Особливості жіночого франкомовного письма ІІ половини ХХ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Ярошко-Кушнір Н. С.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10Інф51Мдоцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Опис курсу

У курсі навчальної дисципліни «Особливості жіночого франкомовного ІІ половини ХХ століття» розкрито актуальні проблеми лінгвопрагматики франкомовного жіночого дискурсу на матеріалі художніх творів. Розглянуто ґенезу даного дискурсу, фактори його становлення й основні оповідні стратегії кооперативного типу (емотивності, умовної діалогічності, автентичності). Подано детальний аналіз структури цих стратегій, механізмів їх реалізації через лексико-стилістичні та графічні засоби. Розглянуто реалізацію стратегії емотивності крізь призму метафоризації концептосфери “Людина” й актуалізації спектру емоцій через лексику фамільярного регістру та графічні засоби маркування тексту. Викладено аналіз стратегії умовної діалогічності, яка ґрунтується на використанні розмовного регістру лексики та парентетичних конструкцій, а також стратегії автентичності, яка здійснюється через вживання іншомовних слів, різних типів референцій, цитат, підсилених графічно у візуальному плані.

Рекомендована література

  1. Алхімія слова живого. Французький роман 1945-2000 рр. : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. Мільнер, Ж. Бесьєр, Б. Бланкман та ін. ; автор-упорядник В. І. Фесенко. – К. : Промінь, 2005. – 382 с.
  2. Constan E. Ouvrières des lettres / E. Constan. – Limoges : Pulim, 2007. – 177 p.
  3. Larnac J. Histoire de la littérature feminine en France / J. Larnac. – Paris : Éditions KRA, 1929. – 296 p.
  4. Maingueneau D. Nouvelles tendances en analyse du discours / D. Maingueneau. – Paris : Hachette, 1987. – 143 p.
  5. Mercier M. Le roman féminin / M. Mercier. – Paris : Presses universitaires de France, 1976. – 248 p.
  6. Reid M. Les femmes en littérature / M. Reid. – Paris : Belin, 2010. – 331 p.
  7. Sarfati G.-É. Éléments d’analyse du discours / G.-É. Sarfati. – Paris : Armand Colin, 2005. – 127 p.

Матеріали

Семестровий план Особл. жін.фр.дискурсу

Програма навчальної дисципліни Особ.жін.пис.(фр)_Навч_5м(2019)_corrige

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус