Основи лексикографії (англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Савчин В. Р.Інп31, Інп32, Інп33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інп31Тарапацька Л. М.
Інп32
Інп33

Опис курсу

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із теоретичними та практичними аспектами контрастивної лексикографії, унаслідок чого студенти розвивають своє розуміння головних положень цієї науки, опрацьовують відповідну метамову і починають активно користуватися словниками різних типів.

Завдання – навчити студентів користуватися словниками при вивченні англійської мови та тренуванні навиків із практики перекладу, закласти важливе підґрунтя для освоєння ряду спеціалізованих теоретичних дисциплін.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– історію укладання словників у англомовному світі та Україні;

– різні підходи до класифікації словників;

– типи словників;

– головні  українські та англомовні лексикографічні джерела;

– структуру словникових статей у словниках різних типів.

вміти:

– розпізнавати словники за типами;

– аналізувати словникові статті;

– порівнювати словникові статті різномовних джерел однієї епохи;

– порівнювати словникові статті джерел тієї ж мови, але різних епох;

– порівнювати статті словників, різних за типом;

– порівнювати статті словників того ж типу, укладених різними авторами.

Рекомендована література

  1. Дзера О.В. Англійська й українська лексикографія (коротка теорія та історія). – Л.: Вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 170 с.
  2. Горецький П.Й. Історія української лексикографії. К.: Вид-во АН УРСР, 1963.
  3. Москаленко А.А. Нарис історії української лексикографії. – К.: Рад. школа, 1961.
  4. Bailey R. Dictionaries of English: Prospects for the Record of Our Language. – Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1987.
  5. Borchfield R. Studies in Lexicography. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1987.
  6. Friend J.H. The Development of American Lexicography 1798-1864. – The Hague: Mouton, 1967.
  7. Hartmann R. The History of Lexicography. – Amsterdam and Philadelphia, 1986.
  8. Savchyn V. “Dictionary in the Totalitarian Society: Ukrainian Lexicography in the 20th” In: Contents, Use, Usability: Dictionaries from the Perspective of a Translator and a Language Teacher, edited by Dorota Osuchowska and Lucyna Harmon. Berlin: Peter Lang, 2019. – 119-136.
  9. Soloshenko O., Zavhorodniev Yu. Lecture Notes on English Lexicology. – Lviv: Ivan Franko Lviv State University, 1998.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму