Практика міжкультурної комунікації та перекладу з першої іноземної мови (німецької) 2 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
41.5Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Інм21Сопіла  Т. М., доцент Шум’яцька О. М.
432Інм21Сопіла  Т. М., доцент Шум’яцька О. М.

Опис курсу

Мета курсу – прищепити студентам практичні навички самостійного письмового перекладу науково-технічних, газетно-публіцистичних, юридичних та художніх текстів, а також навички вільного усного перекладу ділових перемовин та конференцій.

Основне завдання курсу – сформувати уміння та навички використання прийомів перекладу на різних рівнях еквівалентності, зважаючи на його лексичні, граматичні, синтаксичні та стилістичні аспекти, навчити прийомам роботи з німецькомовними текстами різної жанрової специфіки.

Рекомендована література

  1. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу: німецька мова. – Вінниця : Нова Книга, 2006.
  2. Кучер З. І., Орлова М. О., Редчиць Т. В. Практика перекладу (німецька мова): навч. посібник для студ. 2-ге вид. – Вінниця : Нова Книга, 2017.
  3. Кучер З. І., Орлова М. О., Ліпісівіцький М.Л. Галузевий переклад (німецька мова): навч. посібник. – Вінниця : Нова Книга, 2018.
  4. НазаркевичХ.Я. Основи перекладознавства в 2 ч. Ч. 1 : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 298 с.
  5. Хоменко Л. О., Антонюк Н. М. Німецька мова: практику з перекладу для юристів. – Вінниця : Нова Книга, 2014.

Додаткова

  1. Міщенко Л. А. Посібник з художнього перекладу до курсу «Теорія і практика перекладу». – Вінниця : Нова Книга, 2003.
  2. Міщенко А. Л. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу. – Вінниця : Нова Книга, 2013.
  3. Прищепа В. Є., Прищепа В. П. Відомі, маловідомі та невідомі німецькі автори. Книга для читання німецькою мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2007.
  4. Німецько-український фразеологічний словник у 2-х томах. / Укл. Гаврись І., Пророченко О. – Київ : Рад. Школа, 1981.
  5. Газети «Österreich Spiegel», «Sprachnachrichten», «Tageszeitung»

Силабус:

Завантажити силабус