Особливості економічного перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764Інп41доцент Кам'янець А. Б.
Інп42
Інп43

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів з основами економічного перекладу. Після закінчення курсу студенти мають знати основні особливості текстів на економічну тематику і вміти розв’язувати перекладацькі проблеми, зумовлені цими особливостями.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

  • лексичні, граматичні та прагматичні проблеми перекладу текстів на економічну тематику та способи їх розв’язання,
  • базові економічні поняття і терміни англійською та українською мовами.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

  • перекладати українською мовою популярні англомовні тексти на економічну тематику.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму