Кваліфікаційна робота

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Дяків Х. Ю.Інм61М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116Інм61М

Опис курсу

  • Мета курсу – –  надати студентам знання з теоретичних основ усного перекладу в соціальній сфері, який полягає в тому, щоб уможливити доступ до послуг, що надаються місцевими та державними органами влади, та спілкування із надавачами цих послуг окремим громадян або соціальним групам, які не володіють офіційною або регіональною мовою.
  • Курс знайомить студентів з предметом, завданнями, головними теоретичними положеннями та терміносистемою перекладу в соціальній сфері. Курс формує у студентів наукове уявлення про різні підходи до перекладу у соціальній сфері, керуючись вимогами проведення заходу, під час якого здійснюється переклад, перекладач для потреб громади має вміти працювати у певному режимі й володіти відповідними стратегіями перекладу (короткий послідовний переклад або переклад діалогів; послідовний переклад із застосуванням перекладацького швидкопису; синхронний переклад, здебільшого шепотіння; переклад з аркуша всіх видів особистих та офіційних документів; усний переклад телефонних розмов та відео-конференцій).
  • Особлива увага приділяється проксеміці, сторонам-учасникам, рівневі формальності та набору реєстрів.

Рекомендована література

  1. Uluköylü, Sevgi u. Marics, Alexandra (2015) „Community Interpreting – das ist ja ein richtiger Beruf ?!“ Mitteilungsblatt der Universität 3/15, S. 20 und in: http://www.universitas.org/uploads/media/Universitas_315_web.pdа
  2. Uluköylü, Sevgi (2013) „Kindgerechtes Dolmetschen für unbegleitete minderjährige AsylwerberInnen“ Mitteilungsblatt der Universität 1/13, S. 20 und in: http://www.universitas.org/uploads/media/Universitas_113_web.pdf
  3. Uluköylü, Sevgi (2012) „Da wird der Krebs einfach zum Krebschen! Sprachübergreifende Kommunikation im kommunalen Bereich.“ Mitteilungsblatt der Universitas 2/12, S. 23 und in: http://www.universitas.org/fileadmin/user_upload/Mitteilungsblatt/MIBL_02-2012_web.pdf
  4. Uluköylü, Sevgi (2009) „, Ich finde es schade, für meine Leute’. Wenn nicht(-)professionelle DolmetscherInnen im medizinischen Bereich dolmetschen…“, in: Eva Rasky (ed.). „Gesundheit hat Bleiberecht – Migration und Gesundheit“. Festschrift. Wien: Facultasverlag, S.124-134
  5. Angelelli, Claudia 2004 Medical Interpreting and Cross-cultural Communication. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511486616
  6. Hertog, Erik & van der Veer, Bart (eds) 2006 Taking Stock: Research and Methodology in Community Interpreting. Linguistica AntverpiensiaNew Series 5. Antwerpen: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken.
  7. Pöllabauer, Sonja 2005 “I don’t understand your English, Miss”. Dolmetschen bei Asylanhörungen. Tübingen: Stauffenberg.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму