Перша іноземна мова (іспанська, 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
111.5Іспит
210.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1208Іні11Кушнір О. П., Хомицька І. І.
Іні11Сухорська Н. І.
2160Іні11Кушнір О. П., Хомицька І. І.
Іні11Сухорська Н. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Перша іноземна мова (іспанська)» є ознайомлення студентів із завданнями сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма. Сформувати основи правильної вимови, а також головні інтонаційні моделі на базі навчальних аудіо- та відеокурсів.

Головним завданням викладання граматики є розвиток у студентів граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма, ознайомлення з основними морфологічними і синтаксичними категоріями, які складають лінгвальну сутність граматики сучасної іспанської мови і поступово навчити парадигми окремих частин мови, граматичну будову основних типів простих і деяких складних речень.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

особливості іспанської вокалічної і консонантної систем;

правила словесного і логічного наголосу;

інтонаційне оформлення різнотипних іспанських простих і складних речень; теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні теми;

вміти:

практично використовувати реальну “живу” мову;

набути репродуктивних і продуктивних навиків з письма;

виконують фонетичні лабораторні роботи, спрямовані на розвиток і вдосконалення іспанської нормативної вимови, аудитивних умінь, читання і правильного письма;

набути навиків праці з різними типами словників;

робити морфологічно-синтаксичний аналіз речень у межах пройденого граматичного матеріалу;

додержуватись правил орфографії у написанні слів, що належать до активної лексики;

адекватно реагувати в певній комунікативнй ситуації, дотримуючись параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності;

описувати події, висловлювати свою думку, робити повідомлення, отримувати інформацію у співрозмовника, передавати інформацію у непрямій мові;

вести бесіду в обсязі тематики курсу з опорою на фактуальні та візуальні орієнтири;

аналізувати іспанською мовою морфологічні та синтаксичні явища.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Граматика іспанської мови у вправах Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
 2. Кушнір Оксана. Читання різного рівня складності (А2 / В1 / В2) = Lecturas graduadas (niveles А2 / В1 / В2) : навч. посібник / Оксана Кушнір, Ольга Маєвська, Світлана Осєчко. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 172 с.
 3. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.
 4. Palomino M. Ángeles. Dual: pretextos para hablar. – Madrid: Edelsa, 2008.

Додаткова література:

 1. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Житло (Vivienda) / О.П. Кушнір, С.М. Осєчко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 52 c.
 2. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Одяг (Vestimenta). / О.П. Кушнір, І.Ю. Цимбалістий. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 50 c.
 3. Кушнір О. П. Методичні рекомендації для засвоєння лексичного матеріалу з іспанської мови на тему: Сім’я. Опис людини (Familia. Descripción de personas) / О. П. Кушнір, І. П. Жох. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 38 c.
 4. Castro Viúdez F. Aprende gramática y vocabulario 1. – Madrid: SGEL, 2010.
 5. Castro Viúdez F. Aprende gramática y vocabulario 4. – Madrid: SGEL, 2007.
 6. Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P. Aprende gramática y vocabulario 2. – Madrid: SGEL, 2010.
 7. Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P. Aprende gramática y vocabulario 3. – Madrid: SGEL, 2010.
 1. Medina Montero Carlos G. Desde el principio. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. Nivel inicial – Madrid: SGEL, 2001.
 2. Medina Montero Carlos G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. – Madrid: SGEL, 2001.
 3. Rodríguez López J., Nueda Guzmán M Sol. ¡Viva el vocabulario! (A1-B1). – enClave-ELE, 2009
 4. Sánchez Lobato J., Acquaroni Muñoz R. Vocabulario ELE B1 (léxico fundamental de español de los niveles A1 a B1). – Madrid: SGEL, 2014.
 5. Bellver Roses V., San Andrés Monjas M del Carmen. ¡Viva el vocabulario! (B1-B2). – enClave-ELE, 2009

 

 1. http://www.cervantes.es/default.htm
 2. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html
 3. http://www.aprenderespanol.org/
 4. http://www.redmolinos.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус