Сучасні методи навчання іноземної мови (французька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Миколаєвич-Джуман Н. Б.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інф41Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Метою даного курсу є ознайомити студентів з базовими та теоретичними основами курсу, акцентуючи увагу на діяльнісний підхід у вивченні іноземної мови та формування міжкультурної компетенції вчителя. Оволодіти у повному обсязі теоретичними знаннями іноземної мови, яка вивчається, необхідними для вирішення практичних та науково-методичних завдань організації навчального процесу.

Курс передбачає знайомство з основними техніками педагогічної майстерності згідно інноваційних тенденцій у розвитку процесу навчання іноземної мови у навчальних закладах; ознайомити з сучасними технологіями навчання іншомовного матеріалу та навчання іншомовного спілкування. Ознайомити зі ступеневою шкалою дескрипторів РВМ: іспити DELF / DALF.

Результати навчання

знати:

знати систему та критерії опитування та контролю; цілі та завдання мовної політики Ради Європи та дескриптивні критерії рівнів володіння мовою; процес використання інтерактивних технологій та комп’ютерних програм. Опанувати основними завданнями інклюзивної методики.

 вміти:

вирішувати практичні та науково-методичні задачі сучасної школи. Застосовувати на практиці плюрилінгвальну та плюрикультурну компетенції вчителя іноземної мови. Оволодіти процедурою проектування, планування та застосування диференційованих програм.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Сучасні методи навчання іноземної мови (французька мова)

Завантажити силабус