Актуальні проблеми філології та перекладознавства»

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Білинський М. Е.Іна-51М, Іна-52М
1016доцент Кунець Х. Б.Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51Мпрофесор Білинський М. Е.
Іна-52Мдоцент Кунець Х. Б.
1016Іна-51Мпрофесор Білинський М. Е.
Іна-52Мпрофесор Бехта І. А.

Опис курсу

Дисципліна «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» є внормативною дисципліною з спеціальності 35.041 Германські мови та літератури (переклад включно) – перша англійська для освітньої програми “Анлійська та друга іноземні мови і літератури”, яка викладається в першому семестрі магістратури в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб аналізувати сучасні проблеми мовознавчої науки, тому у курсі представлено як огляд теоретичних концепцій, так і процесів та інструментів, які потрібні для аналізу .
Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми філології та перекладознавства» має на меті ознайомити студентів із сучасною теоріїєю синтаксису і семантики з позиції генеративної лінгвістики для розуміння граматичної системи мови та її зв’язку з семантичною композицією речень, та розвинути здатність застосовувати отримані знання для здійснення синтаксичного та семантичного аналізу на основі самостійно зібраних мовних даних, зокрема застосовуючи методи генеративного синтаксису і формальної семантики.

Рекомендована література

 • Alexiadou, Artemis, and Elena Anagnostopoulou. 1988. Parametrizing Agr: word order, V-movement and EPP-checking.
 • Beck, Sigrid & Kyle Johnson. 2004. Double objects again.
 • Beletti A. & L. Rizzi 1988. Psych Verbs and Theata-Theory
 • Farkas D.. 1981. Quantifier scope and syntactic islands
 • Kiparsky P. Disjoint reference and the typology of pronouns
 • Pearson H. 2020. Attitude verbs
 • Reinhart, Tanya and Eric Reuland. 1993.
 • Ross J.R. 1970. Gapping and the order of constituents
 • Schwarzchild R. 2002. Singleton indefinites.
 • Uegaki, Wataru and YasutadaSudo. 2019. The *Hope-Wh Puzzle.
 • Woolford, E. 2015. Ergativity and Transitivity

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус