Морська Лілія Іванівна

Посада: професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: liliya.morska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Методика навчання іноземних мов у вищих і середніх навчальних закладах
 • Загальна педагогіка і дидактика вищої школи
 • Психолінгвістика
 • Інституційний дискурс

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Морська Л. І. Związek uzależnienia od Internetu a zachowania agresywnego młodzieży / Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : колективна монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. – С. 59-88. – 1,9 друк. арк.
 2. Морська Л. І. Теоретико-методичні основи розробки та застосування комп’ютерного педагогічного тесту. – Тернопіль: Астон, 2006. – 160 с.
 3. Морська Л. І. Теоретико-методологічні засади підготовки вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 243 с.
 4. Морська Л. І. Методична система підготовки вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у навчанні учнів. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 243 с.
 5. Морська Л. І. Стратегічна компетенція у навчанні іноземних мов: теоретичні та методичні аспекти. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 263 с.
 6. Morska L. I. Current trends in teacher education: Ukrainian experience. – Presov: University of Presov (Slovakia), 2017. – 144 p.

Навчальні посібники та підручники:

 1. Морська Л. І.  Англійська мова. 11 клас. Підручник для учнів загальноосвітніх шкіл. Профільний рівень. / Л. І. Морська. – Тернопіль : Астон, 2019. – 256 с. (Рекомендований МОН України)
 2. Морська Л. І.  Англійська мова. 10 клас. Підручник для учнів загальноосвітніх шкіл. Профільний рівень. Рекомендований МОН України. – Тернопіль: Астон, 2018. – 288 с. – 23,328 друк. арк.
 3. Morska L. English in the World of Sports. Навчальний посібник для вузів, рекомендований МОН. – Ternopil: Aston, 2001. – 174 p.
 4. Morska L. English Grammar Exercises. Навчальний посібник для вузів, рекомендований МОН. – Ternopil: Aston, 2002. – 162 p.
 5. Morska L. Theory and Practice of English Teaching Methodology. Навчальний посібник для вузів, рекомендований МОН. – Ternopil: Aston, 2003. – 263 p.
 6. Kuchna M., Morska L., Plachotnik V. English 4. Textbook for the pupils of the 4th form. Підручник, рекомендований МОН. – Кyiv: Irpin: Perun, 2004. – 160 p.
 7. Morska L., Kuchna M. English 5. Textbook for the pupils of the 5th form. Підручник, рекомендований МОН. – Кyiv: Irpin: Perun, 2005. – 264 p.
 8. Kuchna M., Morska L. English 6. Textbook for the pupils of the 6th form (English as the second foreign language). Підручник, рекомендований МОН. – Кyiv: Irpin: Perun, 2006. – 200 p.
 9. Morska L., Kuchna M. English 7. Textbook for the pupils of the 7th form (English as the second foreign language). Підручник, рекомендований МОН. – Кyiv: Irpin: Perun, 2007. – 240 p.
 10. Morska L., Kuchna M. English 8. Textbook for the pupils of the 8th form (English as the second foreign language). Підручник, рекомендований МОН. – Кyiv: Irpin: Perun, 2008. – 264 p.
 11. Морська Л.І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов. Навчальний посібник, рекомендований МОН. – Тернопіль: Астон, 2008. –  256 с.
 12. Morska L. Innovative Technologies in Teaching Foreign Languages. – Ternopil: Vektor, 2012. – 240 p.
 13. Morska L., Levchyk I. Professionally oriented English Communication of Psychologists in a conflict situation. – Навчальний посібник. – Тернопіль, 2012. – 75 с.
 14. Морська Л., Кучма М. Англійська мова 4 клас. Підручник, рекомендований МОН. – Київ: Перун, 2015. – 176  с.
 15. Морська Л., Кучма М. Англійська мова 7 клас (3 рік навчання). Підручник, рекомендований МОН. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2015. – 240 с.
 16. Морська Л. Англійська мова 7 клас (7 рік навчання). Підручник, рекомендований МОН. – Тернопіль: Астон, 2015. – 216 с.
 17. Морська Л., Кучма М. Англійська мова 8 клас (4 рік навчання). Підручник, рекомендований МОН. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2016. – 240 с.
 18. Морська Л. Англійська мова 8 клас (8 рік навчання). Підручник, рекомендований МОН. – Тернопіль: Астон, 2016. – 280 с.
 19. Морська Л. Англійська мова 9 клас (9 рік навчання). Підручник, рекомендований МОН. – Тернопіль: Астон, 2017. – 256 с.
 20. Кучма М., Морська Л. Англійська мова 9 клас (5 рік навчання). Підручник, рекомендований МОН. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2017. – 192 с.

Статті у наукових виданнях закордоном:

 1. Morska L. (2020). Language and identity: ethical, political and pedagogical perspectives, Р. 139-152. In „Filozofia, vzdelanie a kultúra vo výzvach súčasnosti”, Zborník vedeckých príspevkov Sabína Gáliková Tolnaiová – Peter Kyslan – Ondrej Marchevský (eds.), Slovenské filozofické združenie pri SAV, Bratislava. ISBN 978-80-973092-4-4 EAN 9788097309244
 2. Morska L. Communication of Ukrainian schoolchildren in social networks: linguistic and pedagogical aspects / Morska L., Simkova I. // Konteksty pedagogiczne. – 2020. – Vol. 14(1). – P. 67–81.
 3. Morska L. Enhancing critical thinking skills of future language scholars in pedagogical courses / Baranovska L., Morska L., Simkova I., Zasluzhena A. // Advanced Education. – 2020. – Vol. 1. – No 14. – P. 91–99.
 4. Morska L. The ethical dimension of erotic self-education and development ethics / G. Grzybek, L. Morska // Ethics and Bioethics (In Central Europe). – 2020. – Vol. 10. – No. 1–2. – P. 69–77.
 5. Morska L. Educating a child in a safe educational environment in secondary schools of Ukraine: Current issues and challenges / L. Morska, V. Primakova // Konteksty pedagogiczne. – 2019. – № 1. – S. 113–121.
 6. Morska L. O etyce zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki / L. Morska // Spoleczenstwo i rodzina. – 2018. – № 56 (3). – S. 183–185.
 7. Morska L. Sprawozdanie z konferencji „Styl i jakosc zycia”, 6 czerwca 2018 r., Stalowa Wola, Katolicki Uniwersytet Lubelski / L. Morska // Spoleczenstwo i rodzina. – 2018. – № 57 (4). – S. 189–192.
 8. Morska L. ESP (English for Specific Purposes) – implications for teaching, Konteksty Pedagogiczne, 2017, #2 (9), 2017, ss. 165–177. ISSN 2300-2461
 9. Morska L. Zawodowe sdrowie  nauczyciela: sposoby zachowania, [w]: E. Sadowska, M. Dąsal (red.) Problemy nowoczesnej edukacji, Tom VI, 2017, s.211-220, ISBN 978-83-61425-49-6
 10. Morska L. Contemplations on why primary schoolchildren fail and how to help them prevent study failure / L. Morska // Konteksty Pedagogiczne. – 2016. – №7 (2). – р. 27-37.
 11. Morska L. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty stosowania informacyjnych technologii w nauczaniu uczniów // Młode pokolenie wobec zagrożeń współczesnego świata: monografia. – Warszawa, 2014. – C.45-53.
 12. Morska L. Faculty development in Ukraine: strategic vision for on-going implementation // Journal of educational review. – 2013. – Volume 6. – № 1. – PP. 63-71. (Nigeria)
 13. Morska L. University faculty and organizational development: navigating a journey on the academic sea // Rozprawy Społeczne. – Tom VI, Numer 2, 2012. – Biała Podlaska, Państwowa Szkoła Wyższa Jana Pawła II. – SS. 86-101.
 14. Morska L. Teaching English for the IELTS test: fitting the necessary criteria // Language, literature and culture in a changing transatlantic world II // ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Jazykovedný zborník 41 (afph up 385/466), 2012, Presow. – Part II. – P.205-216.
 15. Morska L. University faculty development: driven to succeed // РEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VÝUKY. HRADEC KRÁLOVÉ: MAGNANIMITAS 2. vyd. 2012. ISBN 978-80-905243-2-3, ISSN 085-12-12016-12-2
 16. Morska L. European Integration of Ukrainian Higher Education // International conference proceedings “Cultural Aspects of Cross-Border Cooperation: Competencies and Capabilities”: University of Ruse “Angel Kъnchev” (Bulgaria), 2011 
 17. Morska L. Intercultural communicative competence: implications for teaching // Proceedings. Vol. 49, book 5.1. – University of Ruse “Angel Kъnchev” (Bulgaria). – 2010. – P.41-46.
 18. Морская Л. Педагогическая диагностика в условиях информатизации образования // International conference proceedings: Voronezh (Russia), VSU, 2007. – P.186-189.
 19. Морская Л. Интеллектуальные технологии в образовании и управлении: прикладной аспект // International conference proceedings: Voronezh (Russia), VSU, 2006. – P. 288-289.
 20. Морская Л. Методика формирования информационной культуры личности педагога // International conference proceedings “Professional Education of Teachers: history, theory, practice”. – Penza: Penza Belinsky State Pedagogical University, 2005. – P.323-330.
 21. Морская Л. К проблеме выделения принципов работы системы дистанционного образования // International conference proceedings: «Open Education and IT». – Penza: Penza State University, Russia, 2005. – P.423-427.

Статті у фахових виданнях:

 1. Morska L. Virtual identity construction and manifestation: Іntroductory analysis / L. Morska // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи». – Полтава : Астрая, 2021. – С. 209–227.
 2. Morska L. Life quality of women during COVID-19 pandemic: preliminary research / Daszykowska-Tobiasz J., Morska L. // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки [Scientific Bulletin of Flight Academy. Section: Pedagogical Sciences]. – Кропивницький : ЛА НАУ, 2021. Вип. 9. – C. 118–125.
 3. Morska L. Characteristics of the process of professional training for communicative interaction of technical professionals (on the example of specialists in the field of maritime transport) / L. Morska // Language: Codification, Competence, Communication. – 2020. – Vol. 1(2). – P. 21–31.
 4. Morska L. Analyzing identity issues: traditional and current approaches to definition / L. Morska // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 7. – С. 61–66.
 5. Morska L. Digital identity construction: challenges and pedagogical implications / L. Morska // Human Studies. – 2020. – Vol. 10. – Iss. 42. – P. 25–34
 6. Morska L. Linguo-stylistic Tools of Psychological Influence on the Electorate in Political Discourse (Based on American Political Speeches) / L. Morska // Annals of the University of Craiova. Linguistics. – 2019. – Vol. XLI. – No. 1–2. – Р. 340–355. EID: 2-s2.0-85077691250; ISSN 1224-5712
 7. Морська Л. І. Дидактичний потенціал тренінгу у формуванні англомовної стратегічної компетентності майбутніх перекладачів / Л. І. Морська, Н. О. Сабат // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Національний авіаційний університет, 2019. – Вип. 1(14). – C. 71–78. (Index Copernicus)
 8. Morska L. The role of psycholinguistic segment in the organization of the educational process of future translators / L. Morska, N. Sabat // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2018. – № 3. – С. 140–146. (Index Copernicus)
 9. Морська Л. І. Навчання іншомовних комунікативних стратегій майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей з використанням тренінгу / Л. І. Морська // Теорія і методика професійної освіти – № 13 (2). – С. 234-244.
 10. Морська Л. І. Didactic potential of the integrated approach to teaching future programmers professional communicative competence in a foreign language / Л. І. Морська, Дж. Скібська, В. Т. Сулим, В. В. Машталір // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2018. – № 2. – С. 1-12.
 11. Морська Л. І. Teaching intercultural communicative competence: theoretical background / Л.І. Морська // Ars Linguodidacticae (Мистецтво лінгводидактики). – 2018. – Вип. 2 (1). – С. 12-18. – 0,5 друк. арк.
 12. Морська Л. І. Towards the structure of political speeches / Л. І. Морська // Освіта і наука. – 2018. – № 24(1). – С. 160-164.
 13. Морська Л. І. Дискурсивна компетентність як складова професійно орієнтованої комунікативної культури майбутніх фахівців нефілологічного спрямування // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. – 2017. – Вип. 4.
 14. Morska L., Levchyk I. Formation of Professional English Competence in Future Psychologists’ Speech // Наука і освіта. – 2017. – №6. – 136-141.
 15. Morska L. Educational values of modern British school // Педагогічний альманах. – 2017. – Вип.35. – С.28–35.
 16. Morska L., Skibska J. Training of teachers for the work with students with the special educational needs with the help of information technologies // Педагогічний альманах. – 2017. – Вип.33. – С.123–127.
 17. Морська Л. І. Teaching medical students’ professional English reading on the basis of individual cognitive learning styles / Л. І. Морська, Т. І. Горпініч, Т. М. Олендр // Наука і освіта. – 2016. – № 2. – С. 86-93.
 18. Morska L. What should teachers develop in their students – competencies or intelligences? // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 29. – С. 16-21.
 19. Морська Л. І. Методологічні орієнтири іншомовної підготовки фахівців нефілологічного спрямування у Польщі // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. – 2015. – Вип. 4.
 20. Морська Л. І. Лінгводидактичні особливості дискурсу іншомовного посередництва майбутніх юристів // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – Випуск 742. – С.127-134.
 21. Морська Л. І. Модель системи формування медіаторської компетентності майбутніх юристів // Наукові записки ТНПУ імені В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2015. – № 2. – С.20-27.
 22. Морська Л. І. Організація навчання іноземних мов у сучасній профільній школі: обґрунтування вибору навчальних технологій // Молодь і ринок. – 2014. – № 6(113). – С.12-18.
 23. Морська Л. І. Інтерференційні процеси в навчанні граматики англійської та німецької мов майбутніх філологів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2014. – №3. – С.124-128.
 24. Морська Л. І. Аналіз сучасних концепцій іншомовної підготовки майбутніх юристів // Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2013. – Випуск 643. – С.101-109.
 25. Морська Л. І. Реалізація системи підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій // Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України ім..Б.Хмельницького. – Хмельницький, 2013. – Вип. 67. – С.25-33.
 26. Морська Л. І. Сучасний погляд на поняття міжкультурної комунікативної компетенції // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Кіровоград. – 2013. – № 119. – С. 215-222.
 27. Морська Л. І. Можливості використання методики «peer teaching» у навчанні іноземної мови // Наукові записки. Національний університет «Острозька академія». Серія «Філологічна» . – 2013. – Вип. 37. – С.47-56.
 28. Морська Л. І. Сутність і класифікація комунікативних стратегій у професійному дискурсу // Наукові записки. Національний університет «Острозька академія». Серія «Філологічна» . – 2012. – Вип. 29. – С.11-15.
 29. Морська Л. І. Міжкультурна комунікативна компетенція: навчальні аспекти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – №5. – С.63-69.
 30. Морська Л. І. Aнглійська мова для спеціальних цілей (ESP): історія виникнення підходу та його специфіка // Наукові записки Ужгородського національного університету. – 2012. – № 28. – С. 54-61.
 31. Морська Л. І. Вимоги сучасної освітньої галузі у країнах світу до рівня підготовки педагога до використання інформаційних технологій у професійній діяльності // Професійна порівняльна педагогіка. Наукові записки Хмельницького національного університету. – 2012. – № 1. – С. 18-26.
 32. Морська Л. І. Професійне вигорання українського педагога: міф чи реальність // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – №2. – С.53-57.
 33. Морська Л. І. Вимоги сучасної освітньої галузі до рівня підготовки вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності // Наукові записки Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – Луганськ: ЛНПУ, 2011. – №12(223). – С.27-35.
 34. Морська Л. І. Комунікативна компетенція особистості в міжкультурному середовищі // Наукові записки Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 5. – V. 2. – С. 191-194.
 35. Морська Л. І. Мовна особистість учителя іноземних мов та проблеми методики її формування // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Кіровоград. – 2010. – № 91. – С. 155-158.
 36. Морська Л. І. Роль і місце комунікативних стратегій у професійному спілкуванні фахівців // Наукові записки Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 7. – С. 340-345.
 37. Морська Л. І. Модель професійної підготовки майбутнього викладача іноземних мов вищого навчального закладу економічного профілю // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологія. – 2010. – С. 334-339.
 38. Морська Л. І. Тестування комунікативної компетенції в усному мовленні // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ. – 2009. – С. 136-143.
 39. Морська Л. І. Модель перекладацької компетентності фахівця у галузі правових відносин // Наукові записки Харківського національного університету імені В. Каразіна. – Харків, 2009. – С. 105-111.
 40. Морська Л. І. Підготовка педагога до роботи з учнями з особливими потребами // Наукові записки Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України. – Київ, 2009. – С. 439-442.
 41. Морська Л. І. Стратегії формування методичної компетентності вчителя іноземних мов з використанням інформаційних технологій // Молодь і ринок. – 2009. – № 9 (56). – С. 11-14.
 42. Морська Л. І. Семантика понять процедури змістової валідизації дидактичного тесту // Молодь і ринок. – 2009. – № 8 (55). – С. 28-31.
 43. Морська Л. І. Методологічні основи змістової валідизації дидактичних тестів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка. – Вінниця, 2009. – №26. – С.13-17.
 44. Морська Л. І. Методика здійснення змістової валідизації дидактичного тесту // Наукові записки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – № 147. – С. 42-45.
 45. Морська Л. І. Показники оцінки якості електронних навчальних ресурсів з іноземних мов // Наукові записки Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – Луганськ: ЛНПУ, 2008. – №21(160). – С.37-46.
 46. Морська Л. І. Характеристика рівнів готовності вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій // Наукові записки Ужгородського національного університету. – 2008. – № 15. – С. 108-110.
 47. Морська Л. І. Дидактичні основи підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності // Наукові записки Житомирського державного університету імені Івана ранка. – 2008. – № 37. – С. 70-74.
 48. Морська Л. І. Діагностика готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності // Наукові записки Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Серія: Педагогіка. – Одеса, 2008. – №6-7. – С.131-139.
 49. Морська Л. І. Інформаційна компетенція вчителя як педагогічна проблема // Молодь і ринок. – 2007. – № 11-12 (34-35). – С. 48-51.
 50. Морська Л. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності // Нові технології навчання: збірник наукових праць. – Київ, 2007. – Т. 49. – С. 80-85.
 51. Морська Л. І. Особливості вивчення дисципліни „Сучасні інформаційні технології” на факультеті іноземних мов // Наукові записки Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – Луганськ: ЛНПУ, 2007. – №17(133). – С.41-46.
 52. Морська Л.І. Навчання іноземних мов з використанням інформаційних технологій як нова форма організації навчального процесу // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. – Київ: НПУ, 2005. – №16. – С.157-165.
 53. Морська Л. І. Автоматизовані навчальні системи як основний компонент інтеграції педагогічних та інформаційних технологій // Наукові записки Криворізького державного університету: Педагогіка вищої і середньої школи. – Кривий Ріг, 2007. – V. 19. – С. 157-165.
 54. Морська Л. І. Проектування процесу підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – №4. – С.60-65.
 55. Морська Л. І. Зміст та структура діяльності вчителя іноземних мов із застосуванням інформаційних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – №2. – С.96-106.
 56. Морська Л. І. До проблеми забезпечення якості вищої освіти згідно вимог кредитно-модульної системи навчання // Наукові записки Чернівецького національного університету. Серія: Педагогіка і психологія. – Чернівці: ЧНУ, 2006. – №287. – С.108-113.
 57. Морська Л. І. Дидактичні вимоги до конструювання електронного підручника з іноземних мов // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 2006. – №3. – С.14-16.
 58. Морська Л. І. Психолого-педагогічні аспекти інформаційних інновацій у професійній підготовці вчителя іноземних мов // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. – Київ: НПУ, 2005. – №3. – С.114-120.
 59. Морська Л. І. До питання вирішення проблеми підготовки вчителя іноземних мов до використання сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності // Іноземні мови. – 2005. – № 3. – С. 27-31.
 60. Морська Л.І. Поняття професійної компетенції вчителя іноземних мов у застосуванні сучасних інформаційних технологій // Наукові записки Слов’янського державного університету. Серія. – Слов’янськ: СДУ, 2003. – №20. – С.293-296.
 61. Морська Л. І. Соціальні та психолого-педагогічні передумови професійної підготовки вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій // Наукові записки Чернівецького національного університету. Серія: Педагогіка і психологія. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – №186. – С.116-122.
 62. Морська Л. І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов // Іноземні мови. – 2003. – № 4. – С. 5-9.
 63. Морська Л. І. Сучасний стан використання нових (мультимедійних) інформаційних технологій у навчанні іноземних мов у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2002. – №10. – С.92-94.
 64. Морська Л. І. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей // Іноземні мови. – 2002. – № 2. – С. 23-25.
 65. Морська Л. І. Можливості використання сучасних комп’ютерних технологій в навчанні іноземних мов у вищих закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2002. – №4. – С.132-134.
 66. Морська Л. І. The future for computer aided language learning  // Scientific conference proceedings: Modern information and innovative teaching methods in professional education: methodology, theory, experience and problems. – V.2. – Kiev-Vinnitsia, 2002. – P.314-319.
 67. Морська Л. І. Розробка системи вправ для формування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів факультету фізичного виховання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2001. – №9. – С.116-121.
 68. Морська Л. І. Теоретичні аспекти формування мовних навичок та мовленнєвих умінь професійного спілкування англійською мовою у студентів факультету фізичного виховання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2000. – №10. – С.125-129.
 69. Морська Л. І. Соціально-психологічні передумови формування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів факультету фізичного виховання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2000. – №2. – С.80-85.
 70. Морська Л. І. Теоретичні аспекти розробки ефективної системи вправ для формування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів факультету фізичного виховання // Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.Київ: НПУ, 2000. – V.2. – С.189-191.
 71. Морська Л. І. Методика відбору мовного матеріалу з метою підвищення спеціалізації іншомовного мовлення студентів немовних спеціальностей вузів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 1999. – № 4. – С.40-44.

Наукова біографія

2010 атестат професора
2008 диплом доктора педагогічних наук (13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)
2003 атестат доцента
2001 диплом кандидата педагогічних наук (13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови)
1996 диплом спеціаліста Тернопільського державного педагогічного університету (вчитель української мови та літератури, англійської мови)

Професійна діяльність:

2018 – дотепер професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
2009 – 2018 завідувач кафедри англійської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
2003 – 2009 доцент кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
1996 – 2003 викладача кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Різне

 • Член спеціалізованої вченої ради К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка;
 • Член спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка;
 • Член редколегії наукового журналу «Applied Linguistics and Intercultural Studies», м. Русе, Болгарія, Університету імені Ангела Кинчева;
 • Член редколегії наукового журналу «Konteksty Pedagogiczne», м. Бєльсько-Бяла, Республіка Польща, Технічно-Гуманістична Академія;
 • Член редколегії наукового журналу «Famili and Society», м. Стальова Воля, Республіка Польща, Люблінський католицький університет;
 • Член редколегії фахового збірника наукових праць «Іноземні мови» при Київському національному лінгвістичному університеті;
 • Член редколегії фахового збірника наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка»;
 • Член редколегії фахового збірника наукових праць «Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України»;
 • Член редколегії збірника наукових праць «Освіта і наука» Мукачівського державного університету;
 • Член редколегії збірника наукових праць «Ars Linguodidacticae (Мистецтво лінгводидактики)» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Розклад