Чичерінські читання у Львівському Університеті

Чичерінські читання у Львівському Університеті

Традиція наукового форуму для дослідників класичної та новітньої світової літератури започаткована 1990 року, коли в лютому того року на запрошення кафедри зарубіжної літератури відгукнулися понад 30 літературознавців України та Росії, взявши участь у роботі наукової конференції-посвяти першій річниці смерті Олексія Володимировича Чичеріна.

1993 рік – ІІ Чичерінські читання – “Проблеми зарубіжної оповідної прози” – зібрали 45 літературознавців з України, Росії та інших країн.

1997 рік – ІІІ Міжнародні Чичерінські читання –  дослідження творчості Сервантеса зацікавило понад 40 учасників, серед них і літературознавців з Росії та Словаччини.

1999 рік – ІV Міжнародні Чичерінські читання. Проблема “Роман і стиль” присвячувала наукову дискусію 200-річчю з народження Оноре де Бальзака та 100‑річчю з народження Олексія Володимировича Чичеріна. Участь у читаннях взяли 47 літературознавців з України, Росії, Великої Британії та Хорватії.

2004 рік – V Міжнародні Чичерінські читання – “Проблеми розвитку художньої прози”. До участі зголосилося 79 учасників з України (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Полтава, Черкаси, Луцьк, Чернівці, Дрогобич, Івано-Франківськ) та з-за кордону (Білорусь, Болгарія, Росія, Словаччина, ФРН).

2009 рік – VI Міжнародні Чичерінські читання – “Світова класика в літературно-критичному дискурсі ХХІ століття”. Серед учасників були представники шести країн – України, Білорусі, Литви, Польщі, Росії, Словенії.

2011 рік – VIІ Міжнародні Чичерінські читання – “Світова літературна класика у “Великому часі”. У науковій дискусії взяли участь понад 120 літературознавців з України, Білорусі, Молдови, Литви, Росії. Робота VIІ Міжнародних Чичерінських читань (у контексті відзначення 350-літнього ювілею Львівського університету) засвідчила творчу атмосферу, активні наукові пошуки у царині дослідження світового літературного процесу.

Збірник тез_2011

2013 рік – VIІІ Міжнародні Чичерінські читання – “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ про.” Науковий форум об’єднав понад 130 літературознавців з України, Білорусі, Молдови, Литви, Польщі, Росії. Програма Міжнародних Чичерінських читань започаткувала напрями наукової дискусії, що зацікавили дослідників як класичної літературної спадщини, так і новітньої світової літератури. Особлива сторінка Чичерінських читань присвячується новітнім методологічним пошукам та методикам прочитання, рецепції та інтерпретації художнього тексту. Незмінними були творча атмосфера, активні та продуктивні наукові пошуки у царині дослідження світового літературного процессу.

Програма_2013

2015 рік – ІХ Міжнародні Чичерінські читання – “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.” Понад 100 учасників конференції зосередилися на проблемах жанрової багатогранності літератури межі ХХ-ХХІ ст., сучасних методологіях літературознавчого аналізу, генологічних аспектах світової літератури, часопросторових вимірах світової літератури, взаємодії літератур (впливи, паралелі, наслідування). Науковці України, Білорусі, Молдови, Литви, Польщі в активному діалозі продовжили традиції творчої співпраці, активних та продуктивних наукових пошуків у царині дослідження світового літературного процесу.

Програма_2015

Програма (обкладинка)_2015

2017 рік – Х Міжнародні Чичерінські читання “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.”  З-поміж 76 учасників було представлено три країни – 17 міст України, Білорусь, РФ. Під час роботи Читань відбулося пленарне засідання (5 доповідей). Працювало чотири секції: “Ідеї Олексія Чичеріна у контексті новітнього теоретично-методологічного дискурсу»; «Феномен транзитивності в західноєвропейських літературах ХХ століття»; «Генологічні аспекти світової літератури»; «Взаємодії літератур: впливи, паралелі, наслідування».

2019 рік  – ХІ Міжнародні Чичерінські читання “Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ ст.” до 80-річчя кафедри світової літератури”.  З-поміж 50 учасників читань були представники Азербайджану, Білорусі, Республіки Польща, Російської федерації та  15-ти міст України.  Працювали 3 секції: “Ідеї Олексія Чичеріна у контексті новітнього теоретично-методологічного дискурсу. Генологічні аспекти світової літератури”; ” Феномени транзитивності в західноєвропейських літературах ХХ століття”; ” Взаємодії літератур: впливи, паралелі, наслідування”.

Матеріали http://lnu.edu.ua/wp-content/video/2019-10-03-chycherin.mp4?_=1