Професійна етика перекладача у міжкультурній комунікації

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Сулим В. Т.Інм51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інм51ММольдерф О. Є.

Опис курсу

Мета курсу –  формування у майбутніх фахівців навичок адекватного перекладу медійного тексту з урахуванням його семантико-стилістичних параметрів; створення теоретичної бази, необхідної для підготовки майбутніх перекладачів текстів сфери мас-медіа. Зміст курсу передбачає систематичний виклад та практичне засвоєння головних принципів навчання перекладу у згаданій сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з типами і структурою медійних текстів; розвинути вміння творчо вирішувати проблеми перекладу текстів медійного дискурсу застосовуючи необхідні прийоми та методи перекладу відповідно до особливостей конкретного тексту.

Рекомендована література

 

  1. Hönig H. G. Konstruktives Übersetzen. – Tübingen: Stauffenburg, 2010. – 196 S.
  2. Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium und Goethe Institut, 2002. – 632 S.
  1. Materniak M. Zur Anwendung der Notizentechnik beim Konsekutivdolmetschen – Beobachtungen im Rahmen eines Aufbaustudienganges // Translation: Theorie, Praxis, Didaktik / Małgorzewicz A. (Hrsg.). –Dresden, Wrocław: Neisse Verlag, 2010. S. 427-437.
  2. Mishchenko L.A. Literarische Übersetzung. – Kyiw: Kyiwer Uniwersität, 2001. – 117 S.
  3. Nord C. Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. – Heidelberg: Groos, 1995. – 285 S.
  1. Snell-Hornby M., Hönig H. G., Kußmaul P., Schmitt P. A. (Hgg.). Handbuch Translation. – Tübingen: Stauffenburg, 1999. – 432 S.
  2. Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 288 с.
  1. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу німецької мови. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 596 с.
  1. Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус