Качак Христинa Іванівнa

Посада: асистент кафедри німецької філології

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

– Лінгвістика тексту
– Стилістика
– Лінгво-літературознавство
– Інтермедіальність

Курси

Публікації

Kachak K. Subjektivität vs. Objektivität in den literarischen Reportagen von Karl-Markus Gaus. Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу // Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (28 – 29 жовтня 2020 р.) / Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. 103-106.

Kachak K. Einfluss der Lieder auf die Entwicklung der Hauptfertigkeiten im Fremdsprachenunterricht. Освітня інноватика. Українсько-польський збірник студентських- наукових праць /Центр інноваційних освітніх технологій «РNU EcoSystem». Вип. 1/Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2019. С. 33-39.

Качак Х., Волянська М., Мохун О., Присяжнюк Д., Фот М.. Оптимальне поєднання традицій і новаторства у сфері вищої освіти: як це зробити і чи є в цьому потреба? Матеріали студентських наукових конференцій кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи “Актуальні проблеми української освіти” / Львів: М 33 Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2019. С. 10-13.

Біографія

2015-2020 – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціальність: „Філологія“. Спеціалізація: «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» Кваліфікація: магістр філології. Викладач німецької і англійської мов та літератури. Перекладач німецької мови.
2020 – навчання у межах стипендійної програми в Університеті Отто і Фрідріха в Бамберзі (Німеччина)
З 2021 аспірант, асистент кафедри німецької філології.

Різне

Сертифікат учасника курсу «DLL6 – Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung» (співпраця між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Goethe-Institut в Україні)

Розклад