Стратегії розуміння тексту

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Сулим В. Т.Інм11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Інм11доцент Бораковський Л. А.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів із теоретичними та практичними основами інтерпретації різних типів текстів. Курс вчить студентів вміти правильно розрізняти різні типи текстів та застосовувати для них відповідні теоретичні моделі інтерпретації. При цьому головну увагу приділено практиці аналізу тексту – пошуку прикладів мета- та інтертекстуальності, розпізнавання правильного значення лексичних та синтаксичних одиниць відповідно до літературного контексту, способів прочитання імпліцитно виражених значень. Окрему увагу приділено питанню інтерпретації ліричних та драматичних творів, а також рекламних текстів та оголошень.

Завдання курсу:
– Навчити основних принципів побудови текстів усного та письмового мовлення;
– Навчити збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й використовувати їх для розв’язання задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності;
– Ознайомити студентів із схемою інтерпретації текстів залежно від їхнього стилю та жанру;
– Навчити виокремлювати контекстуальні значення, інтертекстуальні явища, лінгвокультурні особливості текстів та давати їм належну філологічну оцінку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– основні теоретичні моделі інтерпретації та методи їхнього практичного застосування для аналізу різних типів текстів;
– головні мовностилістичні засоби вираження переносних значень окремих слів та виразів;
– методи виявлення мета- та інтертекстуальності; принципи розрізнення літературного та історичного контекстів та способи їх порівняння.
вміти:
– застосовувати основні теоретичні моделі інтерпретації текстів;
– аналізувати й інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів та їхні переклади.
– розрізняти головні жанри текстів та виокремлювати їхні мовностилістичні та змістові особливості;
– застосовувати ті теоретичні моделі інтерпретації текстів, які є найбільш вдалими для аналізу певного типу тексту;
– обґрунтовувати результати інтерпретації; чітко формулювати результати змістового аналізу тексту;
– віднаходити тематичні та структурні зв’язки поміж різними текстами шляхом їхнього порівняльного аналізу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму