Друга іноземна мова (іспанська, 3 курс, економічний факультет, “Міжнародна економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік
64Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564Кабов А. В.
664Кабов А. В.

Опис курсу

Формувати у студентів розуміння і вживання (як в усній так і писемній формах) побутових повсякденних виразів, а також елементарних речень, необхідних для задоволення конкретних проблем: відрекомендуватись або представити когось, запитувати та відповідати на запитання про деталі особистого життя. Формувати у студента фонологічний рівень із вимовою обмеженого репертуару вивчених слів та виразів. Розвивати навички взаємодії на простому рівні. Формувати уміння для розуміння мовлення, повільне та ретельно артикульоване, з довгими паузами для кращого сприйняття.
Формувати відповідний орфографічний рівень для написання знайомих слів і коротких фраз: прості написи чи інструкції, назви побутових предметів, набір фраз, що часто вживаються. Засвоїти студентом писемні навички на рівні простих ізольованих фраз та речень. Розвинути загальний лінгвістичний діапазон, базуючись на простих виразах про особисті деталі і потреби конкретного типу.
Засвоїти соціолінгвістичну компетенцію на рівні встановлення елементарного соціального контакту, використовуючи найпростіші повсякденні ввічливі форми: привітання та прощання; знайомства тощо.

Рекомендована література

Базова

1. Помірко Р. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 308 с.

2. Baralo M., Genís M., Eugenia Santana Ma. Vocabulario. Elemental A1-A2. – Madrid: Anaya ELE, 2008.

3. Baralo M., Genís M., Eugenia Santana Ma. Vocabulario. Medio B1. – Madrid: Anaya ELE, 2009.

4. Castro F., Diaz P., Rodero I., Sardinero C. Nuevo Español en Marcha 3 B1. – Madrid: SGEL, 2014.

5. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Nuevo Avance Básico. Curso de español. Nivel A1-A2. – Madrid: SGEL, 2012.

Додаткова література:

1. Aragonés L. Gramática de uso del español: teoría y práctica (A1-B2) / Luis Aragonés, Ramón Palencia. – Madrid, 2000. – 270 c.
2. Cerrolaza Aragón M. Pasaporte (A1) / Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili O., Llovet Barquero B. – Madrid: Edelsa, 2007.
3. Cerrolaza Gili O. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática / Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. – Madrid: Edelsa, 2009.
4. Encinar A. USO interactivo del vocabulario / Encinar Ángeles. – Madrid: Edelsa, 2008.
5. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios / [Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª J.]. – Madrid, 1998. – 152 c.
6. García Fernández N. Español 2000 / García Fernández N., Sánchez Lobato J. – Madrid: SGEL,1993.
7. González Hermoso A. Gramática del español como lengua extranjera / González Hermoso A., Sánchez Alfaro M. – Madrid: Edelsa, 1998.
8. Martín Peris E. Gente: curso de español para extranjeros / Martín Peris E., Sans Baulenas N. – Barcelona: Difusión, 2004.
9. Medina Montero C. G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa / Medina Montero C. G. – Madrid: SGEL, 2001.
10. Romero Dueñas C. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (A2) /Romero Dueñas C., González Hermoso A., Cervera Vélez A. – Madrid: Edelsa, 2007.
11. Sándor Lаszló. Para practicar los pasados / Sándor László. – Madrid: Edelsa, 2008. – 96 c.

Інформаційні ресурси:
1. http://www.cervantes.es/default.htm
2. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
3. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
4. http://www.aprenderespanol.org/
5. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус