Науково-методичний семінар з проблем перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені професора Юрія Олексійовича Жлуктенка

Науковий керівник Зорівчак Р. П., д-р філол. наук, професор
Cекретар Шмігер Т. В., доцент
Історія Семінар засновано 1 листопада 1994 р. З цього часу засідання відбуваються регулярно, двічі на місяць. Головні завдання :вишколювати молодих викладачів та перекладознавців; прищеплювати їм навики перекладознавчого аналізу; ознайомлювати їх з історією світового перекладу та перекладознавства з акцентом на українських проблемах
Тематика · методи перекладу (запозичення, калькування, буквальний переклад, транспозиція, моделювання, еквівалентність, адаптація);
· всебічний аналіз лінгвістичних аспектів перекладу (терміни, терміносистеми, реалії, інтертекстуальність тощо):
· перекладачі – усні та письмові – в Україні: стисла історія широковідомих та призабутих особистостей:
· методи перекладознавчого аналізу.
Адреса Кафедра перекладознавства і контрастивної
лінгвістики імені Григорія Кочура
Вул. Університетська, 1, ауд. 313Г, м. Львів, 79000
Тел.: (+38 032)2394374
e-mail: perekladoznavstvo@gmail.com