Цимбалістий Ігор Юліанович

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Ihor.Tsymbalistyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

сучасний іспанський словотвір, неологія.

Курси

Вибрані публікації

1. Цимбалістий І.Ю. Критерії визначення категорії роду іспанських абревіатур у сучасній іспанській мові / І.Ю. Цимбалістий // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2004. – Вип. 12. – С. 240–244.
2. Цимбалістий І.Ю. Фонетичні особливості іспанських абревіатур / І.Ю. Цимбалістий // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2006. – Вип. 15. – С. 313–321.
3. Цимбалістий І.Ю. Чинники лексикалізації іспанських абревіатур / І.Ю. Цимбалістий // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції романістів, (Чернівці, 5-6 жовтня 2006 р.). – Чернівці : В-во “Рута”, 2006. – С. 43–45.
4. Цимбалістий І.Ю. Граматична категорія числа в іспанських абревіатурах / І.Ю. Цимбалістий // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки. – 2007. – №4. – С. 45–49.
5. Цимбалістий І.Ю. Морфологічні ознаки іспанських усічених слів / І.Ю. Цимбалістий // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Логос, 2009. – Вип. 16. – С. 520–531.

Біографія

Народився в 1962 р. в селі Вишнів Рогатинського району Івано-Франківської області в сім’ї службовців. Середню школу закінчив у 1979 році. У 1979-1984 р.р. навчався на факультеті іспанської мови Київського Державного Педагогічного Інституту іноземних мов (зараз Лінгвістичний університет). У 1984-1995 р.р. працював вчителем середньої школи №80 м. Львова з поглибленим вивченням іспанської мови. З 1995 р. – асистент кафедри французької філології ЛНУ ім. Івана Франка, викладач іспанської мови.
В рамках міжнародної програми TEMPUS-TACIS “Новітні технології у викладанні іноземних мов” проходив стажування в Екстремадурському університеті у 1999-2001 р.р.

Розклад