Теорія перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
61.5Іспит
72Іспит
81.5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Ляшенко Т. С.Інм31
716доцент Ляшенко Т. С.Інм41
810доцент Ляшенко Т. С.Інм41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інм31доцент Ляшенко Т. С.
716Інм31доцент Ляшенко Т. С.
810Інм41доцент Ляшенко Т. С.

Опис курсу

 • Мета курсу –  надати студентам базові теоретичні знання з перекладу як особливого виду лінгвістичної діяльності.
 • Курс знайомить студентів з різними теоріями перекладу, принципами, методами та прийомами його здійснення на практиці.
 • Курс висвітлює поняття перекладацької еквівалентності та адекватності перекладу, знайомить з основними типами перекладу залежно від типу та функцій тексту, аналізує лексико-граматичні та стилістичні труднощі перекладу.

Рекомендована література

 

 1. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 596 с.
 2. Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.
 3. Honig H. G., Kußmaul P. Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. – Tübingen: Narr, 1996. – 236 S.
 4. Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium und Goethe Institut, 2002. – 632 S.
 5. Koller W. Einführung in die Übersetzungsswissenschaft. – Wiesbaden: Quelle und Meyer, 1997. – 344 S.
 6. Nord C. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. – Heidelberg: Groos, 1995. – 285 S.
 7. Stolze R. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Verlag Tübingen: Narr Verlag, 5., überarb. und erweiterte Auflage 2008, 285 S.
 8. Snell-Hornby, Mary/Hönig, Hans G./Kußmaul, Paul/Schmitt, Peter A.: Handbuch Translation. Tübingen. Stauffenburg Verlag, 430.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус