Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Немає
84Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7112Іні41Цимбалістий І. Ю.
870Іні41Цимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Курс Іспанської мови як основної має на меті удосконалити як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі різнопланової тематики (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають).

Студент повинен розуміти широкий спектр складних та об’ємних текстів, вміти швидко і спонтанно висловлюватися на різні теми, демонструючи свідоме володіння лексичним матеріалом та граматичними структурами. Поряд з опануванням необхідної кількості лексичних одиниць та відповідного об̕`єму граматичного матеріалу метою є одночасне засвоєння соціокультурних та фактичних знань про суспільства іспаномовних країн.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми.

вміти: практично використовувати реальну “живу” мову; удосконалити репродуктивні і продуктивні навики з письма; розуміти широкий спектр складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення; швидко і спонтанно висловлюватися без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження; гнучко та ефективно користуватися мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями; чітко, логічно, детально висловлюватись (усно та письмово) на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання; вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири; аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища.

Рекомендована література

Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007. (1 шт.)

Lourdes Miquel López, Neus Sans Baulenas ¿A que no sabes…? Cutrso de perfeccionamiento de español paar extranjeros. – Madrid: Edelsa, 2000.

Concha Moreno, Martina Tuts Curso de Perfeccionamiento. – Madrid: SGEL, 1991.

Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel

intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.

J.F. García Santos Sintaxis del español. Nivel de perfeccionamiento.- Madrid: Santillana. Universidad de Salamanca, 1997.

Jesús Arribas, Rosa Mª de Castro Preparación Diploma Básico de español lengua extranjera. – Madrid: Edelsa, 2000.

  1. Busquets, L. Bonzi Ejercicios gramaticales de español (Nivel medio y superior). – Madrid: Verbum, 2004.

Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.

Rafael Álvarez Merlo, Emilio Alejandro Núñez Caberas Prácticas de lengua española (Nivel medio y superior). – Málaga: VG Ediciones, 2002.

 

Інформаційні ресурси

  1. http://www.cervantes.es/default.htm
  2. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
  3. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
  4. http://www.aprenderespanol.org/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус