Теоретичні основи другої іноземної мови (лексикологія, лінгвокраїнознавство іспанської мови) для англійської філології

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Цимбалістий І. Ю.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Іна31Цимбалістий І. Ю., Кабов А. В.
Іна32Кабов А. В.
Іна33Сухорська Н. І.
Іна34Жох І. П.

Опис курсу

Вивчення курсу «Лінгвокраїнознавство» розширює знання студента про національно специфічні риси народів, що населяють Іспанію. Вивчення аспектів історії та культури, соціальних та політичних явищ, традицій та звичаїв, порівняння їх з відповідними аспектами життя в Україні надає студентам можливість простежити динамічний характер мовних і цивілізаційних процесів, удосконалити розуміння та прагматику використання іспанської мови.
Мета вивчення дисципліни «Лінгвокраїнознавство»: розвиток країнознавчих знань студента на основі побутової тематики; формування історичних, географічних, суспільно-політичних, побутових, мистецьких та інших знань для забезпечення навчально-пізнавальних та виховних цілей навчання. Поряд з опануванням необхідного мінімуму інформаційних одиниць метою є одночасне засвоєння лексичних понять та лексичного фону.

Провідне місце в сучасній лексикології належить проблемі значення слова, його формуванню, зміні, взаємодії з іншими значеннями. Лексикологія є однією з фундаментальних дисциплін в системі підготовки філологів і перекладачів, виклад основ якої передбачає цей курс.
Мета вивчення дисципліни «Лексикологія іспанської мови»: ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями та завданнями лексикології сучасної іспанської мови, виокремити специфічні ознаки слова як головної одиниці мови взагалі та іспанського слова зокрема, проаналізувати головні теорії лексичного значення та парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля), дослідити шляхи збагачення словникового складу іспанської мови (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць), особливості територіальної та соціальної диференціації лексики.

Рекомендована література

«Лінгвокраїнознавство»
1. Altamira y Crevea R. Historia de España y de la Civilización española. –Barcelona: Editorial Critica, 2001.
2. Álvarez Junco J. Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX. – Madrid: Taurus, 2002.
3. BenitoRuano E. España, reflexiones sobre el ser de España. – Real Academia de la Historia, 1997.
4. Bozal Fernández V. Historia del arte en España.– Madrid: Istmo, 1973.
5. Cantarino Vicente M. Civilización y cultura de España. – New Jersey: Prentice Hall,2005.
6. Méndez Bejarano M. Historia de la filosofía en España hasta el siglo XX. – Oviedo, 2000.
7. Quesada Marco S. España: manual de civilización.– Madrid: Edelsa, 2007.
8. Piemontese Ramos L. España: Temas de cultura y civilización. – Florence: Heinle,2003.

«Лексикологія іспанської мови»
1. Almela Pérez R. Procedimientos de formación de palabras en español. – Barcelona: Ariel Prácticum, 1999.
2. Alvar Ezquerra M. El neologismo: caracterización, formación, aceptabilidad // El neologismo. V Jornadas de Metodología y Didáctica de la Lengua española. – Cáceres: Instituto de Ciencias de la Educación, 1999.
3. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español. – Madrid: Arco/Libros, 1996.
4. Alvar Ezquerra M. El acortamiento de palabras // Diccionario de siglas y abreviaturas. – Madrid: Alhambra, 1983.
5. Calles Vales J., Bermejo Meléndez B. Jergas, argot y modismos. – Madrid: LIBSA, 2001.
6. Casado Velarde M. Acortamientos, formación de siglas y acrónimos // Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, t. 3, 1999.
7. Daniel P. Panorámica del argot español / Diccionario de argot español / León V.– Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1996.
8. Fernández-Sevilla J. Neología y neologismo en el español contemporáneo, Granada, 1982.
9. Guerrero Ramos G. Neologismos en el español actual. – Madrid: Arco/Libros, 1995.
10. Lang Mervyn F. Formación de palabras en español, Madrid, 1992.
11. Montes Giraldo J. J. Los ”interfijos hispánicos”. Reexamen con base en datos del ALEC // Anuario de Lingüística Hispñanica. – 1985. – 1.
12. Rodríguez González F. Lenguaje y contracultura juvenil: anatomía de una generación // Comunicación y lenguaje juvenil, Madrid: Editorial Fundamentos, 1989.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус