Відтворення комунікативних стратегій у перекладі

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Паславська А. Й.Інм21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інм21Присяжнюк  О. І.

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів із теоретичними основами комунікативного процесу; зі способами відтворення комунікативних стратегій і тактик у перекладі, залежно від типу комунікативних ситуацій; навчити студентів розрізняти і розуміти всі тонкощі комунікативної поведінки мовця, вміти на них правильно реагувати та адекватно відтворювати під час перекладу.
Завдання:
навчити студентів:
– розрізняти різні типи комунікативних ситуацій, їхні характерні особливості;
– використовувати в усному та письмовому мовленні у відповідності до стилістичної норми мовні та стилістичні засоби;
– застосовувати в усному та письмовому мовленні оптимальні способи відтворення комунікативних стратегій у перекладі;
– добирати лексику в вихідній та цільовій мові для досягнення комунікативного ефекту;
– застосовувати мовні знання у практичних ситуаціях;
– володіти основними етичними нормами та знати правила поведінки у конкретних мовних ситуаціях, у т.ч. під час усного перекладу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати принципи взаємодії мови, суспільства та його культури та основні теоретичні та практичні засади для здійснення ефективного комунікативного акту;
вміти:
– розрізняти різні типи комунікативних ситуацій, їхні соціолінгвістичні особливості;
– застосовувати в усному та письмовому мовленні у відповідності до стилістичної норми мовно-стилістичні засоби, культурно-марковані одиниці;
– застосовувати в усному та письмовому мовленні оптимальні способи відтворення комунікативних стратегій у перекладі.

Силабус:

Завантажити силабус