Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
111.5Іспит
210.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1208Іні11Кушнір О. П., Хомицька І. І.
2160Іні11Кушнір О. П., Хомицька І. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна має за мету формувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма; формувати основи правильної вимови, а також головні інтонаційні моделі на базі навчальних аудіо- та відео курсів. Студент повинен практично оволодіти лексичними одиницями, необхідними для комунікації у певних сферах людської діяльності відповідно до програми першого курсу. Метою є формування лексичного запасу обсягом 3000 слів та словосполучень у рамках тематики чотирьох змістових модуля, а саме: «Особиста сфера», «Соціально-побутова сфера», «Професійно-освітня сфера» та «Мистецько-культурна сфера».
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: особливості іспанської вокалічної і консонантної систем;
правила словесного і логічного наголосу;
інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень;
теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;
вміти: практично використовувати реальну “живу” мову;
набути репродуктивних і продуктивних навиків з письма;
виконують фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іспанської нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма;
набути навиків праці з різними типами словників;
робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу;
додержуватись правил орфографії у написанні слів, що належать до активної лексики;
адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності;
описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові;
вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири;
аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища.

Рекомендована література

Базова
1. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
2. Pодригес- Данилевская Е.И. Испанский язик. – Москва: “Высшая школа”, 1988. (1 шт.)
3. Помірко Роман. Gramática española en ejercicios = Граматика іспанської мови у вправах : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 374 с.
4. Новикова В.И. Еspañol. – Москва: “Высшая школа”, 1983.
5. Серебрянська А.О., Серебрянська Т.М. Іспанська мова для початківців. – Київ: 2008.
6. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.
7. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.

Допоміжна
1. Красникова Л.Г. Наblаndо еsраñol. – Москва: “Высшая школа”, 1971.
2. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
3. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
4. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.
5. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 38 c.
6. Шефер И.А. “Испанский язык. Интенсивный курс обучения усной речи. –Москва:”Высшая школа”, 1990.
7. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid.
8. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.
9. Aragonés L., Palencia R. Gramática de uso del español: teoría y práctica (A1-B2). – Madrid.
10. Bellver Roses V., San Andrés Monjas M del Carmen. ¡Viva el vocabulario! (B1-B2). – enClave-ELE, 2009

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус