Художня література і гіпертекст

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бандровська О. Т.Іна-51М, Іна-52М, Інн51М, Інф51М, Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51Мдоцент Бандровська О. Т.
Іна-52Мдоцент Бандровська О. Т.
Інн51Мдоцент Бандровська О. Т.
Інф51Мдоцент Бандровська О. Т.
Іні51Мдоцент Бандровська О. Т.

Опис курсу

Курс «Художня література і гіпертекст» покликаний дати уявлення про феномен художнього гіпертексту як місця дотику художньої літератури, новітніх комп’ютерних технологій та критичної теорії в культурному просторі кінця ХХ – перших десятиліть ХХІ століття. Вивчаються літературні джерела гіпертекстуальної літератури (твори модернізму/постмодернізму) і традиції, що стимулювали їхній розвиток. Основну увагу приділено гіпертекстуальному роману, його художнім моделям, структурній організації та оповідним особливостям. Художній гіпертекст розглянуто як об’єкт постмодерністського літературознавства. Вивчаються колективні дигітальні літературні проєкти.

Метою вивчення курсу «Художня література і гіпертекст» є:

  • ознайомити студентів з особливостям творення й функціонування гіпертекстуальної художньої літератури, яка характеризується залежністю тексту від цифрового носія;
  • розглянути сучасні теоретичні підходи до аналізу літературного гіпертексту;
  • простежити літературні джерела гіпертекстуальної літератури і ті традиції, що стимулювали її розвиток, а також етапи становлення в мережі Інтернет;
  • ознайомити студентів із жанрами мережевої літератури – дигітальною поезією та прозою;
  • розглянути феномен гіпертекстуального роману, його жанрові та ознаки та наративну специфіку.

Рекомендована література

Основна література

1. Беньямін, Вальтер. Твір мистецтва в епоху його технічного відтворення. – Режим доступу: http://www.out-line.ru/ben.html
2. Бодріяр, Жан. Симулякри і симуляція / переклад В. Ховхуна. – К.: вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004.
3. Мак-Люен, Маршалл. Галактика Гутенберга: становлення людини друкованої книги / М. Мак-Люен; пер. з англ. В. І. Постнікова, С. В. Єфремова. — К.: Ніка-Центр, 2001.
4. Рітц-Ракул К. П. Поетика гіперроману у культурологічній та літературній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі): автореф. дис… канд. філол. наук : 10.01.04 / К. П. Рітц-Ракул; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2009.
5. Aarseth E. J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature / Espen J. Aarseth. – Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997.
6. Analyzing Digital Fiction / [ed. by Alice Bell, Astrid Ensslin and Hans Kristian Rustad]. – New York and London: Routledge, 2014.
7. Bloomsbury Handbook of Electronic Literature, The / [ed. Joseph Tabbi]. – London, New York: Bloomsbury Academic, 2017.
8. Companion to Digital Literary Studies, A / [ed. by Ray Siemens and Susan Schreibman]. – Malden: Blackwell Publishing, 2013.
9. Electronic Literature Organization, The. About The ELO Richer [Electronic resource]. – Mode of access: https://eliterature.org/about/
10. Landow P. G. Hypertext 3.0: critical theory and new media in an era of globalization / George P. Landow. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006.

 

Додаткова література

1. Рітц-Ракул К. Фігура автора в гіпертекстуальній літературі // Іноземна філологія. ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 267-273.
2. Eskelinen M. Cybertext Poetics: The Critical Landscape of New Media Literary Theory / Markku Eskelinen. – London, New York: Continuum, 2012.
3. Gold M. K. Digital Humanities / Matthew K. Gold // Johns Hopkins Guide to Digital Media / [ ed. by Marie- Laure Ryan, Lori Emerson, and Benjamin J. Robertson]. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014. – P. 143-149.
4. McLuhan M. Understanding media. The extension of man. – N.Y., 1964.
5. McLuhan M., Powers B.R. The global village: Transformations in word life of media in 21st century. – N.Y., Oxford, 1989. – XV.
6. Енциклопедія постмодернізму /за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. – К.: вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.
7. Pawlicka U. Towards a History of Electronic Literature [Electronic resource] / Urszula Pawlicka // CLC Web: Comparative Literature and Culture. – 2014. – Vol. 16. – No 5. – Mode of access: https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2619&context=clcweb
8. Rettberg W. J. Electronic Literature Seen from a Distance: The Beginnings of a Field [Electronic resource] / Jill Walker Rettberg. – Dichtung Digital. – 2012. – No 41. – Mode of access: http://www.dichtung-digital.org/2012/41/walker-rettberg/walker-rettberg.htm
9. Rustad H. K. A Four-Sided Model for Reading Hypertext Fiction [Electronic resource] / Hans K. Rustad // Hyperrhiz: New Media Cultures. – 2009. – No 6. – Mode of access: http://hyperrhiz.io/hyperrhiz06/essays/a-four-sided-model-for-reading-hypertext-fiction.html
10. Wend W. P. Intro to E-Lit: How Electronic Literature Makes Printed Literature Richer [Electronic resource] / William Patrick Wend // The Quarterly Conversation. – 2009. – No 15. – Mode of access: http://quarterlyconversation.com/electronic-literature-n-katherine-hayles

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Художня література і гіпертекст"

Завантажити силабус