Саноцька Лариса Георгіївна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

• методика викладання англійської мови як іноземної
• практичний курс англійської мови/основи англомовного наукового письма
Участь у вчених та акредитаційних радах

– Голова журі та член журі міських та обласних учнівських олімпіад з англійської мови (2003 – 2009)
– Голова журі західноукраїнського етапу конкурсу вчителів англійської мови «Вчитель року» (2009)

Організації
• IATEFL
• BALEAP
• EATAW

Стажування
• CRF/RSE Research Fellowship, Единбурзький університет, Велика Британія, 2003 – 2004

Доповіді на наукових конференціях в Україні
– Саноцька Л.Г. Актуалізація концепту love у творчості Гью Макдаерміда. Науково-практична конференція , Львівський національний університет імені Івана Франка (2006).
– Саноцька Л.Г Символи в поемі Гью Макдайерміда “Сп’янілий чоловік дивиться на будяк. Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” , м. Київ, 2006.
– Саноцька Л.Г Лінгвостилістична структура поеми Гью Макдаерміда “Сп’янілий чоловік дивиться на будяк. Науково-практична конференція , Львівський національний університет імені Івана Франка (2007).
– Саноцька Л.Г Нові підходи до навчання читання. IALTEFL-West Ukraine “Teacher Development” SIG Conference, Луцьк, 2000.
– Саноцька Л.Г Символізм у шотландській літературі (на матеріалі поеиі Гью Макдайерміда “Сп’янілий чоловік дивиться на будяк” (A Drunk Man Looks at the Thistle). Науково-практична конференція ім.проф. Бурого, Київ, 2007.
– Саноцька Л.Г Bringing the intercultural knowledge into the EFL classroom. Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти», Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009.
– Саноцька Л.Г. Символічне значення кольору в ліро-епічний поемі. Науково-практична конференція, 21 – 23 квітня 2010 р., Київ
– Саноцька Л.Г. Лексико-морфологічний аспект актуалізації жанру ліро-епічної поеми Актуальні проблеми філології, американські та британські студії. Науково-практична конференція, 6 – 8 квітня 2011 р., Київ
– Саноцька Л.Г. Implementing Collaborative Techniques in Academic Writing Classroom. Науково-практична
конференція Львівського національного університету імені Івана Франка, листопад 2011
– Саноцька Л.Г. Innovative Trends in University Education: Cultural Awareness and Teaching English as a
Foreign Language. Наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка,
січень 2011

Доповіді на міжнародних конференціях
• Sanotska L. Poetry in ELT Classroom – Fun or Productive Learning? 44th Annual International IATEFL Conference & Exhibition. -Harrogate, UK, 7th – 11th April, 2010
• Sanotska L. Personalizing learning English with poetry in a cross-cultural education perspective. 45th Annual International IATEFL Conference & Exhibition. Brighton, UK, 15th – 19th April, 2011
• Sanotska L. Designing an Academic Writing Course for higher level university students in Ukraine. Issues in EAP classroom research : Action research vs exploratory practice, BALEAP ResRES Event 3, November 25, 2011

Курси

Публікації

– Саноцька Л.Г. Кузнєцова Л.А. Лексико-морфологічні особливості поеми Байрона «Гяур» як жанру та типу тексту // Вісник національного університету «Львівська політехніка», №384. – Львів, 2000. – С. 69 – 72.
– Саноцька Л.Г. Фоностилістичний аспект жанрової своєрідності ліро-епічної поеми Дж.Г.Байрона «Гяур» // Іноземна філологія, № 112. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – С.178 – 182.
– Саноцька Л.Г. Типологія лексико морфологічних параметрів жанру англомовної ліро-епічної поеми. (на матеріалі поем Д.Г.Байрона «Гяур», Л.Макніса «Осінній щоденник», С.Колріджа «Пісня про старого мореплавця», Г.Крейна «Міст», У.Уїтмена «Пісня про себе» та «З колиски невпинно гойдаючої») // Записки з романо-германської філології, вип.. 10. – Одеса: Одеський національний університет, 2001. – С. 157 – 168.
– Саноцька Л.Г. Аналіз просодії ліро-епічної поеми (на матеріалі поем «Осінній щоденник» Л.Макніса та «Гяур» Дж.Г.Байрона) // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Вип. 9. – Львів, 2001. – С. 55 – 63.
– Саноцька Л.Г. Актуалізація концепту love у тексті лірико-епічної поеми. //Філологічні студії, № ¾ (31/32). Луцьк, вид-во Луцького державного університету ім. Лесі Українки, 2005. – С. 258 –261.
– Саноцька Л.Г. Символи в поемі Гью Макдайерміда “Сп’янілий чоловік дивиться на будяк” (A Drunk Man Looks at the Thistle) та лексичні засоби їхньої актуалізації. // // Мова і культура. – Київ: Видавничий дім Бурого, 2007.- вип. 9, т. 3 (91).- С. 54 – 61.
– Саноцька Л.Г. Символічне значення кольору в ліро-епічний поемі. Періодичне наукове видання НАУ “Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах”. Київ 2010, Видавництво Європейського університету. Збірник наукових праць. Випуск 20. с. 191 – 200.
– Саноцька Л.Г. Категорія часу і методи її відтворення в тексті англомовної ліро-епічної поеми. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 9 (220), с. 95 – 104.
– Саноцька Л.Г. Роль лексико-морфологічних засобів у актуалізації жанру ліро-епічної поеми. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Київ: Видавництво Європейського університету. Збірник наукових праць, 2011. – Випуск 22, С. 80 – 91.
– Саноцька Л.Г. Лексичний компонент актуалізації концептуального простору ліро-епічної поеми. Вісник Черкаського універ-ситету імені Богдана Хмельницького. Серія Фі-лологічні науки. Черкаси: вид-во Черкаського університету. – 2011. – Вип. 213. – С. 107-111.
– Sanotska, L. Shifting the Focus of the Classroom: from Teacher to Student.Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2012
– Larysa Sanotska Quantitative and qualitative methods for Research in EAP. Research News, 2012
– Larysa Sanotska. Poetry in the EFL classroom: fun and productive learning. Literature, Media and Cultural Studies, IMCS Newsletter, 2012

Біографія

Освіта
• диплом з відзнакою ЛДУ ім. Івана Франка, філолог, викладач, перекладач англійської мови
• аспірант ЛНУ ім. Івана Франка/ 1997 – 2000
• кандидат філологічних наук (10.02.04 германські мови), Львів
• доцент кафедри

Професійна діяльність
2007 – 2012 доцент кафедри англійської філології
2001 – 2007 асистент кафедри англійської філології

Розклад