Мольдерф Оксана Євгенівна

Посада: асистент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу

Телефон (робочий): (032) 239-46-80

Електронна пошта: oksana.molderf@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.de

Наукові інтереси

 • Франкознавство
 • Теорія і практика усного перекладу
 • Аудіовізуальний переклад
 • Переклад і цифрові технології
 • Проєктний менеджмент в освіті

Курси

Публікації

Статті

 1. Мольдерф О. Українська історична пісня в німецькомовному перекладацькому доробку Івана Франка. Іноземна філологія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. Вип. 128. С. 133–140.
 2. Molderf O. Frankos Beitrag zur translationswissenschaftlichen und translatorischen Tradition in der Ukraine. Studia Translatorica. Wroclaw, 2015. Heft 6. S. 271–280.
 3. Мольдерф О. Іван Франко – редактор перекладів власних творів німецькою мовою (на прикладі перекладу поезії «Якби ти знав, як много важить слово» А. Атласа). Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Чернівці, 2016. Вип. 11–12. Т. 2. С. 79–85.
 4. Мольдерф О. Іван Франко та Василь Стефаник: до перекладу однієї новели. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. Кіровоград, 2016. Вип. 144. С. 250–257.
 5. Мольдерф О. Українські приповідки в німецькомовному перекладі Івана Франка. Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Херсон, 2017. Вип. 3. С. 47–54.
 6. Мольдерф О. «Ой летіла зозуленька по Вкраїні»: українська народна пісня у двох німецьких перекладах Івана Франка. Записки Наукового товариства імені Шевченка: Праці Філологічної сесії. Львів, 2016. Том ССLXIX. C. 542–551.
 7. Мольдерф О. Медіація і професійна перекладацька діяльність в контексті оновлення Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Іноземна філологія. Львів, 2018. Вип. 131. С. 71–80.
 8. Мольдерф О. Іван Франко як критик і перекладач Пантелеймона Куліша німецькою мовою. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Том 30 (69) № 3/ Ч. 2. C. 53–59.

Тези доповідей

 1. Molderf O. Kulturspezifische Lexik in K. E. Franzos „Markttag in Barnow“ und Besonderheiten ihrer Übersetzung ins Ukrainische. Молода германістика України між традицією та новаторством : Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (31 жовтня – 1 листопада 2014 р.). Львів : ПАІС, 2014. C. 37–39.
 2. Molderf O. Ukrainische Dumen in den deutschen Übersetzungen von Iwan Franko. Українська германістика в діалозі культур = Ukrainische Germanistik und Kulturdialog : Матеріали XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (6 жовтня – 8 жовтня 2015 р.).Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. C.103–104.
 3. Мольдерф О. Теорія перекладу в перекладознавчій концепції Івана Франка.  Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (4-5 лютого 2016 р.). До 100-річчя від дня народження доцента кафедри класичної філології Андрейчука Івана Івановича. Львів : Львівський університет ім. Івана Франка, 2016.  С. 76–78.
 4. Molderf O. Iwan Frankos übersetzerische Tätigkeit und Nachlass im Licht des soziokulturologischen Ansatzes. Deutsche Sprache in der Ukraine: Kontinuitäten und Entwicklungen = Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку : Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (4–6 жовтня 2016).  Львів : ПАІС, 2016. С. 110–113.
 5. Molderf O. Zu den Quellen für die Rekonstruktion des Übersetzungskonzeptes von Iwan Franko. Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine : Матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (29–30 вересня 2017).  Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2017. C. 88–89.
 6. Molderf O. Rezipientenorientiertheit in der Übersetzungskonzeption von Iwan Franko. Deutsch in der Ukraine: Tradition, Erfolge, Aufgaben : Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (28–29 вересня 2018).  Львів : ПАІС, 2018. С. 104–105.
 7. Мольдерф О. Перекладацька особистість Івана Франка крізь призму соціології та герменевтики перекладу. Переклад і мова: компаративні студії: матеріали Першої міжнародної конференції 27–28 березня 2019 р.  Київ : Логос, 2019.  С. 111-112.
 8. Molderf O. Iwan Frankos Übersetzungskonzept im Kontext der vorherrschenden Translationskultur des späteren 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts in der Ukraine: Konsens oder Dissens?Moderne Germanistik auf der Suche nach einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27 вересня – 28 вересня 2019 р.). Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2019.  С. 96–97.

 

Переклади:

 1. Ляндманн З. Схилок і кончина  ; з нім. перекл. О. Мольдерф, А. Паславська. Була собі Галичина / Упорядн. А. Паславська, Ю. Прохасько, Т. Фоґель. Львів : ВНТЛ–Класика, 2012.  С. 37–43.
 2. Ланге-Мюллер К. Злі вівці: [уривок з роману] ; з нім. перекл. О. Мольдерф. Альманах сучасної української та німецької літератури. Київ : Кальварія, 2013. Вип. 3. С.62–65.
 3. Блюменталь Г. Галичина. Східний вал ; з нім. перекл. О. Мольдерф, А. Паславська. Галичина. З Великої війни / Упорядн. А. Паславська, Т. Фоґель, В. Кам’янець. Львів : ВНТЛ–Класика, 2014. С. 131–169.
 4. Ебнер-Ешенбах М. Крамбамбулі  ; з нім. перекл. О. Мольдерф, А. Паславська. Нехай це буде любов / Упорядн. А. Паславська, М. Бек, Т. Фоґель та ін. Львів : ПАІС, 2014. С. 68–90.
 5. Легенда про виникнення Замкової гори ; пер. з нім. О. Мольдерф. Оповіді зі Штирії. Ґраве Україна, 2015. С. 35–37.
 6. Йоганн Австрійський. У магістрату не найкраща слова ; пер. з нім. О. Мольдерф. Оповіді зі Штирії. Ґраве Україна, 2015.  С. 25.
 7. Franko I. Lwiw und Wynnyky am 1.–3. September 1914  ; aus dem Ukrainischen von Oksana Molderf. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel.  Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017.  S. 36.
 8. Lasaruk M. Schwere Aussteuer des Genies ; aus dem Ukrainischen von Iryna Lelyk, Oksana Molderf. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel. Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. S. 46–47.
 9. Wynnytschuk J. Todestango ; aus dem Ukrainischen von Tetyana Struk, Oksana Molderf. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel. Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017.  S. 65, 144.
 10. Wynnytschuk J. Wie der Waldort Paporot entstand ; aus dem Ukrainischen von Petro Kozak, Oksana Molderf. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel.  Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017.  S. 174–175.
 11. Wynnytschuk J. Die versunkene Kirche ; aus dem Ukrainischen von Petro Kozak, Oksana Molderf. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel. Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. S. 175–176.
 12. Kurkow A. Lwiwer Gastspiel von Jimi Hendrix ; aus dem Ukrainischen von Tetyana Struk, Oksana Molderf. Lwiw. Literarischer Reiseführer / Hg. Alla Paslawska, Tobias Vogel.  Lwiw : VNTL-Klasyka, 2017. S. 177
 13. Франке Г. Леонард Нельсон: Як розум може стати практичним. Вступ у практичну та неосократичну філософію Л. Нельсона та історія її впливу  ; перекл. з нім. Оксани Мольдерф. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019.  56 с.
 14. Korolewa N. Die Mutter ; aus dem Ukrainischen von Wolodymyr Antoschkiw und Oksana Molderf. Schwester, leg die Flügel an / Hg. Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois Woldan. Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019.  S.120–129.
 15. Wikonska D. Der Paradiesapfel ; aus dem Ukrainischen von Oksana Molderf und Hildegard Kainbauer. Schwester, leg die Flügel an / Hg. Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois Woldan. Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019. S. 130–133.
 16. Wilde I. 24 Stunden ; aus dem Ukrainischen von Oksana Molderf und Hildegard Kainbauer. Schwester, leg die Flügel an / Hg. Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois Woldan.  Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019.  S. 139–145.
 17. Taran I. Der Film und die tropische Schlange ; aus dem Ukrainischen von Olena Krykontschuk und Oksana Molderf. Schwester, leg die Flügel an / Hg. Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois Woldan.  Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019. S. 207–212.
 18. Pachlowska O. Die Herbstfrau ; aus dem Ukrainischen von Marija Fedotowa und Oksana Molderf. Schwester, leg die Flügel an / Hg. Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois Woldan.  Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019. S. 221–222.
 19. Pahutjak H. Eine Andere ; aus dem Ukrainischen von Olena Krykontschuk und Oksana Molderf. Schwester, leg die Flügel an / Hg. Alla Paslawska, Hildegard Kainzbauer, Alois Woldan.  Lwiw : VNTL-Klasyka, 2019. S. 223–225.
 20. Легенди Австрії / Упор. і худ. Крістоф Родлер; пер. з нім. А. Паславська, О.Мольдерф, Л. Бораковський. Чернівці: Книги ХХІ, Чорні вівці, 2019. 56 с.

Біографія

Народилася 1992 р. у Львові. Протягом 1999–2009 рр. навчалася  у Навчально-виховному комплексі ім. В. Симоненка «Школа І-ого ступеня – гімназія» з поглибленим вивченням німецької мови і отримала атестат з відзнакою.

2009–2014 рр. – навчання на факультеті іноземних мов Львівського національного  університету імені Івана Франка (кваліфікація: Магістр філологія. Перекладач  з німецької мови. Викладач перекладу і німецької мови.)

2014–2017 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного  університету імені Івана Франка за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. Тема дисертації: «Німецькомовна спадщина Івана Франка: теорія, критика та практика перекладу».

З вересня 2014 р. – асистент кафедри міжкультурної комунікації  та перекладу Львівського національного  університету імені Івана Франка

З липня 2021 р. – керівник сектору супроводу проєктів відділу міжнародних зв’язків.

Брала участь в міжнародних конференціях, семінарах і курсах підвищення кваліфікації  в Україні  (Трускавець (2014), Львів (2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022), Чернівці (2016, 2017), Івано-Франківськ (2019), Київ (2019))  та за кордоном (Вроцлав (2015), Фрібур (2017), Лейпциґ/Дрезден/Бауцен (2019), Відень (2019), Мюнстер (2022), Ганновер (2023)). Виступала з гостьовими доповідями про мовну політику в Україні в Університеті Байройта (2018, 2019, 2022). В 2021–2022 році пройшла навчання на програмі «Школа лідерства» в Бізнес-школі УКУ.

Член команди спільного проекту „Learnopolis“ (2019–2021) між  Львівським національним університетом імені Івана Франка і  Байройтським університетом та проєкту „Learnopolis+“ (2021–2023) Німецької служби академічних обмінів за фінансової підтримки Федерального міністерства освіти і науки Німеччини. Мета проекту – активне впровадження цифрових технологій в освітній процес і його інтернаціоналізація. Деталі: https://learnopolis.net/

Ініціаторка та кураторка проєкту «Між апокаліпсисом і проривом: війна на Донбасі в українській кризовій літературі» (2021) в програмі «Східно-Західний діалог» Німецької служби академічних обмінів.

Член команди проєкту «Софі Шолль. 100 років з дня народження» (2021–2022) за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Кураторка проєктів «Навчальний міст Хемніц–Львів» (2022) та «Навчальний міст Хемніц–Львів 2.0» (2023) в програмі «Цифрова Україна» Німецької служби академічних обмінів.

Різне

Брала участь в міжнародних конференціях, семінарах і курсах підвищення кваліфікації  в Україні  (Трускавець (2014), Львів (2014, 2015, 2016, 2018), Чернівці (2016, 2017), Івано-Франківськ (2019), Київ (2019))  та за кордоном (Вроцлав (2015), Фрібур (2017), Лейпциґ/Дрезден/Бауцен (2019), Відень (2019)). Виступала з гостьовими доповідями про мовну політику в Україні в Університеті Байройта (2018, 2019).

Член команди спільного проекту „Learnopolis“ між  Львівським національним університетом імені Івана Франка і  Байройтським університетом, реалізація якого відбувається в рамках програми програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD) «Будуймо цифрове майбутнє разом – німецько-українська співпраця у вищій освіті (2019–2021)» за фінансової підтримки Федерального міністерства освіти і науки Німеччини. Мета проекту – активне впровадження цифрових технологій в освітній процес і його інтернаціоналізація. Деталі: https://learnopolis.net/

Нагороди

 • призер Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Переклад» (диплом ІІ-ого ступеня)
 • лауреат премії Rotary Club Mödling 2014 в в галузі науки і культури (диплом ІІІ-ого ступеня)
 • стипендіат Президента України
 • подяка «За вагомий внесок у розвиток зовнішнього співробітництва Львівської області» від голови Львівської обласної державної адміністрації (2018)
 • Подяка «За вагомий внесок у розвиток зовнішнього співробітництва Львівської області» від голови Львівської обласної державної адміністрації (2018).

Розклад