Психолінгвістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Психолінгві́стика – це наука про мовленнєву діяльність людей у психологічних та лінгвістичних аспектах, зокрема експериментальне дослідження психічної діяльності суб’єкта в засвоєнні та використанні мови як організованої та автономної системи. Адже значення будь-якого знака полягає, насамперед, у активізації когнітивних процесів індивіда. Мета психолінгвістики − опис та пояснення особливостей функціонування мови і мовлення як психічних феноменів із урахуванням взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників соціально-культурної діяльності особистості. У фокусі уваги психолінгвістики – індивід у комунікації. Одним із основних положень психолінгвістики як когнітивної дисципліни є когнітивна обробка інформації, що надходить з органів чуття, яка відбувається на основі сформованих у індивіда ментальних репрезентацій. Цей курс буде цікавий тим студентам, котрі хотіли б поглибити свої знання про психологічні основи мислення, мовного розвитку і мовної діяльності людини.

 

Результати навчання:

  • знати: Загальні основи психолінгвістики, психолінгвістичний аналіз мовлення, національн-культурну специфіку мовленнєвої та немовленнєвої поведінки, особливості мовленнєвої поведінки у між культурній комунікації, вікову психолінгвістику, психологічні процеси засвоєння першої та другої (іноземної) мови.

вміти: аналізувати механізми мислення в першій і другій мовах, їх виникнення і функціонування, роль механічної пам’яті та вікових особливостей у засвоєнні мови, роль мовленнєвої поведінки у ефективній між культурній комунікації.