Епідемії в художній літературі

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Маценка С. П.Інн51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інн51Мпрофесор Маценка С. П.

Опис курсу

Інфекційні хвороби глибоко закорінені в колективній пам’яті. Тож художня література слугує важливим засобом осмислення епідемій чи пандемій (холери, чуми, грипу, СНІДу чи корони) як загрози людству. Літературні твори розглядають хвороби з різних перспектив, уможливлюють читачам усвідомлення далеких подій із пізнавальною метою, як застереження чи як утішання. Німецький філософ Петер Слотердайк назвав хвилі чуми, які особливо часто лютували поміж XIV і XVII століттями, «останніми порівняльними величинами, на які ми можемо покликатися». Художня література в цьому зв’язку відіграє важливу культурологічну роль. «Замість великої оповіді про постійний прогрес медицини й її зростаючий раціоналізуючий вплив на епідеміологічну політику державних інституцій постає питання про суспільно сформовані реакції на збудження, спричинені епідеміями», – наголошує Рудольф Кезер. Тому літературні зображення епідемій інтерпретуються здебільшого у соціально-суспільному контексті. Літературу розуміють при цьому як складову суспільного комунікаційного процесу, за допомогою якого суспільство реагує на патогенні ситуації. Оповідні тексти репродукують межу між внутрішнім і зовнішнім суспільства, працюючи з дихотомією здорового і хворого або неінфікованого і інфікованого, завдяки чому вони набувають потенціалу стабілізувати суспільство. У сучасній ситуації пандемії такі літературні твори видаються особливо актуальними, осмислюючи проблемні комплекси: стійкість/спокій чи злість та паніка, суспільна відповідальність чи заперечення очевидного, самотність, соціальна дистанція чи святкування пандемії, здоров’я/життя чи смерть, масова смертність/пам’ять про жертв пандемії. За час пандемії коронавірусу з’явилася так звана «Corona-Literatur“ з відповідними жанрами і поетикою зараження.

У курсі розглядаються твори світової літератури (в перекладі німецькою мовою) і сучасної німецької «корона-літератури», зокрема:

 • Повість «Смерть у Венеції» Томаса Манна («Der Tod in Venedig» von Thomas Mann, 1911);
 • Роман «Чума» Альбера Камю («Die Pest» von Albert Camus, 1947);
 • Повість «Корона» Мартіна Маєра («Corona» von Martin Meyer, 2020);
 • Роман «Юдіт і Гамнет» Меґґі О’Фаррел («Judith und Hamnet» von Maggie O’Farrell, 2020);
 • Роман «Про людей» Юлі Це («Über Menschen» von Juli Zeh, 2021);
 • Роман в листах «Утіха. Листи до Макса» Теа Дорн («Trost. Briefe an Max» von Thea Dorn, 2021);
 • Корона-ритми поезії періоду пандемії;
 • Фільм «Зараження», 2011 («Contagion», 2011).

Завданнями навчальної дисципліни є:

 • Осмислення поняття «пандемії»;
 • Відстеження епідемічних наративів з історико-культурної перспективи;
 • Тлумачення пандемії як наукового виклику, кризи, шансу?;
 • Окреслення естетики вірусу;
 • Окреслення поетики літератури про коронавірус (Corona-Literatur);
 • Аналіз романів, оповідань, поезії, які інтерпретують пандемію.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • Літературну історію епідемій і пандемій;
 • Поетику літератури, присвяченої коронавірусу;
 • Наративні концепти пандемії;
 • Специфіку романного розповідання пандемії;
 • Розуміти поняття «Corona-Literatur», «Krankheitsnarrativ», «Pandemie-Tagebücher», «Poetik der Infektion».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • Застосовувати сучасні методи аналізу тексту до літературних творів про пандемії;
 • Аналізувати буденні явища, пов’язані з пандемією, використовуючи літературний матеріал;
 • Оцінювати небезпеки і шанси надзвичайних ситуацій.

Рекомендована література

Основна

 1. Bramberger G. Erzählen gegen den Tod: Pandemie und Literatur // Paragrana. – Berlin: de Gruyter, 2021. – Band 30, Heft 2. – S. 132–144.
 2. Bronfen E. Angesteckt. Zeitgemäßes über Pandemie und Kultur. – Basel: Echtzeit Verlag, 2020. – 180 S.
 3. Honold A. Poetik der Infektion. Zur Stilistik der Ansteckung bei Thomas Mann. – Berlin: Vorwerk 8, 2021. – 204 S.
 4. Montandon A. Die Epidemie schreiben // Paragrana. – Berlin: de Gruyter, 2021. – Band 30, Heft 2. – S. 121–131.
 5. Pandemie und Literatur / Hrsg. von Jan-Henrik Witthaus. – Berlin: mandelbaum Verlag, 2021. – 160 S.

Додаткова

 1. Marten R. Die Pandemie. Eine philosophische Perspektive. – Hamburg: Felix Verlag, 2021. – 110 S.
 2. Stemberger M. Corona im Kontext: Zur Literaturgeschichte der Pandemie. – : Tübingen: Attempo-Verlag, 2021. – 119 S.
 3. Žižek S. Pandemie! Chronik einer verlorenen Zeit. – Wien: Passagen, 2020. – 170 S.

Інтернет-ресурси

 1. Горбик Р., Примаченко Я. В епідемічному бараці: пандемія та диктатура в українській літературі 1920 року // https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/04/22/157380/
 2. Єрмоленко Володимир. Вірус як шанс // https://gazeta.ua/articles/yermolenko/_virus-yak-shans/964258
 3. Мельник Д. «Танок смерті в культурі Середньовіччя // https://lvivmedievalclub.wordpress.com/2018/04/06/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96/
 4. Мельник Д. Тотентанц як жанр німецької середньовічної літератури // https://www.researchgate.net/publication/330910629_Diana_Melnik_TOTENTANC_AK_ZANR_NIMECKOI_SEREDNOVICNOI_LITERATURI
 5. Corona und Literatur: was das Virus mit den Büchern macht // https://www.augsburger-allgemeine.de/kultur/Kultur-Corona-und-die-Literatur-Was-das-Virus-mit-den-Buechern-macht-id59700806.html
 6. Der Covid 19-Roman von Marlene Streeruwitz // https://www.fischerverlage.de/magazin/extras/der-covid-19-roman-von-marlene-streeruwitz
 7. Draesner U. Von realer Gegenwart // https://www.kas.de/de/web/die-politische-meinung/blog/detail/-/content/von-realer-gegenwart
 8. Draesner U. Schreiben in Corona-Zeiten – Interview mit der Schriftstellerin Ulrike Draesner of the Interview – Deutschlandfunk podcast // https://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2020/11/22/schriftstellerin_ulrike_draesner_uebers_schreiben_in_dlf_20201122_0737_b0c2d4bf.mp3
 9. Glavinic Th. Kampf zwischen Verdrängungstalent und Beobachtungsgabe // https://www.welt.de/kultur/article206628297/Thomas-Glavinic-Corona-Roman-Teil-1.html
 10. Pandemien in der Literatur // https://www.deutschlandfunkkultur.de/ansteckung-seuchen-in-der-literatur-102.html
 11. Zeitgemäßes über Pandemie und Kultur: Gespräch mit Elisabeth Bronfen über ihr Buch „Angesteckt“ //  https://www.youtube.com/watch?v=ElGz-GKHp3Y

 

Перелік текстів для читання:

 1. Bodrožić M. Pantherzeit. Vom Innenmaß der Dinge. – Salzburg-Wien: Otto Müller-Verlag, 2021. – 264 S.
 2. Camus A. Die Pest. – Hamburg: Rowohlt Verlag, 1950. – 202 S.
 3. Corona-Rhythmen. Zwei mal zwanzig Zeit-Gedichte. Eine deutsch-chinesische Anthologie / Hrsg. von Uwe Beyer. – Gossenberg: Ostasienverlag, 2021. – 208 S.
 4. Dorn Thea. Trost. Briefe an Max. – München: Penguin, 2021. – 170 S.
 5. Mann Th. Der Tod in Venedig. – Frankfurt am Main: S. Fischer, 2008. – 122 S.
 6. Meyer M. Corona. Erzählung. – Zürich, Berlin: Klein & Aber, 2020. – 203 S.
 7. O’Farrell M. Judith und Hamnet. – München: Piper Verlag, 2020. – 416 S.

Zeh J. Über Menschen. – München: Luchterhand, 2021. – 412 S.

Матеріали

 • Повість «Смерть у Венеції» Томаса Манна («Der Tod in Venedig» von Thomas Mann, 1911);
 • Роман «Чума» Альбера Камю («Die Pest» von Albert Camus, 1947);
 • Повість «Корона» Мартіна Маєра («Corona» von Martin Meyer, 2020);
 • Роман «Юдіт і Гамнет» Меґґі О’Фаррел («Judith und Hamnet» von Maggie O’Farrell, 2020);
 • Роман «Про людей» Юлі Це («Über Menschen» von Juli Zeh, 2021);
 • Роман в листах «Утіха. Листи до Макса» Теа Дорн («Trost. Briefe an Max» von Thea Dorn, 2021);
 • Корона-ритми поезії періоду пандемії;
 • Фільм «Зараження», 2011 («Contagion», 2011).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус