Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Немає
84Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7112Іні41Цимбалістий І. Ю.
Іні41Кушнір О. П.
Коркоба Енсіна Маркос
880Іні41Цимбалістий І. Ю.
Іні41Кушнір О. П.

Опис курсу

Курс Іспанської мови як основної має на меті удосконалити як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі різнопланової тематики (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають).

Студент повинен розуміти широкий спектр складних та об’ємних текстів, вміти швидко і спонтанно висловлюватися на різні теми, демонструючи свідоме володіння лексичним матеріалом та граматичними структурами. Поряд з опануванням необхідної кількості лексичних одиниць та відповідного об̕`єму граматичного матеріалу метою є одночасне засвоєння соціокультурних та фактичних знань про суспільства іспаномовних країн.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми.

вміти: практично використовувати реальну “живу” мову; удосконалити репродуктивні і продуктивні навики з письма; розуміти широкий спектр складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення; швидко і спонтанно висловлюватися без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; гнучко та ефективно користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями; чітко, логічно, детально висловлюватись (усно та письмово) на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища.

Рекомендована література

Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007. (1 шт.)

Lourdes Miquel López, Neus Sans Baulenas ¿A que no sabes…? Cutrso de perfeccionamiento de español paar extranjeros. – Madrid: Edelsa, 2000.

Concha Moreno, Martina Tuts Curso de Perfeccionamiento. – Madrid: SGEL, 1991.

Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel

intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.

J.F. García Santos Sintaxis del español. Nivel de perfeccionamiento.- Madrid: Santillana. Universidad de Salamanca, 1997.

Jesús Arribas, Rosa Mª de Castro Preparación Diploma Básico de español lengua extranjera. – Madrid: Edelsa, 2000.

  1. Busquets, L. Bonzi Ejercicios gramaticales de español (Nivel medio y superior). – Madrid: Verbum, 2004.

Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.

Rafael Álvarez Merlo, Emilio Alejandro Núñez Caberas Prácticas de lengua española (Nivel medio y superior). – Málaga: VG Ediciones, 2002.

 

Інформаційні ресурси

  1. http://www.cervantes.es/default.htm
  2. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
  3. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
  4. http://www.aprenderespanol.org/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус