Риторика

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Паламар Н. І.Інм31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інм31Паламар Н. І.

Опис курсу

Мета курсу «Риторика»: допомогти студенту в оволодінні культурою мовлення як найважливішим засобом навчання, виховання, розвитку молоді, основним інструментом професійної діяльності педагога, яка носить комунікативний характер. Він формує знання студентів.

Курс знайомить студентів з історією виникнення та становлення античної риторики, сучасними концепціями риторики,  яка пов’язана з формуванням свідомої світоглядної позиції та компонентним володінням предметом аргументації; основними поняттями загальної риторики; прийомами словесної наочності, етапами підготовки усної промови,  критеріями оцінки промови; жанрами красномовства, видами промов.

Рекомендована література

  1. Cicero, M. T.: Über den Redner. De oratore. Lat. u. dt. Übers. u. hg. v. H. Merklin. 2., durchges. u. bibliogr. erg. Aufl. Stuttgart, 1981.
  2. Fuhrmann M. Die antike Rhetorik: eine Einführung. Düsseldorf, 2003.
  3. Hägg G. Die Kunst, überzeugend zu reden. München, 2003.
  4. Hägg G. Überreden – Überzeugen – Gewinnen. München, 2004.
  5. Knape J.  Was ist Rhetorik? Stuttgart, 2000.
  6. Knape J. Allgemeine Rhetorik: Stationen der Theoriegeschichte. Stuttgart, 2000.
  7. Quintilianus, M. F: Ausbildung des Redners. Lat. u. dt. Hg. u. übers. v. H. Rahn. Darmstadt, 1972 u. 1975.
  8. Rhetorica ad Herrenium: lateinisch-deutsch. München 1998.
  9. Ueding G., Steinbrink B. Grundriß der Rhetorik: Geschichte, Technik, Methode. 3., überarb. und erw. Aufl. Stuttgart, 1994.
  10. Колотілова Н.А. Риторика. Київ, 2007.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус