Синтаксичні аспекти перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Савчин В. Р.Інп14, Інп15, Інп16

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Інп14Острокостова М. В.
Інп15Цитула Н. І.
Інп16

Опис курсу

Мета курсу – формувати у студентів вміння розуміти граматичну будову англійської мови, основні принципи її синтаксичної організації та адекватно відтворювати у перекладі синтаксичні структури.

Завдання – закріпити знання граматичної термінології, навчити аналізувати синтаксичну будову англійських речень, визначати граматичні труднощі перекладу та застосовувати необхідні перекладацькі трансформації.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– синтаксичні особливості вихідної і цільової мов;

– граматичну терміносистему вихідної і цільової мов;

 • основні перекладацькі прийоми граматичних трансформацій.

вміти:

 • аналізувати синтаксичні конструкції оригіналу;
 • визначати точне значення граматичної форми оригіналу і знаходити відповідник в українській мові;
 • застосовувати граматичні трансформації;
 • конструювати речення відповідно до норм мови перекладу.

Рекомендована література

 1. Алєксєєва І.О. Курс теоретичної граматики сучасної англійської мови. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 328 с.
 2. Волкова Л.М. Теоретична граматика англійської мови: Сучасний підхід. – К.: Освіта України, 2009. – 256 с.
 3. Жаборюк І. А. Проблеми морфології та синтаксису : посібник з теоретичної граматики сучасної англійської мови / І. А. Жаборюк, О. А. Жаборюк. – Одеса : Освіта України, 2014. – 106 с.
 4. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Частина 1: Граматичні труднощі. – Київ: TEMPUS, 1997. – 317 с.
 5. Корунець І. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 448 с. – (англ. мовою).
 6. Потапенко С.І., Харитонов І.К. Сучасний англійський синтаксис. – Ніжин, 2005.
 7. Раєвська Н.М. Теоретична граматика сучасної англійської мови. – К.: Вища школа, 1976. – 304 с.
 8. Baker C. L. English syntax. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995. – 647 p.
 9. Blokh M.Y. A Course in Theoretical English Grammar. – М.: Высшая школа, 1983. – 383 c.
 10. Gordyeyeva A. English syntax. A simple sentence. – К.: Ліра-К, 2019. – 160 с.
 11. Miller J. An introduction to English syntax. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002. – 190 p.
 12. Radford A. Minimalist syntax: exploring the structure of English. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 512 p.
 13. Radford A. Syntax: a minimalist introduction. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 283 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус