Методика навчання іноземної мови (французька філологія )

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720Писаревська О. В.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712Інф41Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Навчальна дисципліна має на меті ознайомити студентів з основними напрямками з історії дидактики; з базовими та теоретичними основами курсу та набути практичних навиків для подальшої самостійної роботи у педагогічних закладах. Курс передбачає здобуття основних понять з історії дидактики, опрацювання базового теоретичного курсу методики, оволодіння основними принципами та техніками викладання всіх мовних компетенцій і складання перших симуляційних уроків перед своїми колегами. Після цього теоретичного курсу вони проходитимуть свою першу педагогічну практику.

Протягом курсу студенти знайомляться з основними техніками педагогічної майстерності на сучасному етапі розвитку процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах, з сучасними технологіями навчання іншомовного матеріалу та навчання іншомовного спілкування.

Результати навчання:

  • знати:

предмет теорії методики викладання іноземних мов та її місце серед інших педагогічних дисциплін; основні історичні напрямки, їх представників, переваги та недоліки; знати особливості планування навчання іноземної мови на різних ступенях, сучасні вимоги до викладання іноземних мов у НУШ. Студент повинен знати особливості системи навчання, цілі, зміст, принципи, методи та засоби навчання на сучасному етапі в рамках ступеневої системи освіти України.

  • вміти:

застосовувати основні дидактичні методи на практиці, володіти технологією навчання іншомовного спілкування: усне розуміння, діалогічне та монологічне мовлення, письмове розуміння, письмове вираження, організувати та оптимізувати навчальний процес, враховуючи різні рівні та типи учнів. Вміти розробляти тренувальні вправи з усіх видів діяльності згідно вимог типу та структури уроку. Вміти аналізувати урок. Організовувати самостійну та позакласну роботу учня при вивченні іноземної мови. Орієнтуватися у вимогах програми та опрацьовувати наукові джерела з метою глибокого осмислення даної науки. Формувати позитивне ставлення до вивчення мови. Постійно займатися професійною самоосвітою та самовихованням. Вміти аналізувати педагогічний та власний досвід роботи, здійснювати самоконтроль, самооцінку і вміти виділяти та переборювати професійні недоліки у педагогічній діяльності.

Рекомендована література

5-livres-indispensables-au-prof-de-FLE-avec-liens

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус