колоквіалізмів, виділяючи зміни реєстрів мовлення.
– писати зрозумілі, добре структуровані тексти на складні теми, підкреслюючи відповідні вихідні положення, викладаючи і доводячи точки зору досить докладно, з допоміжними пунктами, причинами й відповідними прикладами та завершуючи логічним висновком.
– писати чіткі, детальні, зв’язні та розгорнуті описи і вигадані тексти впевненим, особистим, природним стилем, що відповідає рівню уявного читача.
– писати чіткі, добре структуровані твори на складні теми, підкреслюючи основні положення.
досить докладно сформулювати і довести точки зору з допоміжними аргументами, доказами та відповідними прикладами.

Рекомендована література

 1. Базова
  1. Heu É., Mabilat J.-J. Édito B2: méthode de français 3ième édition / É. Heu. – Éditions Didier, 2015. – 223 p.
  2. Heu É., Mabilat J.-J. Édito B2: cahier d’exercices 3ième édition / É. Heu. – Éditions Didier, 2015. – 168 p.
  3. Бабінчук І.І. Підручник з французької мови для старших курсів французької філології. – Львів, 2009.
  4. Бабінчука І.І. Практичний курс синтаксису складнопідрядних речень французької мови. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 280 с.
  5. Parizet M.-L. ABC Delf B2 / M.-L. Parizet. – Sejer: Cle International, 2013. – 192 p.
  6. Payet A., Sanchez C. ABC DELF Junior scolaire B2 (200 exercices) / A. Payet. – Sejer : Clé international, 2015. – 208 p.

  Допоміжна

  1. Rey A., Chantreau S. Dictionnaire des expressions et locutions. – Paris: Dictionnaires Le Robert, 1993. – 888 p.
  2. Petit Robert. – Paris : Dictionnaires le Robert, 1991. – 2171 p.
  3. Bescherelle 1. La conjugaison de 12000 verbes : dictionnaire de douze mille verbes. – Paris : Hatier, 1990. – 175 p.
  4. Sijerols É., Renaud D. Grammaire 450 nouveaux exercices: niveau intermédiaire / É. Sijerols. – Sejer : Clé international, 2004. – 191 p.
  5. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du francais : niveau avancé (avec 400 exercices) / M. Boularès. – Sejer : Clé international, 2004. – 192 p.

Матеріали

Програма навчальної дисципліни (8 семестр):

Перша ін.мов.(фр)_Навч_4 курс (2020)

Програма навчальної дисципліни (7 семестр):

Перша ін.мов.(фр)_Навч_4 курс (2020)

Електронні ресурси

 1. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
 2. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/
 3. https://dictionnaire.reverso.net/
 4. https://www.tv5monde.com/
 5. https://www.lemonde.fr/
 6. https://www.cavilam.com/
 7. https://www.france-education-international.fr/
 8. https://www.leparisien.fr/
 9. https://www.synonymes.com/
 10. https://www.culturetheque.com/UKR/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Перша іноземна мова (французька) _ 4 курс _ 7 семестр

Завантажити силабус

Силабус: Перша іноземна мова (французька) _ 4 курс _ 8 семестр

Завантажити силабус