Педагогічна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8180Інм41Мольдерф О. Є., доцент Шум’яцька О. М.

Опис курсу

Мета: 

розвинути у студентів уміння навчати іноземної мови та проводити виховні заходи іноземною мовою в навчально-виховних закладах на базі сформованої  у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики, педагогіки, психології тощо. 

Завдання: 

  • формувати у студентів здатність ефективно використовувати різні технології, методи та прийоми, підходи і стратегії навчання іноземної мови, планувати й організовувати свою роботу як вчителя, вибирати матеріал для навчання іноземної мови, що відповідає всім вимогам; 
  • формувати у студентів здатність  ефективно використовувати різні технології, методи та прийоми, підходи і стратегії  для здійснення виховання засобами іноземної мови; 
  • розвивати навички  науково-дослідницької роботи, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,  уміння планувати роботу з правильним розподілом часу і працювати в команді. 

Рекомендована література

Педагогічна практика студентів: Інструктивні матеріали / Уклад. Д.Д. Герцюк, Т.В. Равчина, С.Б. Цюра, Х.П. Мазепа. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 80 с. 

Силабус:

Завантажити силабус