Друга іноземна мова (іспанська, 3 курс, економічний факультет, “Міжнародна економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік
64Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564Лисюк  С. В.
Стронська  М. Б.
664Лисюк  С. В.
Стронська  М. Б.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)» є формування і розвиток іспаномовної професійної комунікативної компетентності у студентів. Це, відповідно, передбачає оволодіння студентами іспанською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про систему іспанської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок та комунікативних стратегій, а також формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та поведінку.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати теоретично і практично заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;

вміти: практично використовувати реальну “живу” мову; розуміти широкий спектр складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення; швидко і спонтанно висловлюватися без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; гнучко та ефективно користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями; чітко, логічно, детально висловлюватись (усно та письмово) на знайомі теми або теми особистих інтересів; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Помірко Р. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр.. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
 2. Castro F., Díaz P., Sardinero C., Rodero I. Curso de español como lengua extranjera. Nuevo español en marcha 1. Libro del alumno. Madrid : SGEL, 2014.
 3. Castro F., Díaz P., Sardinero C., Rodero I. Curso de español como lengua extranjera. Nuevo español en marcha 1. Cuaderno de ejercicios. Madrid : SGEL, 2014.
 4. Cárdenas Bernal F. Vocabulario activo: fichas con ejercicos fotocopiables (elemental – pre-intermedio). Recanati, 2003.

Додаткова література:

 1. Baralo M. Vocabulario. Elemental A1-A2. / Marta Baralo, Marta Genís, Ma. Eugenia Santana. – Madrid, Anaya ELE, 2008. – 207 p.
 2. Caballero González G. Verbos: modelos de conjugación prácticos, regulares e irregulares. / Gloria Caballero González. –  Madrid, Anaya ELE, 2012. – 222 p.
 3. García Abia B. Español: Viva la comunicación! / Belén García Abia. – Madrid, En CLAVE ELE, 2008. – 140 p.
 4. García-Viño Sánchez M. Preparación al Diploma de español. Nivel A2. / Mónica García-Viño Sánchez. – Madrid, Edelsa Grupo Didascalia, S. A., 2010. – 164 p.
 5. Lourdes M. Rápido, rápido: curso intensivo de español. Libro del alumno. / Miquel Lourdes, Sans Neus. – Barcelona : Difusión, 2002. – 236 p.
 6. Moreno C. Gramática. Elemental A1-A2. / Concha Moreno, Carmen Hernández, Clara Miki Kondo. – Madrid, Anaya ELE, 2006. – 175 p.
 7. Puertas Moya F. E. ¡Dale al DELE! Nivel A2. / Francisco Ernesto Puertas Moya. – Madrid, EnClave-ELE, 2013. – 224 p.
 8. Rodriguez J. ¡Viva el vocabulario! Vocabulario del español 1. A1-A2. / Josefina Rodriguez, María Sol Nueda. Madrid, EnClave, 2007. — 145 p.
 9. Rodríguez M. Escucha y aprende. El español por destrezas: ejercicios de comprención auditiva. / María Rodríguez Rodríguez. – Madrid, SGEL, 2002. – 127 p.

 Інформаційні ресурси:

 1. https://marcoele.com/
 2. https://videoele.com/
 3. https://www.ailmadrid.com/es/
 4. https://www.profedeele.es/

Робоча_програма_ПП_2_1_2_02_Друга_іноземна_мова_іспанська_3 курс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус