Жанри мовлення та стратегії комунікації: ареальна та міжкультурна актуалізація

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Дейчаківська О. В.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання щодо особливостей спілкування англійською мовою людей, для  яких ця мова є не рідною , а другою чи іноземною; ознайомити студентів із стратегією та тактикою спілкування англійською мовою у певних видах комунікативних ситуацій із урахуванням її ареальної та міжкультурної актуалізації, а також окреслити основні  характеристики варіантів англійської мови різних  ареалів та  особливостей їхнього функціонування..
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Жанри мовлення та стратегії комунікації:ареальна та міжкультурна актуалізація » є розгляд таких основних понять, як англійська мова як мова міжнаціонального спілкування, історичні передумови формування англійської мови як мови міжнаціонального спілкування, вплив англійської мови на чисельні сфери людської життєдіяльності, рівень володіння англійською мовою як визначальний чинник мовленнєвої організації різних комунікативних типів текстів.   Цілі курсу полягають в ознайомленні студентів з принципами функціонування англійської мови з урахуванням її ареальної та міжкультурної  актуалізації, наданні знань щодо особливостей функціонування англійської мови як мови “lingua franca”,  а також  у формуванні мовленнєвих  навичок, які включають альтернативне уміння використання двох чи більше мов, або ж діалектів чи варіантів однієї мови як у випадку міжособистісної комунікації, так і творенні  текстів у різних жанрах.

Рекомендована література

  1. Crystal D. English as a global language –  Cambridge: Cambridge University Press, 1997. –  228p.
  2. Graddol D. The Future of English? –  London: British Council, 1997. –  64 p.
  3. Jenkins J. World Englishes: A Resource Book for Students –  London: Routledge, 2003 –  272p.
  4. Jenkins J.  English as a lingua franca: attitude and  identity –Oxford: Oxford University Press, 2007. – 284p.
  5. Kachru  B. B. The Other Tongue. English Across Cultures –  Urbana: University of Illinois Press, 1982. –  384 p.

Матеріали

Потятиник Силабус курсу «Жанри мовлення та стратегії комунікації: мовна норма та поліетнічна варіативність»

Силабус:

Завантажити силабус