Шумська Ольга Анатоліївна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів, відповідальна за організацію навчального процесу з іноземної мови на фізичному факультеті

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: olha.shumska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • Текст, культура, соціум: міждисциплінарні студії різножанрової типології
  • сучасні технології викладання іноземних мов у вищій школі

Курси

Вибрані публікації

Навчальні посібники та методичні рекомендації:

Шумська О. А. Англійська мова для геологів : Навчальний посібник. / У співавторстві О. А. Брона. – Львів: ЛНУ, 2003.–124 с.
Шумська О. А. Basic English : Навчальний посібник. / У співавторстві Г.Т.Ісаєва, Комар Р.І та інші. – Львів: ЛНУ, 2004. – 350 с.
Шумська О. А. Basic English : Навчальний посібник. / У співавторстві Г.Т.Ісаєва, Комар Р.І та інші. – Львів: ЛНУ, 2005.– 2-ге вид.,перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2005. – 350 с.
Шумська О. А. Англійська мова : Навчальний посібник. / У співавторстві Я.М.Воробель, Гамкало М.­- Львів: ЛНУ, 2006.- 106 с.
Шумська О. А. Basic English : Навчальний посібник. / У співавторстві Г.Т.Ісаєва, Комар Р.І та інші. – Львів: ЛНУ, 2007.- 3-є вид., перероб. І допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 274 с.

Вибрані статті:

Shumska О. Modern Approaches to Teaching a Professional Foreign Language / О. Shumska, L. Levitska // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. #66. (Warszawa 29.04.2021). Warszawa : Wydawca Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2021. – С. 25–29.
Шумська О. А. Logics as a Component of Communication Competence in the Teaching of  English Grammar to Students of Non-Linguistic Specialities / Шумська О. А. // Monografia pokonferencyjna – Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) «Science, Research, Development. № 17. Pedagogy». (30.05.2019–31.05.2019, Belgrade (Serbia)).  – Warszawa : Wydawca Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2019. –  С. 54–56.
Шумська О. А. Особливості іншомовної підготовки фахівців природничого циклу у сучасній вищій школі України / О. А. Шумська  // Науковий Вісник Ужгородського Національного університету: Серія Педагогіка Соціальна Робота. 2015. –  Випуск 37. – С. 205–209
Шумська О. А. Сучасні ефективні методики вивчення іноземних мов / Шумська О. А. / Збірник матеріалів міжнародної конференції «Наука в сучасному світі», Наука сегодня: теория, методология, практика, проблематика. /Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka, problematyka. м. Сопот, Польща (30.07.2014 – 31.07.2014). – С.45–50.
Шумська О. А. Модальна та емоційно-експресивна лексика в системі оповідних форм (на матеріалі Американських оповідань 19 ст.) / Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість”: Матеріали міжнародної науково практичної конференції 22-23 квітня 2010 року. – Національний університет «Острозька Академія».- Острог, 2010 р.
Шумська О. А. The Use of Modal Lexics in the XIX Century American Short Stories // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та дидактичні особливості викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі»: Збірник наукових праць / За ред. В. Т. Сулима, С. Н. Денисенко. 4.1. Лінгвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, травень 31- червень 1, 2007. – С. 230–231.
Шумська О. А. Narration Discourse in  the American Short Stories of the XIX-th Century. “Дискурс американського оповідання ХІХ століття”. Матеріали Восьмої Національної української конференції TESOL “Інноваційні ідеї та вирішальні завдання у викладанні англійської мови як іноземної”. Вінницький державний педагогічний університет. Вінниця, 2003 р. – C. 150 – 155.
Шумська О. А. Форми репродукції чужої мови в американському оповіданні ХІХ століття // Іноземна філологія. № 111. Львів: ЛНУ, 2000. – C. 172 – 176.

Тези доповідей:

Шумська О. А. Some Methods of Teaching Foreign Languages / О.А. Шумська //- «Комунікація у сучасному соціумі»: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львівський національний університет. Львів, 8 червня, 2018 р. C 75-76.
Шумська О. А. Шляхи розвитку іншомовної професійної компетентності в майбутніх фахівців у галузі природознавства / Шумська О. А. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців». Ужгородський національний університет. Ужгород, вересень 16-17, 2016 р. С. 218-219
Шумська О. А. Історичний контекст у розвитку іншомовної освіти у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.- ХХІ ст.) / Шумська О. А. // Збірник матеріалів міжнародної конференції «Сучасні фундаментальні і прикладні дослідження» : Nowoczesne badania podstrawowe i stosowane. – м. Сопот, Польща (29.04.2017 – 30.04.2017). – С. 66-67

Біографія

1989 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка

1989-1991 – асистент кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська Політехніка»

1991 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

 

 

Розклад