Бублик Тетяна Євгенівна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

когнітивна та комунікативна лінгвістика, лінгвістична концептологія, граматика англійської мови

Курси

Публікації

Статті:

 1. Бублик Т.Є. Лексико-стилістичні особливості медитативної притчі / Т.Є. Бублик // Мова і культура. – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. VII (132). – С. 12-17.

http://www.burago.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3A-vii-132&catid=10%3A-l-r&Itemid=19&lang=uk

 

 1. Бублик Т.Є. Роль повтору в медитативному дискурсі (на матеріалі медитативної притчі Е. де Мелло) / Т.Є. Бублик // Наук. вісн. ВНУ ім. Лесі Українки. – 2009. – № 5. – С. 77-81.

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=20290&chapter=1

 

 1. Бублик Т.Є. Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло / Т.Є. Бублик // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики.– К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – Вип. 20.– С.72-78.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3?them_key=%CF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%E8%20%F1%E5%EC%E0%ED%F2%E8%EA%E8,%20%EF%F0%E0%E3%EC%E0%F2%E8%EA%E8%20%F2%E0%20%EA%EE%E3%ED%B3%F2%E8%E2%ED%EE%BF%20%EB%B3%ED%E3%E2%B3%F1%F2%E8%EA%E8&num=1

 

http://uk.x-pdf.ru/5filologiya/266231-13-problemi-semantiki-pragmatiki-kognitivnoi-lingvistiki-vipusk-zbirnik-naukovih-prac-kiiv-2011-ministerstvo-osviti.php

 

 1. Бублик Т.Є. Засоби вираження спонукання у текстах медитативних притч / Т.Є. Бублик // Проблеми семантики, слова, речення та тексту. – К.: Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 77-84.

https://drive.google.com/file/d/0B0R49GDPEP8EVTJzMUNQdTVSWU0/view

 

 1. Бублик Т.Є. Концепт “БОГ” у сучасній медитативній притчі (на матеріалі творів Ентоні де Мелло) / Т.Є. Бублик // Наукові записки. – Вип.104. – Ч.2. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С.194-197.

http://www.kspu.kr.ua/ua/naukova-dijalnist/fakhovi-zbirnyky?start=5

 

 1. Бублик Т.Є. Медитативна притча як видова категорія / Т. Є. Бублик // Мова і культура. – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. IІI (157). – С. 289-294.

http://www.burago.com.ua/attachments/article/46/157.pdf

 

 1. Бублик Т.Є. Фреймове представлення концептів PROGRAMMING та BELIEF у медитативних притчах Е. де Мелло / Т.Є. Бублик // Вісник Житом. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир: РВЦ ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 68. – С. 197-200.

http://eprints.zu.edu.ua/9531/1/47s.pdf

 

 1. Бублик Т.Є. Інтертекстуальне наповнення медитативних притч: універсально- та національно-прецедентні феномени / Т.Є. Бублик // Наукові записки. – Вип. 117. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 403-406.

http://www.kspu.kr.ua/ua/naukova-dijalnist/fakhovi-zbirnyky?limitstart=0

 

 1. Бублик Т.Є. Біблійні прецедентні феномени як вияв інтертекстуальності у текстах медитативних притч Е. де Мелло / Т.Є. Бублик // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – Вип. 21. – С. 56-62.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua/article/view/1015/1048

 

 • Бублик Т.Є. Оксиморон у системі тропеїки медитативної притчі / Т.Є. Бублик // Вісник Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Серія “Філологічні науки”. – Ч 3. – – №14(273). – С. 17-21.

http://vuzlib.com.ua/articles/book/20230-Aljuzіja_ta_її_stilіstichn/3.html

irbis-nbuv.gov.uacgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis…?…3…

 • Bublyk T.Ye. Conceptual Metaphor in Meditative Parables by Anthony de Mello / T.Ye. Bublyk // Development of Scientific Thought in the 21st Century: Problems and Perspectives. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. – Riga, 2013. – P. 32-35.

https://www.researchgate.net/publication/291957918_THE_DEVELOPMENT_OF_LACUNOLOGY_THESAURUS_IN_PROTOTERMS_OF_LACUNICON

 

 • Bublyk T.Ye. Methodological Basis of Meditative Parables Research / Ye. Bublyk // “Teoria i praktyka – znaczenie badań naukowych.” – Lublin, 2013. – P. 20-22.

http://конференция.com.ua/files/image/scientific_conference_19/zbornik_nauchnih_dokladov_19_5_22.pdf

 

 • Бублик Т.Е. Концепт как ключевое понятие когнитивной лингвистики / Т.Е. Бублик // Научный обозреватель. – Уфа, 2013. – №10(34). – С. 55-57.

http://nauchoboz.ru/archive.html

 

 • Bublyk T.Ye. Pragmatic loading of meditative parables by Anthony de Mello / T.Ye. Bublyk // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 158-161.

http://www.burago.com.ua/attachments/article/48/169_k_ff.pdf

 

 • Bublyk T.Ye. Archetypical features of meditative parable narration / T.Ye. Bublyk // Science and Education a New Dimension. Philolоgy. – Hungary, – II(7). – Issue: 34. – P. 6-9.

http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/bublyk_t.ye._archetypical_features_of_meditative_parable_narration.pdf

 

 • Бублик Т.Є. Стилістичні фігури як засоби моделювання світоглядної позиції автора у медитативних притчах Ентоні де Мелло / Т.Є. Бублик // Англістика та американістика: [зб. наук. праць] / ред.кол.: А. І. Анісімова, Т. М. Потніцева [та ін.], м. Дніпропетровськ. – Дн-ськ: ЛІРА, 2015. – С. 10-15.

https://anglistika.dp.ua/index.php/AA/article/view/104/293

 

 • Бублик Т.Є. Метафори персоніфікації у концептуальному просторі медитативних притч / Т.Є. Бублик // Наукові записки національного університету “Острозька Академія.” – Серія “Філологічна”. – Вип 60. – – С. 21-24.

http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2016/NZ_Vyp_60%20(1).pdf

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Бублик Т.Є. Дуалістичне представлення концепту NATURE у медитативних притчах Е. де Мелло / Т.Є. Бублик // Тези V міжнар. науково-прак. кон-ції “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 28.
 2. Бублик Т.Є. Концепт SOCIETY у концептуальній схемі медитативних притч Е. де Мелло / Т.Є. Бублик // Тези V міжнар. науково-прак. кон-ції “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”. – Л.: ЛДУ БЖД, 2012. – С. 29.
 3. Бублик Т.Є. Тропеїка англомовної медитативної притчі (на матеріалі творів Ентоні де Мелло) / Т.Є. Бублик // Тези щорічної звітної наук. конф. співроб. ун-ту ЛНУ ім. І. Франка (лютий 2013, м. Львів). – Львів, 2013. – С. 21.

Біографія

VІІ. У 2000 році вступила у Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Англійська мова та література”, який закінчила з відзнакою у 2005 році. З 2006 по 2013 роки навчалася в аспірантурі при кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка. 24 грудня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 захистила кандидатську дисертацію на тему “Англомовна медитативна притча: структурно-семантична та когнітивна інтерпретація” під керівництвом доцента кафедри англійської філології ЛНУ ім. І. Франка Петрик Т.В. З 2005 по 2015 роки працювала на посаді асистента кафедри англійської філології. З 2015 року обіймає посаду доцента кафедри англійської філології.

Різне

Участь у конференціях:

 1. Лютий 2009/2013 рр. – Щорічна звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів.
 2. 5-7 червня 2009 р. – ІІІ Міжнародна наукова конференція “Пріоритети германського і романського мовознавства”, м. Луцьк.
 3. 22-24 червня 2009 р. – ХVІІІ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго, м. Київ.
 4. 29-30 березня 2012 р. – VI Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання”, м. Кіровоград.
 5. 19-21 квітня 2012 р. – V Міжнародна науково-практична конференція “Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах”, м. Львів.
 6. 20 квітня 2012 р. – Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003), “Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу”, м. Житомир.
 7. 27-29 вересня 2012 р. – ХXI Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго, м. Київ.
 8. 28-29 березня 2013 р. – VІI Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження та викладання”, м. Кіровоград.
 9. 10 квітня 2013 р. – 2nd International scientific-practical conference “Development of Scientific Thought in the 21st Century: Problems and Perspectives”,
 • 23-26 червня 2014 р. – ХХІІІ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго, м. Київ.
 • 31 жовтня 2014 р. – Scientific and Professional Conference “Urgent Problems of Philology and Linguistics”, Budapest.
 • 7-8 квітня 2016 р. – X міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість”, м. Острог.

 

Рецензування дисертаційних робіт:

 1. Ковалевська Т.І. “Графо-фонеміка і параграфеміка сучасного англомовного художнього дискурсу” (науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 2. Матвієнків О.С. “Узуальні та оказіональні фразеологічні одиниці англійської мови в сучасному художньому дискурсі”(науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 3. Івасюта О.Б. “Етно-культурна китайська символіка та лексико-стилістичні засоби її реалізації (у творчості Перл Бак)” (науковий керівник доц. Лотоцька К.Я.)
 4. Тиха У.І. “Лінгвостилістична комбінаторика ігрового пародіювання жанровими моделями в британських постмодерністських текстах”(науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 5. Негрич І.Д. “Фразеологічні одиниці в індивідуально-авторській картині світу (на матеріалі романів Джаспера Ффорде)” (науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 6. Сподарик О.В. “Британський полікодовий художній текст початку ХХІ ст.: семантико-структурний та функцій ний аналіз”(науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 7. Паров’як І.І. “Експресивний потенціал синтаксичних одиниць у німецькомовному постмодерністському прозовому тексті”(науковий керівник проф. Бехта І.А.)
 8. Крацило С.О. “ Вербалізація концепту MARRIAGE в англійській мові (на матеріалі художньої літератури XVII-XXI ст.)” (науковий керівник доц. Петрик Т.В.)

Розклад