Вступ до спеціальності (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
320професор Чернюх Б. В.Інф21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
312Інф21професор Чернюх Б. В.

Опис курсу

Провідними завданнями дисципліни є: можливість ознайомитися з теоретичними особливостями спеціальності французька філологія, набути початкових практичних умінь з різних дисциплін, що входять до згаданої спеціальності. Виокремлюється кожна галузь спеціальності, в якій теоретично та практично визначаються її головні риси. Значної уваги надається історико-культурологічному аспектові дисципліни.

Студент повинен знати:  головні теоретичні, історичні та порівняльні риси дисципліни.

Уміти: застосовувати елементарні практичні підходи в кожній з галузей, що входить до дисципліни «Вступ до спеціальності»

Рекомендована література

 1. Jacques Allières,La formation de la langue française, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1982
 2. Michel Banniard, Du latin aux langues romanes, Nathan, coll. 128, 1997.
 3. Pierre Fouché,Phonétique historique du français, Paris Klinksieck, 1958.
 4. M. Perret Introduction à l’histoire de la langue française,3eéd., Paris, Armand Colin, 2008.
 5. Bernard Dupriez.Gradus. les procédés littéraires. U.G.E., 1984.(ISBN 2264005874).
 6. Григорій Кочур, Франц. література в укр. перекладах, ж. Всесвіт, ч. 11. К. 1962;
 7. Гай-Нижник П.Україна – Франція: встановлення міждержавних взаємин / Павло Гай-Нижник // Зовнішні справи. – 2017. – №4. – С.28–31.
 8. Verhun J. Les Cosaques d’Ukraine ont-ils prit part au siege de Dunkerque en 1646.Дюнкерк1980.
 9. Жолдак Богдан . Під зіркою Лукаша . Київ : Дух і Літера . 2018.
 10. Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях. Ч. 1. Загальні питання. Стародавні часи: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. А. Кальниченко, В. О. Подміногін. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 132 с.
 11. Кочур Г. П. Здобутки й перспективи / Г. П. Кочур // Всесвіт. – 1968. – № 1. – C. 92-97.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус