Аудіовізуальний переклад

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Сулим В. Т.Інм51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інм51ММольдерф О. Є.

Опис курсу

У зв’язку зі зростанням кількості медійного продукту (фільмів, мультфільмів. телепрограм тощо) та розширенням можливостей його поширення різними мовами внаслідок постійного доступу до мережі Інтернет аудіовізуальний переклад набуває у сучасному суспільстві особливо важливого значення.  Мета вивчення дисципліни –  ознайомити студентів з основними видами аудіовізуального перекладу, зі специфікою кожного з цих видів, основними правилами та вимогами різних видів аудіовізуального перекладу; формувати у студентів вміння і навики дубляжу, субтитрування, озвучення, перекладу з аудіодескрипцією тощо.

Основні завдання дисципліни:

 • ознайомити студентів з різними видами аудіовізуального перекладу;
 • висвітлити основні ділянки застосування аудіовізуального перекладу;
 • висвітлити історію аудіовізуального перекладу та поширення його видів у різних країнах;
 • розкрити основні принципи, закономірності та перебіг процесу дублювання;
 • розкрити основні принципи, закономірності та перебіг процесу субтитрування;
 • розкрити основні принципи, закономірності та перебіг процесу закадрового перекладу (озвучення);
 • познайомити студентів з особливостями перекладу фільмів для незрячих та людей з вадами слуху;
 • розкрити основні принципи перекладу музики у медійних текстах;
 • розкрити основні принципи, закономірності та перебіг процесу синхронного перекладу фільмів.

Рекомендована література

 

 1. Jüngst H. Audiovisuelles Übersetzen: Ein Lehr- und Arbeitsbuch / Heike E. Jüngst. – Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2010. – 197 S.
 2. Handbuch Translation / Hg. M. Snell-Hornby etc. – Tübingen : Stauffenburg Verlag, 1998. – 434 S.
 3. Reinart S. Zu Theorie und Praxis von Untertitelung und Synchronisation / Sylvia Reinart // Literarisches und mediales übersetzen / Hg. R. Kohlmayer, W. Pöckl. – Frankfurt am Main : Lang. – S.73–112.
 4. Benecke B. Audio description: The race betweeen costs and quality / Bernd Benecke // Translationsqualität / Hg. P. Schmitt, E. H. Jüngst. – Frankfurt am Main : peter Lang Verlag, 2007. – S.51–53.
 5. Herbst T. Linguistische Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien: Phonetik, Textlinguistik, Übersetzungstheorie / T. Herbst. – Tübingen: Niemeyer, 1994. – 327 S.
 6. Nord C.Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis / Christiane Nord. – Amsterdam-New York: Rodopi, 2005. – 275p.
 7. Vermeer H. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie / Hans J. Vermeer, Katharina Reiss. – Tübingen: Niemeyer, 1984. – 247 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус