Старогрецька мова та автори

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Глущенко Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732Інк31професор Чернюх Б. В., доцент Глущенко Л. М.

Опис курсу

Мета: Оволодіти практичними навичками перекладу, інтерпретації та
лінгвостилістичного аналізу оригінального грецького поетичного тексту, зокрема поеми
Гомера «Одісея».
Завдання: 1.засвоїти лексику поеми Гомера «Одісея»; 2. робити дослівний переклад
тексту; 3. здійснювати детальний морфолого-синтаксичний аналіз з наголосом на синтаксисі
відмінків та складнопідрядного речення; 4. засвоїти мовностилістичні засоби та особливості
гомерівського діалекту; .
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: .лексику; напам’ять вступ до «Одісеї»; послідовність основних розумових
операцій при перекладі та аналізі тексту; семантичні функції відмінків та структурні
особливості складнопідрядних речень; мовностилістичні засоби поеми Гомера «Одісея»;
вміти: читати поетичний текст; перекладати без словника відомий текст Гомера та зі
словником невідомий текст; визначати увесь комплекс лексичних та синтактико-

Рекомендована література

1. Homerus. Odyssea.-Monachium; Lipsiae:Saur, 1993 (або будь-яке інше видання)
2. Оліщук Р. Л. Грецька мова. Синтаксис.-Львів: ЛБА, 1996
3. Звонська Л.Л. Давньогрецька мова.-К.:КНУ, 2009 (режим доступу:
http://shron1.chtyvo.org.ua/Zvonska_Lesia/Davnohretska_mova.pdf)
4. Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon (режим доступу:
http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1)
5. Alpha Online (режим доступу: http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html
6. Abramowiczówna Z. Słownik grecko-polski. Tom I-IV.-Warszawa:PWN, 1958-1965 (режим
доступу: https://www.twirpx.com/file/1390363/)
7. Autenrieth G. Wörterbuch zu den Homerischen Gedichten: für den Schulgebrauch.-
Leipzig:Teubner,1873 (режим доступу: https://reader.digitalesammlungen.
de/de/fs1/object/display/bsb11156115_00005.html)
Допоміжна
1. Гомер. Одіссея/пер. з давньогр. Бориса Тена.- Харків: Фоліо, 2001
2. Содомора А. Жива античність.-Львів: Срібне слово, 2016
3. Лосев А. И. Гомер.-М.:Молодая гвардия, 2006 (режим доступу:
https://www.twirpx.com/file/575478/)
14. Інформаційні ресурси
1. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0135
2. https://www.hs-augsburg.de/~harsch/graeca/Chronologia/S_ante08/Homeros/hom_od00.html

Матеріали

старогрецька мова і автори_3 курс_2 сем

старогрецька мова_2 семестр

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус