Теорфонетика (іспанської мови)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Осєчко С. М.Іні31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Іні31Осєчко С. М.

Опис курсу

Мета: опис фонетичної системи сучасної іспанської мови, функціональних особливостей її одиниць, у тому числі у варіативному та нормативному аспектах.

Завдання: дати студентам теоретичні поняття про фонетику як науку;

описати акустичні та артикуляційні характеристики звуків іспанської мови, особливості їх класифікації;

ознайомити студентів з особливостями структури наголосу, складу та інтонації в іспанській мові;

сприяти розвитку навиків ефективної комунікації з використанням знань про стилістичну і соціальну диференціацію вимови.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати: об’єкт і предмет фонетики, її компоненти, розділи та місце в системі лінгвістичного знання, методи і прийоми аналізу мовлення, прикладне значення;

субстанціональний та функціональний аспекти сегментних і супрасегментних фонетичних одиниць іспанської мови;

регіональне та соціальне варіювання іспанської вимови, основні поняття орфоепії і фоностилістики.

вміти: практично застосовувати теоретичні знання для аналізу усного тексту та його фрагментів;

самостійно знаходити адекватні способи вирішення дослідницьких завдань, користуватися для цього сучасними технічними засобами, працювати з науковою літературою на іспанській мові.

Рекомендована література

  1. Emilio Alarcos Llorach. Gramática de la lengua española. Fonología. – Madrid, 2001.
  2. Mary C. Iribarren. Fonética y Fonología españolas. – Madrid, 2005.
  3. Amado Alonso. Pedro Henríquez Ureña. Gramática castellana. – La Habana, 1968.
  4. Tomás Navarro Tomás. Manual de pronunciación española. – Madrid, 2004.

 Інформаційні ресурси

  1. http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_esp/fonetica_espanol_segmental.htmlhttps://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
  2. https://literaturaespanolasigloxxi.wordpress.com/2018/03/09/fonetica-y-fonologia-espanolas/http://www.aprenderespanol.org/
  3. https://www.docsity.com/es/fonetica-y-fonologia-espanolas-7/4499813/
  4. https://www.researchgate.net/publication/309617353_HISTORIOGRAFIA_DE_LA_FONETICA_Y_FONOLOGIA_ESPANOLAS

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус