Цимбалістий Ігор Юліанович

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Ihor.Tsymbalistyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Лексикологія, семантика, фразеологія.

Курси

Вибрані публікації

Вибрані публікації:

Цимбалістий І. Ю. Фонетичні особливості іспанських абревіатур // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових праць / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – Вип. 15. – С. 313-321.

Цимбалістий І. Ю. Граматична категорія числа в іспанських абревіатурах // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – 2007. – №4. С. 45-49.

Цимбалістий І. Ю. Морфологічні ознаки іспанських усічених слів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Збірник наукових праць – К.: Логос, 2010. – Вип. 16. – С. 520-531.

Цимбалістий І. Ю. Омонімія як засіб динамізації семантичних перетворень в іспанських скороченнях // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту : Серія: Лінгвістика. – 2014. – Вип. 20. – С. 77-81.

Цимбалістий І. Ю. Словотвірна активність скорочень як один із чинників їхньої лексикалізації (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : [зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова]. – К. : Логос, 2014. – Вип. 32. – С. 300-307.

Цимбалістий І. Ю. Українсько-англійсько-французько-іспанський фізичний словник / уклад. : І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, Н.В. Мукан, М.М. Волошин, І.Є. Мороз, М.І. Бабкіна, І.Ю. Цимбалістий. ‒ Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. ‒ 72 с.

Цимбалістий І. Ю. «Іспанська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Редько В.Г., Цимбалістий І.Ю.). ‒ К.: Генеза, 2016. ‒ 255 с.

Біографія

1984 р.: Закінчив Київський Державний Педагогічний Інститут іноземних мов (зараз Київський Національний Лінгвістичний університет).

1984-1995 р.р.: Працював вчителем середньої школи №80 м. Львова з поглибленим вивченням іспанської мови.

З 1995 р. – викладач іспанської мови на кафедрі французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

2012 р.: Захистив кандидатську дисертацію по темі «Структура та процеси лексикалізації скорочень у сучасній іспанській мові» (науковий керівник проф. Помірко Р.С.).

З 2014 року – доцент кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

1999-2002 р.р.: Проходив стажування в університетах Екстремадури та Ов’єдо (Іспанія)

2017-2019 р.р.: Голова журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з іспанської мови.

1997 – по даний час: Керівник Центру з проведення іспитів DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) з іспанської мови на отримання сертифікатів міжнародного зразка.

 

Нагороди

23 листопада 2020 р. – Подяка Львівської міської ради за багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий внесок у навчання багатьох поколінь іспаністів, роботу з обдарованою молоддю на Всеукраїнських олімпіадах з іспанської мови та високу професійну майстерність, популяризацію іспанської мови та культури в Україні.

Методичні матеріали

Кушнір О.П., Осєчко С.М., Цимбалістий І.Ю. Методичні рекомендації для вступних випробувань з іспанської мови

Кушнір О.П., Цимбалістий І.Ю. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему Одяг (Vestimenta)

Теми курсових робіт з методики (4 курс, іспанська філологія) (1 семестр 2021-2022 н.р.)

  1. Палійчук Катерина – Presente y pasado: comparación en clase de ELE
  2. Лаврова Ольга – El aprendizaje invertido ¿qué es?
  3. Бартків Ілона – Teorías sobre adquisición y aprendizaje de español como LE.

Розклад