Романюк Ірина Арсенівна

Посада: асистент кафедри класичної філології

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Електронна пошта: iryna.romanuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

дослідження структурно-семантичних особливостей дієслівних префіксальних утворень на матеріалі пізньої латини.

Основні напрямки науково – педагогічної діяльності:

Дослідження структурно-семантичних особливостей дієслів префіксальних утворень на матеріалі пізньої латини.

Курси

Вибрані публікації

1.“Структурно – сематичні особливості дериватів з префіксами com – i dis – y пізній латині ” // “ вісник Львівського університету ”. 2001. Вип. 9. С.с. 217-223

  1. “ Генезис префікса re- та його функціонування у пізній латині ” // “ Вісник Львівського університету ”. 2002. Вип. 10. С.с.257-264.
  2. Структурно- семантичні особливості префіксальних дієслів на позначення мовленнєвої діяльності у пізній латині / І. А. Романюк // Пристрасть науки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 236 − 247.
  3. Романюк І. А., Гапич О. Фразеологізми у Новому Заповіті / І.А. Романюк, О. Гапич //Нове у філологіїсучасногосвіту. Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції. – Львів, 28–29 червня 2013. − С. 9-102.
  4. Валентність дієслівних префіксальних композитів з семантикою сприйняття у пізній латині / І. А. Романюк // Матеріали IV-ї Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації». − Острог, 2015. – С. 256 − 258.
  5. Лексичні та стилістичні засоби вираження любові (на матеріалі Новозавітньої пісні любові (І Кр. Гл. 13), книги Старого Завіту «Пісня Пісень» та твору Платона «Бенкет») / І. А. Романюк, С. С. Роговська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури». – Львів, 13-14 травня 2016. – С. 23 – 26.
  6. Прийменникові конструкції при префіксальних дієсловах у пізній латині / І. А. Романюк // тези Щорічної конференції професорсько-викладацького складу Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, лютий 2016.
  7. Дієслівні префікси pro- і prae- у пізній латині / І. А. Романюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна. – Острог, 2017. – с. 106-108.
  8. Підручник «Історія античної культури» (Частина І) (для студентів гуманітарних факультетів) / Л. М. Глущенко, О. Ю. Назаренко, І. А. Романюк // Львів, 2017. – 156 с.  

Біографія

1987-1992 – студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Класична філологія.

1993-2003 – викладач кафедри класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ірина Романюк, філолог-класик.

Проводить практичні заняття з латинської та старогрецької мов.

Методичні матеріали

Розклад