Друга іноземна мова (іспанська, 1 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Інп11Кушнір О. П.
Інп12Лисюк  В. В.
Інп13Сайфутдінова О. Ю.
Інп14Чабан  М. Б.

Опис курсу

Мета курсу «Друга іноземна мова (іспанська)» полягає у формуванні у студентів розуміння і вживання (як в усній так і писемній формах) побутових повсякденних виразів, а також елементарних речень, необхідних для задоволення конкретних проблем: відрекомендуватись або представити когось, запитувати та відповідати на запитання про деталі особистого життя; у формуванні у студента фонологічного рівня із вимовою обмеженого репертуару вивчених слів та виразів; у розвитку навички взаємодії на простому рівні; у формуванні відповідного орфографічного рівня для написання знайомих слів і коротких фраз; у розвитку загального лінгвістичного діапазону, базуючись на простих виразах про особисті деталі і потреби конкретного типу; у засвоєнні соціолінгвістичної компетенції на рівні встановлення елементарного соціального контакту, використовуючи найпростіші повсякденні ввічливі форми: привітання та прощання; знайомства тощо.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

основні відомості про сучасну іспанську мову;

 основи орфографії, фонетики, морфології, граматики та синтаксису сучасної іспанської мови, які відповідають рівню А1 володіння іноземною мовою згідно мовленнєвих компетенцій, визначених Радою Європи;

вміти:

 фонетично правильно читати та перекладати незначні за об’ємом тексти;

 розуміти мовлення, повільне та ретельно артикульоване, відповідно до рівня А1;

 взаємодіяти на елементарному рівні (А1), тобто коротко описувати себе та інших людей, відповідати та запитувати про особисте життя, місце проживання, повсякденну діяльність, їжу.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Помірко Р. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр.. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
 2. Baralo M., Cenís M., Santana M.E. En vocabulario. Elemental A1-A2. Anaya, 2008. – 207 p.
 3. Cárdenas Bernal F. Vocabulario activo: fichas con ejercicios fotocopiables. Nivel elemental-pre-intermedio. Eli, 2003. – 79 p.
 4. Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili Ó., Llovét Barquero B. Pasaporte. Libro del alumno. Nivel 2. Madrid: Edelsa, 2010. -164 p.
 5. Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili Ó., Llovét Barquero B. Pasaporte. Cuaderno de ejercicios. Nivel 2. Madrid: Edelsa, 2010. – 85p.
 6. Encinar Á. Uso interactivo del vocabulario. Nivel A-B1.Madrid:Edelsa, 2012. -192p.
 7. Moreno C., Moreno V., Zurita P. Nuevo Avance Básico: cuaderno de ejercicios. Madrid:SGEL, 2012. – 150 p.
 8. Moreno C., Moreno V., Zurita P. Nuevo Avance Básico: curso de español. Madrid:SGEL, 2012. – 222 p.

Додаткова література:

 1. Серебрянська А.О., Серебрянська Т.М. Іспанська мова для початківців. Підручник. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2009. – 544с.
 2. КушнірОксана. Читаннярізногорівняскладності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / ОксанаКушнір, ОльгаМаєвська, СвітланаОсєчко. – 2-е вид., випр.. і допов.– Львів : ЛНУіменіІванаФранка, 2019. – 172 с.
 3. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.
 4. Castro F., Díaz P., Sardinero C., Rodero I. Curso de español como lengua extranjera. Nuevo español en marcha 1. Libro del alumno. Madrid : SGEL, 2014.
 5. 5. Castro F., Díaz P., Sardinero C., Rodero I. Curso de español como lengua extranjera. Nuevo español en marcha 1. Cuaderno de ejercicios. Madrid : SGEL, 2014.
 6. Rodriguez Martín J.R., García Guerra M.Á. Meta ELE A1. Curso de español de supervivencia.Madrid:EDELSA, 2017. – 111 p.
 7. Rodriguez M. Escucha y aprende. El español por destrezas: ejercicios de compención auditiva. Madrid: SGEL, 2002. -127 p.

Інформаційні ресурси:

 1. https://marcoele.com/
 2. https://videoele.com/
 3. https://www.ailmadrid.com/es/
 4. https://www.profedeele.es/

Силабус:

Завантажити силабус