Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Немає
84Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7112Іні41Цимбалістий І. Ю.
Іні41Кітебер Гарсія Сара
8120Іні41Цимбалістий І. Ю.
Іні41Кітебер Гарсія Сара

Опис курсу

Курс Іспанської мови як основної має на меті удосконалити як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі різнопланової тематики (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають).

Студент повинен розуміти широкий спектр складних та об’ємних текстів, вміти швидко і спонтанно висловлюватися на різні теми, демонструючи свідоме володіння лексичним матеріалом та граматичними структурами. Поряд з опануванням необхідної кількості лексичних одиниць та відповідного об̕`єму граматичного матеріалу метою є одночасне засвоєння соціокультурних та фактичних знань про суспільства іспаномовних країн.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми.

вміти: практично використовувати реальну “живу” мову; удосконалити репродуктивні і продуктивні навики з письма; розуміти широкий спектр складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення; швидко і спонтанно висловлюватися без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; гнучко та ефективно користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями; чітко, логічно, детально висловлюватись (усно та письмово) на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища.

Рекомендована література

Основна література:

1. Concha Moreno, Martina Tuts Curso de Perfeccionamiento. Madrid: SGEL, 1991.

2. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. Madrid: SGEL, 1995.

3. J.F. García Santos Sintaxis del español. Nivel de perfeccionamiento. Madrid: Santillana. Universidad de Salamanca, 1997.

4. Jesús Arribas, Rosa Mª de Castro Preparación Diploma Básico de español lengua extranjera.  Madrid: Edelsa, 2000.

5. L. Busquets, L. Bonzi Ejercicios gramaticales de español (Nivel medio y superior). Madrid: Verbum, 2004.

6. Lourdes Miquel López, Neus Sans Baulenas ¿A que no sabes…? Curso de perfeccionamiento de español paar extranjeros.  Madrid: Edelsa, 2000.

7. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. Madrid: SGEL, 1995.

8. Rafael Álvarez Merlo, Emilio Alejandro Núñez Caberas Prácticas de lengua española (Nivel medio y superior). Málaga: VG Ediciones, 2002.

9. Rosa Mª. Pérez y Leonor Quintana Preparación al DELE. Madrid: Edelsa, 2012.

Допоміжна література

10. Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª Jesús. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios. Madrid, 1998.

11. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . Madrid: SGEL, 2007.

12. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. Madrid: Edelsa, 2009.

13. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. Madrid: Edelsa, 2008.

14. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. Madrid: SGEL, 1993.

15. Hernández Guillermo. Análisis gramatical: teoría y práctica. Ejercicios y actividades de autoaprendizaje. Madrid: SGEL, 2000.

16. Medina Montero Carlos G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. Madrid: SGEL, 2001.

17. Moreno Concha. Temas de gramática (nivel superior). Madrid: SGEL, 2008.

18. Palomino M. Ángeles. Dual: pretextos para hablar. Madrid: Edelsa, 2008.

19. Sándor László. Para practicar los pasados. Madrid: Edelsa, 2008.

20. Sánchez Aquilino, Cantos Gómez P. 450 ejercicios gramaticales.  Madrid: SGEL, 2008.

Інформаційні ресурси

1. https://deleahora.com/

2. https://www.sprachschule-aktiv-muenchen.de/b2-spanisch-fuer-fortgeschrittene.pdf

3. https://estudiarespanol.wordpress.com/category/ejercicios/ejercicios-para-nivel-b2/

4. https://www.educacionyfp.gob.es/francia/dam/jcr:a4fbb00b-a80f-4546-8b67-25e5c8ad16df/materialesele2011b2.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус