Теоретичні основи другої іноземної мови (іспанської)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Цимбалістий І. Ю.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Іна31Цимбалістий І. Ю.
Іна32Жох І. П.
Іна33Лесько Х. С.
Іна34Кабов А. В.

Опис курсу

Провідне місце в сучасній лексикології належить проблемі значення слова, його формуванню, зміні, взаємодії з іншими значеннями. Лексикологія є однією з фундаментальних дисциплін в системі  підготовки філологів і перекладачів, виклад основ якої передбачає цей курс.

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями та завданнями лексикології сучасної іспанської мови, виокремити специфічні ознаки слова як головної одиниці мови взагалі та іспанського слова зокрема, проаналізувати головні теорії лексичного значення та парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля), дослідити шляхи збагачення словникового складу іспанської мови (словотворення, зміна лексичного значення, запозичення, утворення фразеологічних одиниць), особливості територіальної та соціальної диференціації лексики.

Рекомендована література

 1. Almela Pérez R., Procedimientos de formación de palabras en español. – Barcelona: Ariel Prácticum, 1999.
 2. Alvar Ezquerra M. El neologismo: caracterización, formación, aceptabilidad // El neologismo. V Jornadas de Metodología y Didáctica de la Lengua española. – Cáceres: Instituto de Ciencias de la Educación, 1999.
 3. Alvar Ezquerra M. La formación de palabras en español. – Madrid: Arco/Libros, 1996.
 4. Alvar Ezquerra M. El acortamiento de palabras // Diccionario de siglas y abreviaturas. – Madrid: Alhambra, 1983.
 5. Calles Vales J., Bermejo Meléndez B. Jergas, argot y modismos. – Madrid: LIBSA, 2001.
 6. Casado Velarde M. Acortamientos, formación de siglas y acrónimos // Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, t. 3, 1999.
 7. Daniel P. Panorámica del argot español / Diccionario de argot español / León V.– Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1996.
 8. Fernández-Sevilla J. Neología y neologismo en el español contemporáneo, Granada, 1982.
 9. Guerrero Ramos G. Neologismos en el español actual. – Madrid: Arco/Libros, 1995.
 10. Lang Mervyn F. Formación de palabras en español, Madrid, 1992.
 11. Montes Giraldo J. J. Los ”interfijos hispánicos”. Reexamen con base en datos del ALEC // Anuario de Lingüística Hispñanica. – 1985. – 1.
 12. Rodríguez González F. Lenguaje y contracultura juvenil: anatomía de una generación // Comunicación y lenguaje juvenil, Madrid: Editorial Fundamentos, 1989.
 13. Seco M. El léxico de hoy // Comunicación y lenguaje, Madrid, 1977

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму