Семінар: переклад як міжмовна та міжкультурна комунікація

Науковий керівник Паславська А. Й., доктор філолог. наук завідувач, проф. кафедри міжкультурної комунікації та перекладу
Cекретар Мольдерф О. Є., асист. кафедри міжкультурної комунікації та перекладу
Історія З 2008 р. кафедра міжкультурної комунікації та перекладу проводила науково-методичний семінар спільно з кафедрою німецької філології. Активну участь у роботі семінару брали: проф. Паславська А. Й., доц. Ляшенко Т. С., доц. Дяків Х. Ю., асист. Шум’яцька О. М. та інші. У вересні 2015 р. на кафедрі було створено семінар: “Переклад як міжмовна та міжкультурна комунікація”
Тематика · Українська германістика в міжкультурному діалозі
· Німецькомовна спадщина Івана Франка: теорія, критика та практика перекладу
· Мовленнєвий жанр вибачення у сучасній німецькій мові
· Лінгвокультурні особливості українських перекладів німецькомовної художньої літератури Галичини 1848-1918р.
· Семантика, прагматика та міжмовний трансфер евфемізмів у художньому тексті (на матеріалі перекладів сучасної німецької прози)
· Творення, інтерпретація та переклад оказіоналізмів на матеріалі сучасної німецькомовної прози
Адреса Кафедра міжкультурної комунікації та перекладу
Університетська 1 / 417, Львів 79000
Тел.: (+38 032) 239 46 80
e-mail: translation.lnu@gmail.com

План проведення наукових семінарів кафедри міжкультурної комунікації та перекладу на другий семестр 2022 – 2023 навчального року