Поетика британського модерністського роману

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Бандровська О. Т.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Курс «Поетика британського модерністського роману» поєднує історико-літературні, теоретичні та літературно-критичні аспекти вивчення романів, які є репрезентативними з погляду найсуттєвіших художніх новацій модернізму в англійській літературі ХХ століття. У вивченні специфіки та новацій англійського роману особливу увагу приділено впливу цивілізаційних факторів на розвиток літератури і зумовлених ними змін у формальній організації твору і наративних стратегіях. Досліджується одне з основних антропологічних понять – тілесність та особливості її репрезентації у творах англійського модернізму. Також зроблено акцент на поняттях «культурна ідентичність» та «Інший», які здобувають багатоаспектну реалізацію в модерністському романі.

Рекомендована література

Базова література

 1. Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка,  2014. – 444 с.
 2. Беньямін, Вальтер. Твір мистецтва в епоху його технічного відтворення. – Режим доступу: http://www.out-line.ru/ben.html
 3. Бредбері, Малколм. Британський роман Нового часу / Малколм Бредбері [пер. з англ. В. В. Дмитрука]. – Київ: Ксенія Сладкевич, 2011. – 480 с.
 4. Гундорова, Тамара. Замість вступу. Модернізм після постмодерну // Модернізм після постмодерну / За ред. Т. І. Гундорової. – К.: ПЦ Фоліант, 2008. – С. 5-14.
 5. Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі. – К.: Наукова думка, 2001. – 340 с.
 6. Жлуктенко Н.Ю. Английский психологический роман ХХ века. – К.: Вища школа, 1988. – 157 с.
 7. Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. – М., Ad Marginem, 1995. – 98 с.
 8. Фуко М. Власть и знание // Фуко, Мишель.  Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / пер. с франц. С. Ч. Офертаса под общей ред. В. П. Визгина и Б. М. Скуратова. – М.: Праксис, 2002. – (Серия «Новая наука политики»). – С. 278-302.
 9. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с франц. В. Наумова под общей ред. И. Борисовой. – М.: «Ad Marginem», 1999. – 460 с.
 10. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект. Режим доступу:
 11. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Hab_Modern.php
 12. Хайдеггер Мартин. Вопрос о технике // Мартин Хайдеггер. Время и бытие: Статьи и выступления: пер. с немецкого. – М.: Республика, 1993. – С. 221-238.
 13. Armstrong, Tim. Modernism, Technology, and the Body: A Cultural Study. –  Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1998. – 298 pp.
 14. Danius, Sara. The Senses of Modernism: Technology, Perception and Aesthetics / Sara Danius. – Ithaca NY, Cornell University Press, 2002. – 256 р.
 15. Haraway, Donna J. Simians, Cyborgs, and Women: the Reinvention of Nature / Donna Haraway. – New York: Routledge, 1991. – 287 p.
 16. Mumford, Lewis. Art and Technics / Lewis Mumford. – [Introd. by N.C. Blake]. – Columbia University Press, 2001. – 178 p. – (Bampton Lectures in America).

 

Додаткова література

 1. Агєєва В. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму [монографія] / Віра Агєєва. – К.: Факт, 2003. – 320 с.
 2. Вулф В. Власний простір / Вірджинія Вулф [Пер. з англ. Ярослав Чердаклі]. – Київ: Альтернативи, 1999. – 112 с.
 3. Енциклопедія постмодернізму /за ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.
 4. Набоков, Владимир. Лекции по зарубежной литературе. М.: Издательство Независимая Газета, 2000.С. 367-464.
 5. Gilbert Geoff. Before Modernism Was: Modern History and the Constituency of Writing. Language, Discourse, Society // Ed. Stephen Heath, Colin MacCabe, Denise Riley. – NY: Palgrave Macmillan, 2004. – (XVIII) 220 p.
 6. Theorising Modernism. Essays in critical theory // ed. by Steve Giles. – London: Routledge, 1993. – 190 p.
 7. Бандровська О. Т. Поетика звуку в романі Джеймса Джойса «Фіннеганові помини» // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2008. – Вип. 120. – С. 197-202.
 8. Бандровська О. Т. Метаморфози тілесності у романі Вірджинії Вулф «Орландо» // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2009. – Вип. 121. – С. 267- 273.
 9. Бандровська О. Т. Наративи тіла в романі Джеймса Джойса «Улісс» (аналіз І епізоду) // Біблія і культура. – Вип. 13. – Чернівецький національний університет.  – Чернівці 2010. – С. 177-184.
 10. Бандровська О. Т. Моделі тілесності в англійському романі ХІХ століття // Від бароко до постмодернізму. Збірник наукових праць. – Вип. ХІII. – Дніпропетровськ: В-во Дніпропетровського національного університету, 2009. – С. 22-30.
 11. Бандровська О. Т. Синтез технології і тілесності в літературі модернізму («Камера обскура» Володимира Набокова) // О. Т. Бандровська / Американський модернізм: контекст, постаті. Післямодерністський погляд / Відп. ред. Т. Н. Денисова. – К.: Факт, 2010. – С. 213-227.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Поетика британського модерністського роману" (денне навчання)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Поетика британського модерністського роману" (заочне навчання)

Завантажити силабус