Усна компетенція: розвиток загальних комунікативних навичок

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Пайонкевич Х. П.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іна11Лук’яненко С. Ф.
Іна12доцент Бублик Т. Є.
Іна13Бойчук Ю. В.
Іна14Лемещук Л. В.
Іна15Нера Н. Я.
Іна16Пайонкевич Х. П.

Опис курсу

Дисципліна «Усна компетенція: розвиток загальних комунікативних навичок» є вибірковою дисципліною зі спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається у 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб охопити основні форми та методи формування навичок культури усного мовлення шляхом моделювання типових комунікативних ситуацій в межах певних лексичних систем, що забезпечує інтенсивну мовну практику.
Метою вивчення дисципліни «Усна компетенція: розвиток загальних комунікативних навичок» ознайомити студентів з головними навичками та вміннями, що забезпечать культуру усного мовлення.

Ціль курсу є сформувати мовну, мовленнєву та комунікативну компетентність, яке забезпечить вільне нормативно-правильне та функціонально-адекватне володіння  усіма видами мовленнєвої діяльності на рівні близькому рівню носія мови.

Рекомендована література

  1. Robin Longshaw, Laurie Blass, Mari Vargo, Eunice Yeates. TED Talks: 21st Century Creative Thinking and Reading 1 Student’s Book.- National Geograpic. – 159p.
  2. https://www.ted.com/

Силабус:

Завантажити силабус