Друга іноземна мова (іспанська, 1 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
280Інп11Осєчко С. М.
Інп12Жох І. П.
Інп13Фар'ян  В. Ю.
Інп14Шмотолоха  І. Ю.

Опис курсу

Мета курсу – формувати у студентів розуміння і вживання (як в усній так і писемній формах) побутових повсякденних виразів, а також елементарних речень, необхідних для задоволення конкретних проблем: відрекомендуватись або представити когось, запитувати та відповідати на запитання про деталі особистого життя. Формувати у студента фонологічний рівень із вимовою обмеженого репертуару вивчених слів та виразів. Розвивати навички взаємодії на простому рівні. Формувати уміння для розуміння мовлення, повільне та ретельно артикульоване, з довгими паузами для кращого сприйняття.
Формувати відповідний орфографічний рівень для написання знайомих слів і коротких фраз: прості написи чи інструкції, назви побутових предметів, набір фраз, що часто вживаються.Засвоїти студентом писемні навички на рівні простих ізольованих фраз та речень. Розвинути загальний лінгвістичний діапазон, базуючись на простих виразах про особисті деталі і потреби конкретного типу.
Засвоїти соціолінгвістичну компетенцію на рівні встановлення елементарного соціального контакту, використовуючи найпростіші повсякденні ввічливі форми: привітання та прощання; знайомства тощо.
Результати навчання:
• знати:
основні відомості про сучасну іспанську мову;
основи орфографії, фонетики, морфології, граматики та синтаксису сучасної іспанської мови, які відповідають рівню А1 володіння іноземною мовою згідно мовленнєвих компетенцій, визначених Радою Європи;
• вміти:
фонетично правильно читати та перекладати незначні за об’ємом тексти;

розуміти мовлення, повільне та ретельно артикульоване, відповідно до рівня А1;

взаємодіяти на елементарному рівні (А1), тобто коротко описувати себе та інших людей, відповідати та запитувати про особисте життя, місце проживання, повсякденну діяльність, їжу.

Рекомендована література

Формувати у студентів розуміння і вживання (як в усній так і писемній формах) побутових повсякденних виразів, а також елементарних речень, необхідних для задоволення конкретних проблем: відрекомендуватись або представити когось, запитувати та відповідати на запитання про деталі особистого життя. Формувати у студента фонологічний рівень із вимовою обмеженого репертуару вивчених слів та виразів. Розвивати навички взаємодії на простому рівні. Формувати уміння для розуміння мовлення, повільне та ретельно артикульоване, з довгими паузами для кращого сприйняття.
Формувати відповідний орфографічний рівень для написання знайомих слів і коротких фраз: прості написи чи інструкції, назви побутових предметів, набір фраз, що часто вживаються.Засвоїти студентом писемні навички на рівні простих ізольованих фраз та речень. Розвинути загальний лінгвістичний діапазон, базуючись на простих виразах про особисті деталі і потреби конкретного типу.
Засвоїти соціолінгвістичну компетенцію на рівні встановлення елементарного соціального контакту, використовуючи найпростіші повсякденні ввічливі форми: привітання та прощання; знайомства тощо.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму